Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Въпреки разликите, ръстът в ЦИЕ ще обхване по-голяма част от региона през 2012 г.

  06.07.2011
   
  • Регионът на Централна и Източна Европа (ЦИЕ) с реален ръст на БВП от 3.8% през 2011 г.
  • Препоръка “Купувай” за капиталовите пазари в Русия и Югоизточна Европа
  • Прогноза за 31.8 % общ ръст на приходите за 2011 г. на компаниите в ATX
  • Препоръки: OMV, conwert, Semperit, CEZ и Magyar Telekom

  “Гърция и кризата с публичния дълг са наистина основна тема, но истински важните неща за Централна и Източна Европа, са изцяло различни”, коментира Петер Брециншек, директор на Райфайзен Рисърч, подразделение на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ). Главният анализатор потвърждава оптимистичните очаквания, че наблюдаваният от 2010 г. ръст, макар и със значителни различия, ще обхване по-голяма част от региона и след преходната 2011 г.

  “Днес всички страни с високо-конкурентни експортно-ориентирани икономики имат явни предимства”, обяснява Брециншек. “Страните, поддържащи близки отношения с Германия и с германския бизнес по-конкретно, се радват на експанзия, което вече помогна икономиките на Полша и Словакия да достигнат своите потенциални темпове на растеж”. Брециншек очаква 3.3% ръст на БВП през 2011 г. в Централна Европа (ЦЕ). За разлика от тях, страните в Югоизточна Европа (ЮИЕ) отчитат слаб напредък през първото полугодие на 2011 г., в резултат на което се очаква ръст от 1.9% за цялата година. Брециншек обяснява разликите в ръста с факта, че вътрешното потребителко търсене все още не се е възстановило. Подобрение се очаква през 2011 г. , което ще измести износа от водещата му роля за икономическия растеж през 2012 г., доколкото неговата динамика ще отслабне осезаемо в синхрон със забавянето в Европа. На този фон, предвид очаквания ръст на БВП от 4.5% за 2011 г за страните от ОНД, Брециншек приема за основателни прогнозите си за ръст от 3.8% в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). А за предстоящата 2012 г. може би съществува риск вътрешната икономическа активност да е надценена.

  За Австрия, експертите от Райфайзен Рисърч очакват реален ръст на БВП от 3.3% през 2011 г, който ще е един от най-високите в еврозоната. Въпреки това, се очаква ръстът да спадне до малко под 2% през 2012 г. поради намаляващата експортна дейност и постепенното връщане на потребителските разходи до нормалните им нива.

  Няколко централни банки в ЦИЕ ще увеличат лихвените проценти

  На базата на прогнозата за спад на инфлационните нива в региона от втората половина на тази година до средата на 2012 г., Брециншек очаква, че само онези централни банки в ЦИЕ с фокус върху паричната политика на Европейската централна банка (ЕЦБ) ще увеличат лихвените проценти.
  “Чувстваме необходимост от действия в Полша и Чехия в частност, докато Русия вероятно ще достигне максимума от 8.5% през второто полугодие на тази година”, обяснява Брециншек.

  Според него дори в страни като Унгария и Румъния, където се очаква инфлационните нива да са доста по-ниски поради базисни ефекти, валутните фактори могат да доведат до запазване на нивата на основните лихвени проценти до края на годината.

  По-добро представяне за повечето валути в ЦИЕ

  На базата на предположението, че ситуацията в Гърция ще се успокои в краткосрочен план, Брециншек очаква малко по-добро представяне за повечето валути в ЦИЕ, дължащо се на засилване на еврото. “Въпреки това, настоящият спред в доходността по отношение на еврозоната ни кара да се въздържаме от директна препоръка за „купуване” на облигации, което е валидно както за еврооблигациите, издадени от ЦИЕ, така и за местните държавни облигации”, обяснява той.

  Капиталовите пазари в ЦИЕ: препоръки „Купувай” и свръхтегло за Русия

  „Окуражаващите първи шест месеца на фондовите борси в ЦИЕ с изключение на Виена и Москва би трябвало да бъдат последвани от благоприятни тенденции през второто полугодие на годината. Настоящата инерция от икономическата дейност благоприятства ръста на приходите в региона, като в повечето страни той ще е двуцифрен”, прогнозира анализаторът на Райфайзен Рисърч. Заедно с Русия той залага и на страните от Югоизточна Европа, в които ръстът ще е по-висок поради ниската база в резултат на рецесията. Временното решение на гръцкия проблем би трябвало да даде глътка въздух на основния индекс и той да нарасне с между 7 % и 10%.

  Инерцията за растеж в Австрия продължава

  Австрия е сред страните, които успяха да демонстрират най-сериозни темпове на растеж в еврозоната, като износът и инвестициите бяха основни двигатели на икономическата активност. Австрия се очаква да надхвърли растежа на еврозоната (+2%), отбелязвайки реален ръст на БВП от 3.3%. „Докато публичният дълг остава в центъра на вниманието, относително стабилната ситуация по отношение на публичните финанси в Австрия дава предимство на местния капиталов пазар”, заявява Биргит Курас, главен анализатор на Райфайзен Центробанк АГ. Нещо повече, икономическият ръст в ЦИЕ като цяло ще достигне забележителните 3.8% тази година, като по този начин ще продължи до подпомага и австрийския пазар.

