Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Очаквано икономическо възстановяване през втората половина на годината

  04.04.2013
   
  • Глобалната ликвидност е благоприятна за инвестиционния климат
  • Бичият пазар на акции продължава
  • Препоръки (1) за глобалните пазари: акции (Европа, САЩ, Китай, Индия), държавни ценни книжа (Испания, Ирландия) и корпоративни облигации (нефинансови с висока доходност)
  • Растеж в ЦИЕ (2) през втората половина на годината
  • Цел за ATX: 2 650 пункта до края на годината
  • Фаворити за Австрия и ЦИЕ: CA-Immobilien, RHI, Flughafen Wien, MOL, LUKoil, Azoty Tarnów, PKO BP

  1. Период: краят на второто тримесечие на 2013 г.
  2. Централна и Източна Европа (ЦИЕ) се състои от субрегионите Централна Европа – Чехия, Унгария, Полша, Словакия и Словения; Югоизточна Европа – Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Румъния и Сърбия; ОНД – Русия, Украйна и Беларус.

  Анализаторите на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) се надяват на икономическо възстановяване през втората половина на тази година: „Икономическата активност в Европа и САЩ остава слаба. Въпреки че, водещите индикатори като индексите ISM и ifo, продължават да показват подобряващ се сентимент сред компаниите, възстановяването трябва да бъде потвърдено и от солидни факти като нови поръчки.”, коментира Петер Брециншек, директор на Райфайзен Рисърч. Все пак, той изразява увереност – още преди първото полугодие, нетният износ би трябвало да даде първите знаци за икономически растеж и значително да стимулира инвестициите.

  Стабилният трудов пазар и доброто развитие по отношение на доходите за работещите в страните от ядрото на Еврозоната около Германия, представляват допълнителен аргумент, водещ до възходяща тенденция при индивидуалното потребление. “Спадът на инфлацията през 2013 г. ще благоприятства увеличението на реалните доходи. Все пак, ефектът от доходите се очаква да започне да оказва влияние от 2014 г. На пръв поглед, прогнозата за БВП на Еврозоната за тази година изглежда недобра, като очакванията са за спад от 0.1% поради по-предпазливите очаквания за първото полугодие. Като цяло, общата тенденция за идните 12-18 месеца е възходяща. Разликите в икономическата активност вътре в самата Еврозона се очаква да продължат сравнително дълго. Бюджетните ограничения в САЩ, които започнаха да се осъществяват през март, съответстват на очакванията на Райфайзен Рисърч за ръст на БВП от 1.5% през 2013 г.

  Глобалната ликвидност благоприятства инвестиционния климат

  Значителните ръстове на цените на акциите през първите няколко месеца на 2013 г. доведоха до достигането на стари върхове, а дори и до надхвърлянето им при някои от индексите. Глобалната ликвидност благоприятства инвестиционния климат заедно с очакванията за икономическо възстановяване през второто полугодие. Докато водещите индикатори не отчетат нов спад както през 2012 г., позитивното развитие на цените ще продължи. Премиите по корпоративните облигации също би трябвало да останат на исторически ниски нива. Рискови фактори остават формиране на правителство в Италия, бъдещето на бизнес модела в Кипър и съпротивата за напредък на реформите във Франция.

  Развитие на съотношението евро/долар

  От началото на годината движенията в двойката евро/долар бяха предопределени от дълговата криза в страните от Еврозоната. “Бързото сформиране на жизнеспособно правителство ще доведе до ново намаляване на риска на пазарите. В резултат на това, рисковият диференциал би трябвало отново да се стесни. В такъв случай, еврото бързо би се покачило до нива от 1.35 спрямо долара. Остава рискът обаче, да не бъде постигнато споразумение за жизнеспособно правителство в Италия”, сочи анализът на Райфайзен Рисърч за второто тримесечие на 2013 г.

  Европейските акции с по-добър потенциал за възвращаемост в дългосрочна перспектива

  Ако се погледне индекса S&P 500, може да се забележи, че фазите на растеж, при които е регистриран нов връх, исторически продължават средно малко по-малко от 5 години, като стойностите се повишават средно със забележителните 155%. Настоящата тенденция на растеж започна приблизително точно преди 4 години и бе постигнат ръст от около 130%. Тези наблюдения потвърждават, че американският пазар на акции достигна началото на зрялата си фаза. Европейският пазар на ценни книжа бе свидетел на смесени развития, главно поради спадовете на корпоративните резултати в периферните страни и голямата тежест на финансовия сектор. “На фона на постоянно добрите финансови условия и застоя на трудовия пазар, тенденцията за растеж на приходите не се очаква да приключи в близко бъдеще”, коментира Хелге Рехбергер, който оглавява звеното за анализ на капиталовите пазари. “Настоящите относително високи маржове в САЩ предполагат значително по-нисък от средното ръст на приходите в дългосрочен план. В Европа, очакванията в това отношение са по-добри, имайки предвид по-ниските стартови нива и потенциала за икономическо възстановяване “.

  Растеж в ЦИЕ едва през втората половина на годината

  Широкообхватните усилия за консолидация на бюджетите и скромният ръст на доходите затрудняват вътрешното търсене в Централна и Източна Европа от доста време насам. Сега и растежът на БВП в региона също премина на червено, с малко изключения. Докато повечето от страните в Централна Европа и Югоизточна Европа са повлияни негативно от очаквания спад на икономиката, страните от ОНД все още отчитат положителни нива на растеж. Рецесията в големи части на Еврозоната води до спад на нетния износ. “По-забележим растеж в ЦИЕ би могъл да започне през втората половина на годината. В Австрия, леко подобряване на растежа вероятно ще започне след пролетното тримесечие”, заяви главният икономист Петер Брециншек.

