Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Растежът в Централна и Източна Европа е засегнат от дълговата криза в Eврозоната и забавянето на световната икономика

  05.10.2011
   
  • Средният реален ръст на БВП в ЦИЕ ще се забави до 2.3% през 2012 г. (3.2% през 2011 г.); по-високи нива на растеж в сравнение с Eврозоната в средносрочен план
  • Дълговите и валутните пазари са под напрежение
  • Общата икономическа среда все още влияе негативно върху акциите
  • Препоръки за акции: Oesterreichische Post, conwert, TPSA, PGE, Polymetal

  “Настоящата изключително несигурна обстановка в Eврозоната - за която основните индикатори сочат период на рецесия, докато кризата с държавния дълг продължава да ескалира периодично - води до негативни последици и за Централна и Източна Европа”, коментира Петер Брециншек, директор на Райфайзен Рисърч, която е част от Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ). Поради тази причина, Райфайзен Рисърч намали значително прогнозата си за растеж на БВП през 2012 г. за повечето страни в Централна и Източна Европа* , като очаква ръст на БВП за целия регион от 2.3%. За 2011 г. Брециншек очаква регионът да отбележи ръст от 3.2%. Въпреки, че растежът в ЦИЕ се забавя, показателят остава значително по-висок от очакванията в Eврозоната, където се очаква ръст от 1.6% през 2011 г. и само 0.2% през 2012 г. В същото време, в региона на Централна и Източна Европа се очаква да продължи процесът на застигане на еврозоната с положителни разлики в нивата на растеж от 1.5-2 процентни пункта годишно до 2015 г.

  Според главния анализатор на Райфайзен Рисърч, въздействието върху Централна и Източна Европа се дължи както на несиметричната експортна ориентация (85% от експорта е към страните от ЕС), така и на напрежението на европейския банков пазар. Все пак, Брециншек очаква негативните ефекти да са по-слабо изразени в региона на страните от ОНД, в сравнение с Централна Европа и Австрия, поради по-стабилното вътрешно търсене в страните от ОНД. Експертите на Райфайзен Рисърч очакват регионът ОНД да отбележи ръст от 3.6% през 2011 г. и 3% през 2012 г. “В сравнение с 2011 г., средният ръст на БВП в региона Централна Европа ще намалее наполовина от 2.9% на 1.4%”, прогнозира Брециншек. Реалният БВП в страните от Югоизточна Европа ще отбележи ръст от 1.6% както през 2011, така и през 2012 г. Брециншек очаква период на временна стагнация в Австрия, като БВП ще отбележи ръст от само 0.4% през 2012 г., поради намаляващите инвестиции и нетен експорт. За 2011 г. той все още очаква ръст от значителните 3%.

  “За разлика от 2009 г., в случай на преструктуриране на гръцкия дълг, съпроводено с драконови мерки за консолидация и рекапитализация на банковата система, не очакваме намаляване на производството в размерите от времето на фалита на Леман, ако бъде възможно да се предприемат мерки, ограничаващи разпространението на заразата, които да възстановят доверието на финансовите пазари”, подчертава Брециншек.

  Очаквания за намаление на основните лихвени проценти в някои страни от Централна и Източна Европа

  Брециншек вярва, че отчасти тенденцията за рецесия ще намали инфлационния натиск върху суровините и енергията, като се очаква цената на петрола да спадне с около 15% през 2012 г., което ще доведе до лек спад на инфлацията в Австрия и Централна и Източна Европа. “В случай на преструктуриране на гръцкия дълг, ЕЦБ също ще намали основния си лихвен процент до 1% или по-малко. Това ще окаже влияние върху централните банки в Централна Европа, като са възможни понижения на лихвените проценти най-малкото в Полша, докато в Чехия е вероятно да бъдат запазени исторически ниските нива. Освен това, според нас, пикът на лихвения цикъл в Русия вече е зад нас”, допълни Брециншек.

  Валутите в Централна и Източна Европа ще се засилят спрямо еврото през втората половина на 2012 г.

  “Свободно конвертируемите валути като злотата и форинта все още са уязвими за обезценка в случай на сценарий на слабо евро, като развитието на политическата обстановка в Унгария представлява допълнителен източник на риск”, обяснява Брециншек. Той очаква първите сигнали на възстановяване да се видят през втората половина на 2012 г., което ще доведе до засилване на основните валути в ЦИЕ спрямо еврото в този период.

  Капиталовите пазари в ЦИЕ: Негативните фактори определят развитията до пролетта на 2012 г.

  “Фондовите пазари в страните от ЦИЕ също претърпяха удари вследствие на световните тенденции с множество спадове от началото на годината, които варират от минус 8% в Хърватска до минус 40% в Украйна”, казва Брециншек и обяснява, че капиталовите пазари нямат подкрепа предвид непрекъснатия поток от лоши новини за дълговата криза и забавяне на икономиката. Независимо от моментите на временни оживления, той вярва, че негативните фактори ще доминират над пазара до пролетта на 2012 г., което означава още ценови спадове. “Смятаме, че пазарите ще се отделят от дъното едва след като бъде осигурено ново начало за периферните страни на еврозоната и при появата на признаци на стабилизация в икономика, което вероятно ще доведе до обрат през втората половина на 2012 г.”, добавя главният анализатор на Райфайзен Рисърч. Препоръката на Брециншек: “Въпреки че цените изглеждат атрактивни, трябва да имате предвид, че прогнозите за ръст на печалбите през 2012 г. в ЦИЕ също така ще претърпят промени в низходяща посока. Вследствие на това заемаме най-вече защитна позиция по отношение на нашето секторно позициониране. Подбрани инвестиции в корпоративни облигации с рейтинг ВВ в ОНД като например Алфа Банк и Вимпелком с доходност от 6.4% до 9.4% може да представляват алтернатива за по-рисково настроени инвеститори.

