Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк намалява Стойността на банковия ресурс/СБР/. Падат лихвите за всички стари кредити, базирани върху СБР

  28.08.2012
   
  • По-ниски лихви за граждани, малки и средни предприятия, и корпоративни клиенти

  Райфайзенбанк понижава стойността на банковия ресурс /СБР/ за всички кредити, чиято лихва е базирана на индекса СБР. За кредити в лева стойността на банковия ресурс се намалява с 85 базисни пункта до 6.65%, а за кредити в евро намалението е със 70 базисни пункта до 5.20% годишно. Намалението важи за всички кредити на физически лица, малки и средни предприятия, и корпоративни клиенти с лихви, базирани на Стойност на банковия ресурс и надбавка.
  Новата по-ниска стойност на банковия ресурс за съществуващите кредити, базирани на този индекс, ще се отрази върху лихвата поетапно по падежни дати след 25 септември 2012 г. Намалението няма да окаже влияние върху лихвите по кредитите, които се формират на база индексите SOFIBOR (за кредити в лева) и EURIBOR (за кредити в евро).
  “Промяната на Стойността на банковия ресурс следва методиката за изчисляване на лихвите, публикувана на сайта на банката. Намалението се дължи основно на по-ниските лихви по депозитите и спада на общоприетите индекси на паричните пазари за лева и евро”, коментира Момчил Андреев, Председател на УС и Изпълнителен директор на Райфайзенбанк.
  Стойността на банковия ресурс е лихвеният процент, при който банката осигурява ресурс за финансиране на клиенти, увеличен с разходите по управление на падежната структура на активите и пасивите на банката и други законоустановени разходи. Подробна информация за методологията на изчисляването на СБР може да бъде намерена на сайта на банката www.rbb.bg в секция индивидуални клиенти/ кредити /уведомления.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.