  Очакванията за БВП за региона на ЦИЕ през 2013 г. са 2.0% (предходната година също 2%), субрегионите Централна Европа 0.5% (предходната година 0.6%), Югоизточна Европа 0.9% (предходната година: -0.3%), и страните от ОНД 2.8% (предходната година: 3.1%). За сравнение в Еврозоната се очаква ръст на БВП за 2013 г. от -0.1%, при -0.5% през 2012 г. В Австрия се очакват нивата на растеж на БВП да се запазят на 0.5%., като износът (+1.9%) и инвестициите (+0.9%) ще дадат първите тласъци за тази година.

  Стабилно търсене на ДЦК на страните в ЦИЕ

  Поради изключително ниската доходност в Еврозоната, интересът към държавните ценни книжа на страните в Централна и Източна Европа нарасна значително. Стабилното външно търсене на ДЦК на страните от този регион спомогна за спад на нивата на доходността им. Експертите на Райфайзен Рисърч очакват, доходността по държавните ценни книжа в ЦИЕ да останат като цяло непроменени до средата на годината. Това заключение е подкрепено от продължаващите намаления на лихвените проценти поради по-ниските нива на инфлaцията. Анализаторите виждат потенциал за пазарите на акции в ЦИЕ, като очакват индексите да отбележат ръст между 4 и 9% до края на второто тримесечие. По отношение на представянето, Истанбул би трябвало да поеме лидерството, следван от Букурещ и Виена.

  Цел за ATX: 2 650 до края на годината

  Поглеждайки към края на годината, местният пазар на акции се очаква да продължи напред до нивото от 2 650 пункта. “Поради тази причина препоръчваме австрийския пазар като ясно “купувай”. Също така, бихме искали да подчертаем относителната привлекателност на акциите спрямо инвестициите в облигации – все пак, средният очакван дивидент от 3.2% за 2013 г. е значително над доходността по 10-годишните правителствени облигации от 1.65%,” обясни Щефан Максиан, оглавяващ звеното за корпоративен анализ в Райфайзен Центробанк. До края на юни, Райфайзен Центробанк очаква водещият индекс на борсата във Виена – ATX да достигне 2 560 пункта, което представлява ръст от около 8%.

  Фаворити в Австрия: CA-Immobilien, RHI и Flughafen Wien

  В Австрия анализаторите на Райфайзен Центробанк към настоящия момент препоръчват акциите на CA-Immobilien, RHI и Flughafen Wien. Докато CA-Immobilien и RHI бяха сред топ препоръките на анализаторите и през миналото тримесечие, препоръката за Flughafen Wien (Летище Виена) отново бе повишена миналата седмица от “задръж” на “купувай”. По отношение на CA-Immobilien, Райфайзен Центробанк подчертава фокусът на групата върху засилването на балансовото й число и повишаването на възможностите й да генерира приходи. Програмата за широкомащабни продажби на недвижима собственост през 2013 г. би трябвало да повишат капиталовите й показатели с няколко процентни пункта, като по този начин се очаква положителен ефект на оценката. По отношение на RHI, Щефан Максиан счита групата като атрактивно оценена акция от сектора на индустрията: “Благодарение на по-ниската разходна база, повишената обратна интеграция на групата би трябвало да спомогне за положителен приходен ефект. С течение на годината, се очакват и положителни новини по отношение на очакванията за растеж в страните от БРИК”. Flughafen Wien отново поднесе положителна изненада през четвъртото тримесечие на 2012 г., подпомогната от мерките за ограничаване на разходите, които бяха по-решителни от очакванията. Относително негативната тенденция по отношение на пътникопотока през първите два месеца на годината се очаква да се подобри през идните месеци, поради отшумяването на негативния ефект от намаления капацитет на авиопревозвачите.

  Фаворити в ЦИЕ: MOL, LUKoil, Azoty Tarnów и PKO BP

  В Централна и Източна Европа, настоящи фаворити на главния анализатор на Райфайзен Центробанк са петролните акции на MOL от Унгария и LUKoil от Русия, както и полските компании Azoty Tarnów и банката PKO BP. Според Максиан, последният спад на стойността на акциите на MOL не е фундаментално обоснован.. “Според мнението ни, настоящите нива са атрактивни, благодарение и на стабилните очаквания за цената на суровия петрол”, казва Максиан. LUKoil, втората в света вертикално ориентирана частна петролна и газова компания по отношение на резервите, към настоящия момент е оценена по-ниско в сравнение с конкурента си Rosneft. По отношение на полския банков пазар, PKO BP има най-голяма притегателна сила от гледна точка на оценката в сравнение с други банкови акции в региона. Производителят Azoty Tarnów се възползва от консолидацията на полската химическа индустрия, като приходите от продажби се очаква да покажат положителни тенденции в течение на годината, преди всичко поради нарастващите евросубсидии за полските фермери. Амониевите инсталации на групата са сред най-ефективните в света.

  * * * 

  Това прес съобщение съдържа препоръки по смисъла на § 48f на Закона за Австрийската стокова борса (BörseG). Ограничение на отговорността може да бъде видяно на https://www.rcb.at/en/news-info/securities-prospectus/

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.