  Развитието на световните пазари определя тона на Австрийския капиталов пазар

  Кризата с държавния дълг в Еврозоната, наред с тревогите около състоянието на икономиката оказаха значително влияние върху Австрийския капиталов пазар. Според Биргит Курас, главен анализатор в Райфайзен Центробанк АГ, Австрия - както и всеки друг европейски пазар- продължава да се влияе от гръцката криза и от несигурността, свързана с нея.

  Скорошните спадове на цените снижиха компонентите за оценка, вследствие на което цените на австрийският пазар изглеждат умерени в исторически план. Например, оценките за средните приходи, базирани на коефициента цена/печалба за 2012 г., достигнаха 8.5, а коефициентът цена/счетоводна стойност падна до 0.8. Независимо от това, в такава среда оценките нямат голямо значение в краткосрочен план. “Въпреки че австрийските компании показват добър фундамент, те няма да могат да избегнат негативните пазарни нагласи”, отбелязва Курас. Всъщност тя очаква негативно движение на индекса ATX в средносрочен период до 1800 до средата на декември и 1700 до средата на март 2012 г.

  Компаниите стават по-предпазливи

  Независимо от добрите тримесечни резултати, повечето австрийски компании остават предпазливи в трудните пазарни условия, като остават с ниски очаквания след летните месеци. Verbund категорично понижи прогнозата си за печалбата, като очаква оперативният резултат да падне под нивата от миналата година, а инвестициите да останат ниски. По същия начин, Erste Group може да се изправи пред трудности предвид подхода на унгарското правителство за справяне с проблема със заемите в чужда валута.

  Като цяло, прогнозата за предстоящия период е предпазлива. Курас обръща специално внимание на нуждата от практично дългосрочно политическо решение за кризата с държавния дълг, тъй като в противен случай няма да има съществено успокоение на пазарите.

  Препоръки: Oesterreichische Post, conwert, TPSA, PGE, Polymetal

  Предвид растящите икономически рискове и преобладаващата пазарна несигурност за бъдещето на европейската дългова криза, основните ни препоръки в този момент са главно за акции, които служат като защита.

  Основната причина анализаторите на Райфайзен Центробанк да препоръчват покупка за Oesterreichische Post е по-слабо цикличния му бизнес модел, високата позиция на нетните му парични наличности в размер на 375 млн. евро към края на 2011 г. и привлекателната доходност от дивиденти от около 8%. Според анализаторския екип на компанията, положителните ефекти от промяната на пощенската система ще станат още по-забележими през третото тримесечие на 2011 г. до първото тримесечие на 2012 г., поради промяната в пощенските такси, влезли в сила през май.

  Недвижими имоти
  conwert в момента се търгува на стойности повече от 40% по-ниски от нетната стойност на активите й. “Компанията се фокусира главно върху основните си пазари Австрия и Германия, докато други австрийски компания отдават значение главно на пазарите в Централна и Източна Европа”, казва Щефан Максиан, началник корпоративни проучвания в Райфайзен Центробанк. За сравнение, германските акции на компании за жилищни недвижими имоти се търгуват на стойности, значително по-близки до последните отчети за нетната стойност на активите им.

  Телекомуникации
  Според Максиан полската телекомуникационна компания TPSA е добре защитена срещу несигурни времена благодарение на силната й балансова стойност и защото се очаква групата да отчете положителен финансов поток от 2.4 млрд. злоти в края на годината. “Според нас TPSA ще спечели от стартирането на VDSL и сътрудничеството с TVN, които не само трябва да привлекат клиенти, но и да подкрепи средния приход от потребител, както и да прекрати миграцията от фиксирани към мобилни комуникации, казва Максиан.

  Комунални услуги
  При настоящата цена на акцията, полската компания за комунални услуги PGE значително намали премията в оценката, в сравнение с по-малко печелившите си конкуренти. Продажбата на Polkomtel се очаква да бъде финализирана през тази година, така че PGE печели време за допълнително преструктуриране на компанията с оглед на необходимия в бъдеще капацитет, както и да изплати значителен дивидент. В допълнение на това, цените на електроенергията в Полша са по-малко волатилни, в сравнение с други страни.

  Основни материали
  Руската компания за основни материали Полиметал може да бъде разглеждана като добра защита поради експозицията си в ценни метали (злато и сребро). Стабилният органичен растеж в продукцията на златен еквивалент от 1.3 млн. унции до 2013 г. предполага ръст на консолидираните продажби от 26% през следващите две години.

  *
  Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е съставена от субрегионите Централна Европа – Чехия, Унгария, Полша, Словакия и Словения; Югоизточна Европа – Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Румъния и Сърбия; ОНД – Русия, Украйна и Беларус.

  * * * * *

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

  РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

  Общо около 60 000 служители на РБИ обслужват близо 13.5 милиона клиенти чрез около 3000 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

  РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.

  За допълнителна информация Michael Palzer (+43-1-71 707-2828, michael.palzer@rbinternational.com) или Alexandra Jocham (+43-1-71 707-5627, alexandra.jocham@rbinternational.com)
  www.rbinternational.com, www.rzb.at

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.