Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк - с нови по-добри условия за кредитиране на малки и средни фирми по JEREMIE

  24.10.2012
   

  Райфайзенбанк (България) предоставя кредити на малки и средни фирми при нови по-изгодни условия и значително облекчени изисквания, в рамките на допълнително споразумение по инициативата JEREMIE. Максималният срок на изплащане на инвестиционните кредити, които банката отпуска в рамките на инициативата вече е до 10 години, а срочните оборотни кредити са с период на изплащане до 5 години. При новите облекчени условия бизнесът може да се възползва от овърдрафт кредити и револвиращи кредити за обортни средства с период на изплащане до 3 години, които дават гъвкава възможност на фирмите да оперират с финансовите средства.

  Максималният размер на отпускания кредит по инициативата JEREMIE е до 1 875 000 евро или левовата равностойност, като за фирмите в отрасъл “Сухопътен транспорт” максималното финансиране е до 937 500 евро.

  Новите възможности по програма JEREMIE на Европейския Инвестиционен Фонд разширяват гамата от кредитни продукти, които българските предприемачи биха могли да използват при преференциални лихвени условия и облекчени изисквания за обезпечение, като основна цел на програмата е да се улесни достъпа на малкия и среден бизнес до финансиране за инвестиционни проекти, оборотни средства и да се увеличи конкурентоспособността на фирмите.От подписването на Гаранционното споразумение за участие в инициативата JEREMIE миналата година, Райфайзенбанк е финансирала проекти на микро, малки и средни предприятия в сферата на производството, търговията и здравеопазването.

  Инициативата JEREMIE “Съвместни европейски ресурси за микро, малки и средни предприятия” се осъществява посредством Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирана от Европейския Фонд за Регионално Развитие и от националния бюджет. Гаранционното споразумение за участие в инициативата, подписано между Райфайзенбанк /България/ ЕАД и Европейския Инвестиционен Фонд (ЕИФ) в средата на 2011г., ще даде възможност на местния малък и среден бизнес да се възползва от финансиране за общо 65 млн. евро.

  Публикацията е осъществена с помощта на Оперативна Програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския Съюз посредством Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет. Съдържанието на публикацията е отговорност единствено на Райфайзенбанк (България) ЕАД и по никакъв начин не отразява позицията на Европейския Съюз.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.