Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  ЦИЕ устоява на турбуленциите в Еврозоната

  05.07.2012
   
  • БВП в ЦИЕ се очаква да нарасне с 2.6% през 2012 г. – Еврозоната се очаква да отбележи спад от 0.3%
  • Прогноза за растеж на БВП на Австрия с 0.7% през 2012 г.
  • Общо възстановяване на валутите: Препоръка “купувай” за капиталовите пазари в ЦИЕ
  • Очакван ръст от 8-12% на капиталовите пазари в Австрия и ЦИЕ
  • Фаворити: Ерсте Груп, OMV, SBO, Lenzing, RHI, Rosneft, PGE, Cyfrovi Polsat

  "Централна и Източна Европа (ЦИЕ)* до този момент се противопоставя добре на турбуленциите в Еврозоната и се развива стабилно”, казва Петер Брециншек, ръководител на Райфайзен Рисърч, част от Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ). Главният анализатор на Райфайзен очаква през 2012 г. регионът на Централна и Източна Европа, като цяло, да отбележи среден ръст на БВП от 2.6% – като през 2013 г. прогнозата е за ръст от 3.2%. Това е голяма разлика в растежа спрямо Еврозоната, чийто БВП се очаква да отчете спад от 0.3% през 2012 г. и да се върне към растеж през 2013 г. (прогноза за 0.8%).

  Разликата в перспективите за растеж на отделните региони в ЦИЕ, отчетена през последните тримесечия, ще продължи и през втората половина на 2012 г., смята Брециншек. "Най-добре представящите се ще останат Полша с 2.8% ръст на БВП и Русия с 3.7%. “Словакия и Украйна също ще могат да реализират по 2.5% икономически растеж като продължение на добрите си резултати от последните две години,” казва главният анализатор на Райфайзен. В противовес на това, според него, ситуацията на Балканите остава по-малко позитивна, като Хърватска, Сърбия и Босна и Херцеговина не се очаква да отбележат никакъв ръст през 2012 г. "Този регион бе най-тежко засегнат от рецесията в периферните страни на Еврозоната, като за следващата година е реалистично леко подобряване на икономическите очаквания,” обяснява Брециншек.

  Като цяло, страните от ОНД ще се представят най-добре в региона на Централна и Източна Европа с ръст на БВП от 3.6% през 2012 г., следвани от Централна Европа с 1.4%. Югоизточна Европа ще отчете умерен ръст от 0.3%.

  За Австрия анализаторите на Райфайзен Рисърч повишиха прогнозата си за 2012 г. до 0.7%, на базата на изненадващо доброто първо тримесечие. Експертите очакват ръст на БВП от 1.3% през 2013 г.

  Консолидация на бюджетите в Полша, Чехия, Унгария, Румъния и Украйна

  Инфлацията в Централна и Източна Европа ще варира, така както и растежът, смятат анализаторите на Райфайзен Рисърч. "Потребителските цени са на исторически ниски нива в Русия, Украйна и Румъния, докато в Унгария тенденцията е за ръст," обяснява Брециншек, който също така очаква консолидация на бюджетите най-вече в Полша, Чехия, Унгария, Румъния и Украйна. Все пак, главният анализатор отбелязва, че нивата на задлъжнялост в страните от Централна и Източна Европа, с изключение на Унгария, са значително по-ниски от средното за Еврозоната. Според Брециншек, е планирано намаление на дефицита както през 2012 г., така и през 2013 г.

  Умерено засилване на валутите в ЦИЕ спрямо еврото

  Според Райфайзен Рисърч, нарастващите опасения в Еврозоната, допълнени с отслабващото евро, доведоха до валутни турбуленции в средата на годината. Докато полската злота и унгарският форинт отбелязаха значителен ръст, руската рубла, румънската лея и чешката крона отбелязаха спад. "От гледна точка на съответната парична политика и на факта на това, че излизането на Гърция от еврото не е непосредствено надвиснало, очакваме умерено засилване на валутите на ЦИЕ спрямо еврото през втората половина на 2012 г. Изключения от това са украинската гривна, сръбският динар и унгарският форинт," казва Брециншек, който очаква централните банки да намалят основните лихвени проценти само в Чехия и Русия.

  Препоръка “купувай” за ценни книжа на страните от ЦИЕ

  От гледна точка на Райфайзен Рисърч, източноевропейските пазари на дългови ценни книжа ще се характеризират с леки повишения в доходността през третото тримесечие. “Очакваме по-големи колебания при книжата от всички срочности само в Унгария, в съответствие с тенденцията на отслабване на валутата. Поради тази причина, сме поставили препоръка “продавай” за дълговите книжа, деноминирани в унгарска валута, казва Брециншек, който в настоящия момент би препоръчал покупка само за Полша. В момента, в който руските облигации достигнат ръст в доходността от около 9%, Брециншек би дал такава препоръка и за тях.

  По отношение на акциите, потенциалът за възстановяване в ЦИЕ може да се очаква да бъде разгърнат чрез нови ликвидни инжекции от страна на централните банки. Затова Брециншек дава препоръка “купувай” за целия регион за първата фаза на летните месеци, като според него Виена, Будапеща и Москва имат най-висок ценови потенциал.

