Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Икономика вместо ликвидност като двигател на растежа

  27.06.2013
   
  • БВП на Еврозоната се очаква да достигне до зоната на растеж през четвъртото тримесечие, очакван ръст между 1 и 1.5% през 2014 г.
  • Еврозоната по пътя към изход от рецесията
  • САЩ планира край на програмата за изкупуване на ценни книжа
  • По-голяма диверсификация при портфейлните стратегии
  • Разпределение на активите: акциите неутрални спрямо облигациите

  “Поради монетарните стимули и структурните реформи, както и поради липсата на значителни проблеми като преструктурирането на Гърция миналата година, Еврозоната ще отчете негативен ръст през второто тримесечие, но ще навлезе в зоната на растежа през четвъртото тримесечие. За 2014 г. може да се очаква среден ръст между 1% и 1.5% и по този начин допълнително възстановяване на икономиката”, оптимистично коментира Валентин Хофщетер, ръководител на “Анализи на облигационните и валутни пазари” в Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) по повод последната публикация “Стратегии за глобалните пазари”. В същото време, Хофщетер подчертава, че очакванията за растеж както в Еврозоната, така и в САЩ се основават на значително подобрение на водещите индикатори през следващите 3-4 месеца.

  Според Международния валутен фонд (МВФ), се очаква развиващите се пазари да постигнат среден ръст от 5.3%, което е показателно за голямото им влияние върху глобалното икономическо развитие. Все пак Хелге Рехбергер, оглавяващ “Анализи на капиталовите пазари” в Райфайзен Рисърч, подчертава, че пазарите на акции на развиващите се пазари изостанаха спрямо развитите от октомври 2010 г. и в последно време са подложени на значителни разпродажби. “Както рестриктивните тенденции по отношение на монетарните политики, така и отслабващите ранни индикатори в Китай допълниха загубите през май”- така Рехбергер обяснява настоящото по-ниско тегло в международните портфейли.

  Еврозоната по пътя към изход от рецесията

  “След недоброто представяне в началото на пролетта, водещите индикатори за Еврозоната се възстановиха през второто тримесечие на 2013 г. Нашата прогноза по отношение на икономическото възстановяване се подкрепя от добрите данни на индексите за активността на мениджърите”, обяснява Хофщетер.. “Най-вече положителен е фактът, че тези индекси се покачват не само в Германия, но и в Испания, Италия и Франция, които в последно време бяха подложени на напрежение. Еврозоната е по пътя към изход от рецесията.

  Според експертите от Райфайзен Рисърч, няколко фактора водят до това икономическо възстановяване. На първо място, усилията за консолидация започват да оказват влияние, като по този начин, задушаващият ефект на фискалните политики намалява, докато в същото време Европейската комисия е по-малко стриктна по отношение на актуалните цели за бюджетни дефицити. От друга страна, монетарните политики в много части на Еврозоната доведоха до по-евтини възможности за финансиране. В същото време, дисбалансите в икономиките на отделни страни в Еврозоната, като прегряването на цените на недвижимите имоти, намаляват, което на свой ред, води до по-добра конкурентоспособност и устойчиво възстановяване на региона.

  „Като цяло, очакваме нарастващият износ да доведе до частни инвестиции, което от своя страна ще доведе до по-висока заетост и потребление през 2014 г.”, обобщава Хофщетер прогнозата си за Еврозоната.

  САЩ планират излизане от програмата за изкупуване на ценни книжа

  Необичайно ниските лихвени нива и многобройните програми за изкупуване на ценни книжа, в настоящия момент водят до развитие на много от установените капиталовите пазари, обусловено от ликвидността.

  “През пролетта започнаха дискусиите за изход от програмата за изкупуване на ценни книжа, която всеки месец влива около 85 млрд. долара свежи пари в американската икономика. Вземайки предвид подобрението на трудовите пазари, очакваме намаляване на вливаната ликвидност, което ще започне от четвъртото тримесечие”. Така Хофщетер коментира последните изказвания на представители на Федералния резерв.

  “Все пак, в този контекст, считам за илюзорно, повишаване на лихвените проценти в САЩ преди 2015 г., имайки предвид икономическите рискове от подобна стъпка”, обяснява Хофщетер. Според него и промяна на настоящата политика на ЕЦБ за вливане на ликвидност е малко вероятна преди пролетта на 2014 г.

  Влияние върху валутните пазари

  Хофщетер смята, че доларът ще има предимство пред еврото през втората половина на 2013 г. поради по-високите лихви на паричните и капиталовите пазари. “Временен обменен курс на долара от по-малко от 1.30 до края на годината изглежда правдоподобен. Най-вероятният сценарий за съотношението между еврото и швейцарския франк до края на годината е между 1.22 и 1.27.”

  По-голяма дивесрсификация при портфейлните стратегии

  “Икономическият растеж трябва да се подобри ако възходящата тенденция на развитите капиталови пазари отново се възстанови. Очакваме САЩ да води пред Еврозоната, а в резултат на това и регионът Централна и Източна Европа ще последва тази тенденция до края на годината”, казва Рехбергер. “Япония трябва да осъществи мерките, за които вече имаше политически изказвания. Към настоящия момент, очакваме ръст на печалбата от 50%. Все пак, тъй като текущите цени на акциите вече са поели значителна част от тези печалби, покупката в настоящия момент, вече не е особено евтина.”

  Като цяло, Рехбергер очаква, че по време на преходния период от развитие, подкрепяно от ликвидност към развитие, подкрепяно от растеж, пазарите на акции и дългови ценни книжа ще станат свидетели на силни флуктуации. “Докато акциите ще продължат възходящата си тенденция, то по отношение на държавните ценни книжа, очакваме те да слязат от най-високите си нива за всички времена.”

  По отношение на различните сектори в индустрията, анализаторите на Райфайзен Рисърч ясно целят циклично позициониране и препоръчват свръхтегло на секторите енергетика, индустрия, циклично потребление, IT и комунални услуги.

  Разпределение на активите: акциите неутрални спрямо облигациите

  Райфайзен Рисърч дава неутрална тежест на акциите спрямо облигациите и 5% за алтернативни инвестиции. Рехбергер обяснява причините: “Държавните ценни книжа достигнаха дъното си по отношение на ниската доходност, което бе подкрепено и от факта, че смятаните за сигурни правителствени облигации като германските и американските започнаха да отчитат повишаване на премиите. Ситуацията на пазарите на акции е по-различна. От началото на годината, развитите капиталови пазари отчетоха обосновано представяне, докато в същото време, акциите на развиващите се пазари, са с по-ниска тежест, както и през 2008 г.

  Все пак, анализаторите на Райфайзен Рисърч, отчитат, че в настоящите условия, мрачната атмосфера на развитите пазари може да бъде разглеждана като знак, че дъното скоро ще бъде достигнато. Допълнителни понижения до средата на тримесечието, могат да открият добра възможност за дългосрочни инвестиции.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.