Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк приключи успешно европроект на стойност над 197 хиляди лева

  30.09.2013
   

  Над 600 служители - с допълнителни професионални компетенции в резултат на проекта

  В края на месец септември Райфайзенбанк (България) ЕАД завърши проект за обучение на служителите си. Проектът се реализира по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, схема BG051PO001-2.1.16 “Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

  Над 690 служители, от които над 250 ръководители на отдели, ръководители в офиси и над 430 специалисти кредитиране на физически лица, малки и средни предприятия, специалисти обслужващи частни клиенти, специалисти занимаващи се със събиране на вземания и Мобилни банкови консултанти взеха участие в обучения на теми „Управление на промяната с фокус върху осигуряване на качество и добавена стойност за клиента” и „Планиране, организиране и управление на оперативни дейности”.

  Преминалите обученията служители успяха да усъвършенстват своите ключови компетентности, знания и умения, чрез които Банката ще отговори на постоянно повишаващите се очаквания на клиентите в областта на обслужването, предлагането на банкови продукти и услуги; ще подобри комуникацията, както и планирането, организацията, и управлението на основни оперативни дейности в различните си структурни звена. Това ще придаде специфична добавена стойност за всички настоящи и бъдещи клиенти.

  Общата стойност на втория реализиран от Райфайзенбанк проект по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” възлиза на 197 550.80лв., от които финансовият принос на Оперативната програма е в размер на 137 890.46лв. (69.80%) по Договор за безвъзмездна помощ № ESF–2116–01–07007.

  Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Райфайзенбанк (България) ЕАД носи цялата отговорност за съдържанието на документа, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Договарящия орган.

  За допълнителна информация:
  Отдел “Връзки с обществеността”:
  91 985 174/535/600

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.