  Сравнително благоприятни условия за ATX

  През изминалото тримесечие австрийският капиталов пазар се представи сравнително слабо. Заедно с международните фактори като кризата с публичния дълг и несигурната икономическа активност, някои проблеми на местно ниво създават опасения сред инвеститорите. Например, опасенията от увеличения на капитала на една или друга от компаниите, които имат най-големи тегла в индекса, оказаха влияние върху движението на цените на акциите. В допълнение, става все по-очевидно, че новият данък върху капиталовите приходи е имал негативно влияние върху търговията с акции, в резултат на което миналата година значителните покупки на акции бяха извършени по-рано от предвиденото. “По-поразителен е фактът, че търгуваните обеми на борсата във Виена спаднаха рязко през последните два месеца”, подчерта Курас. Въпреки това, през тази година, се очаква значително увеличение на приходите. Докато оценките за индекса EuroStoxx 50 са само за 9.9%, Курас прогнозира общ ръст на компаниите, включени в АТX от 31.8%, последван от ръст от 20.9% през 2012 г. С показател P/E от 12 за 2011 и 9.9 за 2012 г. австрийският пазар не изглежда скъп. Биргит Курас очаква АТX да достигне 2,850 пункта до края на септември и 3000 до края на декември.

  Препоръки за капиталовите пазари: OMV, conwert, Semperit, CEZ, Magyar Telekom

  Докато основна подкрепа за капиталовите пазари оказват нивата на оценка отнесени към историческите нива, то посочените по-горе макро рискове продължават да оказват влияние. Поради тази причина Райфайзен Центробанк не предпочита определен сектор, а е възприела стратегията за подбор на акции (stock-picking strategy).

  “Растящото търсене на развиващите се пазари, политическата криза в Близкия Изток и Северна Африка, както и повишаващите се разходи за продукция са причините да виждаме цени на петрола, които са неизменно над 100 щатски долара за барел. Поради тази причина, продължаваме да предпочитаме петролодобивните компании, както и интегрираните газови играчи, а оставаме внимателни по отношение на преработвателните компании”, казва Щефан Максиан, който оглавява корпоративния анализ в Райфайазен Центробанк. Предпочитаните акции остават тези на OMV, след като последното увеличение на капитала и пласирането на емисия хибридни облигации премахнаха неяснотите около бъдещата финансова структура, както и Лукойл, на базата на оценката на компанията и експозицията й в добивната промишленост.

  Финанси
  Представянето на банките през третото тримесечие ще зависи от новините от европейските стрес тестове, критериите по Базел III, продължаващите дискусии около дълга в периферията на еврозоната и дискусиите за дълга на банките в някои страни, които отново излизат наяве. Ето защо, сред финансовите акции, акциите на компаниите за недвижими имоти са за предпочитане. Възстановяването на пазара на недвижими имоти в Централна и Югоизточна Европа продължава да е с различна скорост в отделните страни. Все пак инвестиционната активност набира скорост в страни като Унгария и Румъния, които показват първи признаци на нарастващ инвеститорски интерес и по-висока ликвидност. Акциите на компаниите за недвижими имоти продължават да се търгуват със значителен отбив от цената на база на отчетената нетна стойност на активите. “Продължаваме да препоръчваме conwert поради по-дефанзивния й профил и експозицията към стабилния германски пазар, както и Immofinanz поради продължаващия успешен процес на оптимизация, като според нас те имат значителен потенциал за растеж.,” подчерта Максиан.

  Телекомуникации
  Средата за телекомуникационните оператори все още е трудна. Данните за първото тримесечие като цяло бяха разочароващи (с изключение на препоръката “купувай” на Райфайзен Центробанк за Magyar Telekom), поради голямата конкуренция, регулаторни изисквания и намалението на тарифите за роуминг. В допълнение на това, повишения обем на пренос на данни все още не оказва видимо позитивно влияние. Евентуално подобрение през втората половина на 2011 г. би било възможно в резултат на подобрение на икономическата среда в Централна и Източна Европа, изразяващо се например в по-ниски нива на безработица. Сред операторите, фаворит е Magyar Telekom, който през последните тримесечия демонстрира гъвкаво развитие в сравнение с конкурентите си, като евентуално премахване на въведения по време на кризата данък може да подобри резултатите му от 2013 г.

  Комунални услуги
  Макар че комуналните услуги, най-вече в Полша, се представяха най-добре през второто тримесечие, Райфайзен Центробанк очаква трудно предстоящо тримесечие, поради несигурността от новите европейски регулации за защита на климата и разпределението на квоти за CO2. Досега само ЧЕЗ е получила проектозакон и има възможност да изнася за Германия. Поради това Райфайзен Центробанк потвърждава препоръката купувай.

  Индустрия
  Много компании в сектора на индустрията се похвалиха с добри поръчки, и поради тази причина може да се прогнозира добър сезон на отчетите и за второто тримесечие, характеризиращ се с устойчиви силни продажби. Все пак, заплахата от свиване на маржовете поради растящите цени на суровините трябва да се вземе предвид. След последните корекции в цените на акциите, Максиан вижда потенциал за растеж за RHI и Semperit и също така смята, че AMAG е на много атрактивни нива, поради очаквано възстановяване в цената на акцията, в резултат на ясните перспективи за компанията и цените на алуминия, което я превръща във фаворит на прогнозата.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.