  Руските акции са подкрепени от подобряване на пазарните очаквания за ръста на печалбата, повишаване цената на петрола отново до нива от над 100 щ.д. през третото тримесечие, както и привлекателната им оценка. Последното се отнася и до индекса на унгарските акции с вече калкулирано в цената двуцифрено понижение на печалбата за 2012 г. По-важна обаче е новата политическа способност за компромиси, с което става и по-реалистично евентуално споразумение с МВФ в края на лятото.

  Индексът ATX: забавяне на ръста на приходите през второто тримесечие

  Въпреки че индексът ATX заличи голяма част от ръста си, постигнат по-рано тази година, предвид това, че дълговата криза започна да оказва влияние и върху Австрия, той стоеше малко по-добре от много други индекси в Европа през второто тримесечие. Като цяло отчетите от първото тримесечие бяха доста силни, особено в Австрия, като компании като Андриц, ОМV, Телеком Аустриа, SBO и AMAG надхвърлиха предварителните очаквания на Райфайзен Центробанк, а от друга страна, Щрабаг, Фербунд, Розенбауер и Цумтобел отчетоха резултати, по-лоши от очакванията на анализаторите на банката. Те очакват нарастването на приходите да се забави през второто тримесечие поради отслабване на икономическата активност и по-ниски нива на валутите в ЦИЕ. Също така, приходите за първото тримесечие на някои от компаниите с най-голяма тежест в индекса (като банките) бяха повлияни от положителни еднократни ефекти. Изчистени от еднократните ефекти, анализаторите очакват общ ръст на приходите от около 9% за компаниите от ATX. Това ще доведе до показател цена/печалба към края на 2012 г. от 9.5x, а за 12 месеца напред показателят се очаква да възлезе на 8.8x, което все още е значително под средната историческа стойност от около 12.

  Също така, на базата на настоящата цена спрямо счетоводна стойност от 0.75x ATX се търгува близо до най-ниските си нива. Докато Райфайзен Центробанк смята, че средната историческа 10-годишна стойност на показателя цена спрямо счетоводна стойност от 1.5x не е на дневен ред, поради по-високите капиталови изисквания за финансовите институции и като цяло по-ниския ливъридж при корпорациите, анализаторите очакват експанзия от тези нива на показателя за големите компании, тъй като не се предвижда разводняване на стойността на акциите им.
  Тази гледна точка се подкрепя и от очаквана доходност от дивиденти от 4.3% в съответствие с доходност от 2.6% при 10-годишните облигации.

  “В съответствие с глобалните капиталови пазари не очакваме постоянно повишение на индекса, а предвиждаме понижения, породени от страховете по отношение на глобалния растеж и от пазарният сентимент за политическите действия по отношение на напреженията в Еврозоната. Независимо от това, очакваме по-нататъшно повишение от 8-12% общо за капиталовите пазари на Австрия и ЦИЕ”, заключава главния анализатор на Райфайзен Центробанк Щефан Максиан.

  Фаворити: Ерсте Груп, SBO, Lenzing, RHI, Rosneft, PGE, Cyfrovi Polsat

  Анализаторите на Райфайзен Центробанк сега се фокусират върху цикличното развитие на австрийските компании и предвиждат по-нататъшно повишение за Ерсте Груп на базата на ниското съотношение на цена спрямо счетоводна стойност. Фаворит на Райфайзен Центробанк е и ОМV предвид предвижданията на анализаторите за цените на петрола и очакваните добри данни за второто тримесечие, а сред акциите на компаниите от сектора на индустрията фаворити са SBO, Lenzing и RHI.

  Според анализа на Р Центробанк, предпочитани акции в страните от ЦИЕ са тези на Роснефт като най-печеливш играч в Русия, положително повлиян от наскоро въведената данъчна реформа, полската компания за комунални услуги PGE, която подобри разходната си база след наскоро реализирана модернизация на електроцентралата си и реализираната 8.8% дивидентна доходност през август, както и Цифрови Полсат заради това, че компанията продължава да отчита добри приходи, въпреки защитната й позиция.

  * * * * *

  Това прес съобщение съдържа препоръки в контекста на § 48f от Закона за Австрийската фондова борса (BörseG). С Условията за ползване и Правата за оповестяване можете да се запознаете на www.rcb.at

  * * * * *

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

  РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

  Около 61 300 служители на РБИ обслужват около 14.6 милиона клиенти чрез около 3100 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа (тези данни включват Полбанк).

  РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.

  За допълнителна информация: Майкъл Палцер (+43-1-71 707-2828, michael.palzer@rbinternational.com) или Александра Йохам (+43-1-71 707- 5627, alexandra.jocham@rbinternational.com).
  www.rbinternational.com, www.rzb.at

  * * * * *

  Райфайзен Центробанк АГ, финансовата къща на Райфайзен Банк Интернешънъл, е водеща австрийска инвестиционна банка с фокус върху региона на Централна и Източна Европа. Тя предлага целия спектър от услуги и продукти, свързани с акции, деривативи и сделки с дялов капитал, с или без участието на фондовата борса. На базата на това специализираната банка предлага и ексклузивни банкови услуги на частни лица.
  За допълнителна информация: Andrea Pelinka-Kinz (+43-1-51 520-614, andrea.pelinka-kinz@rcb.at)
  www.rcb.at

  *Централна и Източна Европа (ЦИЕ) е съставена от подрегионите Централна Европа – Чехия, Унгария, Полша, Словакия и Словения; Югоизточна Европа – Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Румъния и Сърбия; ОНД – Русия, Украйна и Беларус.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.