Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк финансира енергоефективни проекти на българските малки и средни фирми

  22.10.2012
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД финансира проекти на малки и средни предприятия по програма "Енергийна ефективност и Зелена икономика" - съвместна инициатива на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Европейската банка за възстановяване и развитие /ЕБВР/. Целта на програмата е да подпомогне българските предприятия да намалят вредните въздействия върху околната среда и да повишат енергийната ефективност и конкурентоспособността си, като ще се финансират инвестиции в енергоспестяващи технологии, както и проекти за възобновяеми енергийни източници, използвани за собствено потребление на предприятието.

  За кредитиране, в рамките на инициативата, могат да кандидатстват фирми по смисъла на Закона за малките и средните предприятия, регистрирани съгласно Търговския закон или съгласно Закона за кооперациите, чийто брой на персонала е по-малък от 250 души, годишният им оборот не превишава 97.5 млн. лв. и/или стойността на активите не надхвърля 84 млн. лв.
  Министерството на икономиката осигурява безвъзмездната помощ по програмата в размер на 150 млн. евро, в рамките на оперативна програма “Конкурентоспособност”, която ще бъде отпускана при успешното изпълнение на инвестиции, подобряващи енергийната ефективност на предприятията. ЕБВР е одобрила кредитна линия в размер на 150 млн. eвро за банки-участнички в програмата за финансиране на проекти, които отговарят на критериите за допустимост за безвъзмедна помощ. Размерът на безвъзмездната помощ зависи от вида на проекта, като максималният й размер е до 50% от допустимите разходи по отделен проект. Средствата ще бъдат управлявани и ще се изплащат от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

  Райфайзенбанк е банка-участничка в програмата, като е сключила договор за кредит с ЕБВР и ще финансира МСП, които имат желание да изпълнят проект за енергийна ефективност по програмата. Банката, като участник в програмата, ще дава удостоверение на малките и средни предприятия, кандидатстващи за отпускане на безвъзмездни средства, че могат да осигурят не по-малко от 80% от стойността на общите допустими разходи за изпълнение на проекта чрез кредит или със собствени средства.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.