Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк и КфВ продължават да финансират проекти за енергийна ефективност на българския бизнес

  01.10.2013
   

  Нова Кредитна линия за енергийноефективни проекти за МСП в размер на 30 млн. eвро получи Райфайзенбанк

  Райфайзенбанк (България) ЕАД, дъщерно дружество на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ, и Кредитанщалт фюр видерауфбау (КфВ) подписаха вторo споразумение за кредитна линия по Програмата за енергийна ефективност на малки и средни предприятия (SMEFF-EE). Отпуснатият заем е в размер на 30 млн.евро. Програмата съчетава средства за финансиране и безвъзмездна финансова помощ от ЕС, които да стимулират допълнително инвестициите в енергийна ефективност на малките и средни предприятия (МСП) в България.

  Финансовата схема по Програмата за енергийна ефективност ще позволи на Райфайзенбанк да увеличи финансирането на енергийноефективни проекти, което ще допринесе за подобряване производителността и намаляване на консумираната енергия на машини и оборудване (включително и на селскостопански машини и превозни средства), сгради или друга инфраструктура на малките и средни фирми. Допустимите инвестиции трябва да доведат до подобряване от най-малко 20% на коефициента за енергийна ефективност (30% за проекти за сгради) или намаление на парниковите емисии с най-малко 20%. Инвестициите в източници на възобновяема енергия с цел намаляване на CO2 емисии са допустими само в случай, че представляват част от мерките за повишаване на енергийната ефективност.

  Програмата за енергийна ефективност e подкрепена с грантови средства от ЕС под формата на безвъзмездна финансова помощ за МСП, с цел намаляването на разходите по инвестиционния проект. След успешното завършване на проекта, безвъзмездната финансова помощ може да достигне до 15% от главницата на кредита, отпускан по Програмата. Същевременно, максималният размер на безвъзмездна финансова помощ е ограничен до 150,000 евро за отделно дружество, независимо от броя на отпуснатите кредити за финансиране по Програмата.

  Допълнително малките и средни фирми - кредитополучатели по Програмата ще могат да се възползват от предоставяните безплатни консултантски услуги, включващи техническа консултация относно изготвянето на инвестиционния проект, допустимостта на инвестицията и доклади за енергиен одит.

  КфВ и Райфайзенбанк имат добри бизнес взаимотношения като КфВ е отпуснала две кредитни линии по Програмата за МСП (SME Finance Facility - SMEFF) и по Програмата за енергийна ефективност (Energy Efficiency Finance Facility - EEFF). Благодарение на първата кредитна линия по Програмата за Енергийна ефективност, Райфайзенбанк (България) финансира изпълнението на 101 проекта за енергийна ефективност в размер общо на 20 млн.евро.

  ***

  Кредитанщалт фюр видерауфбау е основана през 1948г. и е една от водещите европейски банки за развитие. В рамките на придобития дългогодишен опит, КфВ се е ангажирала с устойчивото подобряване на икономическите, социалните и екологичните условия за живот по цял свят от името на Федерална Република германия и на германските федерални провинции. През 2012г., 40% от дейността си е била съсредоточена за зашита на околната среда и за преодоляване на климатичните промени. Особено внимание се обръща на: подкрепата на МСП бизнеса и предприемачите; Програми за обновяването на жилища с цел енергоспестяване; инвестиции в образованието на клиенти, финансиране на програми за общини и регионални банки за развитие; Инвестиции в развиващите се страни и страните в преход. КфВ не разполагат с клонова мрежа, както и депозити от клиенти. Инвестиционната активност се финансира почти изцяло посредством международните капиталови пазари. КфВ финансира дейността на своите банки партньори по спомената по-горесхема, като не отпуска директно финансиране за МСП.

  * * * 

  Райфайзенбанк (България) ЕАД е основана през 1994г. Банката е 100% собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ). РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара. РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата. Общо около 59 000 служители на РБИ обслужват близо 14.3 милиона клиенти чрез около 3000 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа. РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.