Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк с 18.9 млн. лева печалба след данъци към края на септември 2012 г. Ръст на кредитите и депозитите

  11.12.2012
   
  • Кредитите и депозитите нарастват съответно с 1% и 5.9% на годишна база
  • Капиталова адекватност 16.8% - значително над изискуемия минимум
  • 376 млн. евро кредитни линии от международни финансови институции

  Всички данни са неодитирани и са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS). Те се отнасят единствено до резултати, публикувани от Райфайзенбанк (България) ЕАД. Данните също така могат да се различават от публикуваните от Райфайзен Банк Интернешънъл резултати за българския пазар на 28 ноември 2012 г.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци към 30 септември 2012 г. от 18.9 млн. лева. Към края на третото тримесечие на годината активите на банката достигат 6.35 млрд. лева спрямо 6.45 млрд. лева през същия период на миналата година. Към края на септември 2012 г. кредитният портфейл на банката възлиза на 5 млрд. лв. спрямо 4.95 млрд. лв. към 30 септември 2011 г., като нараства с 1% на годишна база. Депозитите отбелязват устойчив растеж от 5.9% и към 30 септември 2012 г. депозитната база възлиза на 4.49 млрд. лв., в сравнение с 4.24 млрд. лв. през същия период на 2011 г. Към края на третото тримесечие на 2012 г. кредитите за домакинствата отбелязват ръст от 1.6% спрямо 30 септември 2011 г. и достигат 1.4 млрд. лв., а депозитите на индивидуални клиенти нарастват с 8% до 2.27 млрд. лв.

  16.8% капиталова адекватност при изискуем минимум от 12%

  Към 30 септември 2012 г. капиталовата база на Райфайзенбанк възлезе на 781.5 млн. лева, а общата капиталова адекватност достигна 16.8%, значително над изискуемия минимум според Наредба 8 на БНБ от 12%.

  Увеличение на клиентите с 24 470 на годишна база

  Райфайзенбанк продължи да увеличава клиентската си база, като към 30 септември 2012 г. броят на клиентите – физически лица и фирми, възлезе на 782 180, спрямо 757 710 година по-рано, което представлява увеличение с 24 470 клиенти на годишна база (ръст от 3.2%).

  Подкрепа за малките и средни предприятия в страната, благодарение на сътрудничеството с международни финансови институции

  През третото тримесечие на 2012 г. Райфайзенбанк (България) подписа споразумение с Банката за Развитие към Съвета на Европа (БРСЕ) в размер на 30 млн. евро. Благодарение на него, Райфайзенбанк ще разшири подкрепата си за малкия и среден бизнес в страната, предоставяйки благоприятни условия за финансиране. Със сключването на новата кредитна линия, която е третата поред, която БРСЕ отпуска на Райфайзенбанк, към 30 септември 2012 г. общият размер на привлечените от Райфайзенбанк дългосрочни средства от кредитни линии и гаранционни споразумения с международни финансови институции като Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската Инвестиционна Банка, Европейския инвестиционен фонд, КфВ, Европейския Фонд за Югоизточна Европа и др. достигна 376 млн.евро.

  Групата Райфайзен България

  Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД
  Към 30 септември 2012 г. нетната стойност на активите на договорните фондове, които Райфайзен Асет Мениджмънт (България) ЕАД организира и управлява нарасна с 6.5% спрямо същия период на миналата година и възлязе на 161.49 млн. лева, което затвърди лидерската му позиция сред управляващите дружества у нас с пазарен дял от близо 34%. Райфайзен Асет Мениджмънт управлява двата най-големи договорни фонда на българския пазар – Райфайзен (България) Фонд Паричен Пазар и Райфайзен (България) Фонд Защитена инвестиция в Евро. Освен шест местни фонда, Райфайзен Асет Мениджмънт предлага и 12 чуждестранни схеми на Райфайзен Кепитъл Мениджмънт, Виена.

  Райфайзен Лизинг България ООД
  Към 30 септември 2012 г. активите на Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД възлязоха на 332 млн. лв., а лизинговият портфейл на двете дружества достигна 300 млн. лв. Според статистиката на БНБ и данни от Българската асоциация за лизинг, към 30 септември 2012 г. Райфайзен Лизинг България ООД и Райфайзен Ауто Лизинг България ЕООД имат пазарен дял от 9%.

  Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД
  Дъщерното дружество на Райфайзенбанк - Райфайзен Застрахователен Брокер ЕООД се наложи като един от лидерите на пазара на застрахователните посредници. То предлага на клиентите си застрахователни продукти на 15 компании.

  Райфайзен Имоти ЕООД
  Към третото тримесечие на 2012 г. Райфайзен Имоти ЕООД отчита ръст на броя на продажбите на жилищни имоти, но запазване на техния обем в сравнение със същия период на 2011 г., основно породен от по-ниските продажни цени и свитите бюджети на купувачите при покупка на имоти.
  Райфайзен Имоти осъществява дейността си чрез своите офиси в София, Пловдив, Варна, Бургас и Русе, като освен посреднически услуги по сделки с недвижими имоти, предлага на клиентите си пазарни проучвания и анализи.

  ***
  Райфайзенбанк (България) ЕАД (www.rbb.bg) е основана през 1994г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

  РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара. РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата. Общо, около 61 000 служители на РБИ обслужват около 14.1 милиона клиенти чрез повече от 3100 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа (тези данни включват Полбанк). РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.