Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк с близо 65% ръст в печалбата след данъци за първото полугодие на 2011 г.

  01.09.2011
   
  • Печалба след данъци от 54.8 млн. лева към 30 юни 2011 г.
  • Клиентите се увеличават с над 32 000 на годишна база до 747 630
  • Капиталова адекватност от 18.3%, значително над изискуемия минимум

  Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита ръст на печалбата след данъци от 64.7% за първото полугодие на 2011 г. до 54.8 млн. лева, спрямо 33.3 млн. лева през същия период на 2010 г.
  Към 30 юни на 2011 г. оперативните приходи на Райфайзенбанк възлизат на 189.9 млн. лева, в сравнение със 188.7 млн. лева през същия период на миналата година, а оперативните разходи отчитат минимален ръст до 91.9 млн. лева (първо шестмесечие на 2010 г.: 88.9 млн. лева). По този начин оперативният резултат на банката към 30 юни 2011 г. възлиза на 98 млн. лева, спрямо 99.8 млн. лева, отчетени през първото полугодие на 2010 г.
  Към 30 юни 2011 г. активите на Райфайзенбанк възлизат на 6.53 млрд. лева, в сравнение с 6.59 млрд. лева година по-рано, а кредитният портфейл достига 4.84 млрд. лв. спрямо 4.66 млрд. лв. в края на първото полугодие на 2010 г. Към 30 юни 2011 г. депозитната база възлиза на 4.18 млрд. лв. в сравнение с 4.31 млрд. лв. през същия период на миналата година.

  През първото полугодие на 2011 г. банката задели 37.9 млн. лв. провизии, което представлява спад от 40% спрямо същия период на миналата година (първо полугодие на 2010 г.: 63.6 млн. лева). По този начин заделените провизии към 30 юни 2011 г. достигат 284.6 млн. лева спрямо 221.6 млн. лева към 30 юни 2010 г.

  «Отчитаме увеличение на печалбата след данъци с близо 2/3 в сравнение със същия период на миналата година, благодарение на подобреното управление на проблемните експозиции”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.

  18.3% капиталова адекватност при изискуем минимум от 12%

  Към 30 юни 2011 г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 878.4 млн. лева, а общата капиталова адекватност достигна 18.3%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.

  Увеличение на клиентите с над 32 200 на годишна база

  Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база и през първото полугодие на 2011 г., като към 30 юни 2011 г. броят на клиентите – физически лица и фирми, възлезе на 747 630, спрямо 715 359 година по-рано, което представлява увеличение с 32 200 клиенти на годишна база (ръст от 4.5%).

  601 млн. евро външно финансиране

  Към 30 юни 2011 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк средства възлиза на 601 млн. евро, от които 294 млн. евро кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и други.

  През първото шестмесечие на 2011 г. Райфайзенбанк и Националният Гаранционен Фонд подписаха ново Споразумение за гарантиране на портфейл от кредити и банкови гаранции в размер общо на 40 млн.лева, чиято цел е да подпомогне развитието на малките и средни предприятия със стартиращ и съществуващ бизнес в България. През май 2011 г., Европейската Банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) подписа споразумение за трети заем в размер на 20 млн. евро с Райфазен Лизинг България, част от групата Райфайзен. С отпуснатите средства се цели подпомагането и по-нататъшното развитие на малките и средни предприятия в България.

  Групата Райфайзен България

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
  Към 30 юни 2011 г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява, достигна 143.6 млн. лева, с което затвърди лидерската си позиция сред управляващите дружества у нас, достигайки пазарен дял от 30.29%. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 13 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

  Райфайзен Лизинг България ООД
  Към 30 юни 2011 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД възлязоха на 335 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества към 30 юни 2011 г. достигна 300 млн. лв. Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 30 юни 2011 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от 7.93%.

  Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД
  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници, като предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании.

  Райфайзен Имоти ЕООД
  За първите шест месеца на 2011 г. Райфайзен Имоти ЕООД отчете ръст в броя на сделките за покупко-продажба на недвижими имоти от 24.1%, в сравнение със същия период на 2010 г. Компанията осъществява дейността си чрез офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Плевен, като освен посредническите услуги по сделки с недвижими имоти, предлага на своите клиенти инвестиционно и проектно консултиране, пазарни проучвания и анализи.

  Райфайзен Факторинг ЕООД
  Райфайзенбанк, чрез Райфайзен Факторинг ЕООД предлага финансиране на отложено плащане по търговски договори и събиране на търговски вземания, финансови и бизнес консултации, гъвкави и модерни схеми на финансиране и разплащане, както и международен факторинг.

  ------------------------------------------
  Всички данни са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS) и се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Данните също така могат да се различават от публикуваните от Райфайзен Банк Интернешънъл резултати за българския пазар поради различия в обхвата на консолидацията.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.