Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Турбулентните условия на развиващите се пазари оказват слабо влияние върху страните от ЦИЕ

  03.10.2013
   
  • Растежът в Австрия все още е под очакванията за 2013 г., но се предвижда ускорение до 1.5% през 2014 г.
  • Прогнозите за БВП подобряват инвеститорските нагласи за ЦИЕ, в резултат на възстановяване в еврозоната
  • Разпродажбите на развиващите се пазари не оказват негативно влияние
  • Цел за индекса ATX – 2800 пункта до средата на 2014 г.
  • Предпочитания за Австрия и ЦИЕ - OMV, Oesterreichische Post, RHI, KGHM, Krka, Egis, PhosAgro

  “Растежът в Австрия през втората половина на годината трябва да се ускори значително, за да бъдат постигнати прогнозите, които сме заложили за растеж на БВП за 2013 г. Все пак, предвиждаме реален ръст на БВП от 0.5% за 2013 г. като цяло. Очакваното положително развитие в икономическата активност трябва да достигне своя връх през четвъртото тримесечие на 2014 г./първото тримесечие на 2015 г., както е посочено в прогнозата за ръст на БВП - 1.5% за 2014 г. и 2.3% за 2015 г. Като цяло през 2014 г. се очаква рязко намаляване на разликите в растежа между различните региони в Централна и Източна Европа (ЦИЕ). Тази тенденция за растежа на БВП ще характеризира и икономическите събития през 2015 г.», така Петер Брециншек, ръководител на Райфайзен Рисърч, поделение на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ), започва анализа си в последното издание на «Стратегии за Централна и Източна Европа» за четвъртото тримесечие.

  Причината за очакваното намаляване на различията в темповете на растеж е оптимистичната прогноза за Германия, която ще проправи път за увеличаване на нетния износ в редица от отворените икономики в ЦИЕ. При вътрешното потребление се очаква леко изоставане, в резултат на което, вероятно няма да има значителна промяна в балансите по текущите сметки.

  Прогнозите за БВП подобряват инвеститорските нагласи в ЦИЕ, в резултат на възстановяване в еврозоната

  След не особено добрия старт на годината, оценките на анализаторите от Райфайзен Рисърч за икономиката през следващите месеци започват да се подобряват. «Русия и Украйна бяха единствените страни, за които данните, публикувани през пролетта, бяха доста намалени. Тъй като и през лятото не се наблюдаваха сигнали за подобряване, намалихме прогнозата си за БВП на Русия за 2014 г. до плюс 2%. От друга страна, леко намалихме прогнозата си за Турция за 2014 г., докато за всички останали прогнози за растеж на БВП виждаме стабилна основа за очаквано подобряване на инвеститорските нагласи в еврозоната и страните от ЦИЕ», така Брециншек обобщава настоящите прогнози за растеж.
  Разпродажбите на развиващите се пазари не оказват негативно влияние върху другите пазари

  Валутите и облигациите на развиващите се пазари в последно време до известна степен възвърнаха своята стабилност, за разлика от предходните няколко бурни месеца. Слуховете за намаляване на програмата на Федералния резерв на САЩ за изкупуване на облигации в края на май доведе до голямо неспокойство на развиващите се пазари. От май насам валути като индонезийската рупия, бразилският реал, южноафриканският ранд и турската лира загубиха от 10% до 15% от стойността си спрямо еврото. Страните от ЦИЕ обаче стояха встрани от тези събития. Дори страни от ЦИЕ с неблагоприятни фундаментални данни като Унгария например, не бяха силно засегнати. В противовес на това, страните от Азия и Латинска Америка пострадаха доста повече.

  Анализаторите на Райфайзен Рисърч отбелязват, че въпреки изтичането на капитал от развиващите се пазари, тенденцията за намаляване на лихвените нива в ЦИЕ продължава. Въпреки това, развитието на цените на отделните пазари, слабата валута и политиката на централната банка на САЩ ще ограничат амбициите за намаляване на лихвените равнища в повечето страни от ЦИЕ. Централните банки в Унгария и Румъния все още се опитват да експлоатират останалите им възможности за действие, което може да доведе до временно отслабване на валутите им. «Въпреки това, като цяло, предвиждаме леко поскъпване на валутите в повечето страни от ЦИЕ спрямо еврото през следващите три до девет месеца. След поевтиняването си, рублата също би следвало да се стабилизира временно спрямо щатския долар. В средносрочна перспектива обаче, очакваме допълнително поевтиняване на руската рубла», е мнението на Брециншек за ефекта върху паричната политика и валутните курсове.

  Влияние върху пазарите на облигации и акции

  Увеличението на доходността в повечето страни от ЦИЕ варира между 50 и 100 базисни пункта за десетгодишни ценни книжа, което е значително по-ниско в сравнение с другите развиващи се пазари, тъй като фундаменталните условия при тях са по-добри (капитал / баланс по текуща сметка). «Отливът на капитал оказа негативно влияние само върху Украйна и Турция. Не може да се очаква подобрение в резултат от глобалните условия, поради което дългосрочните криви на доходността следва да останат на високи нива до първото тримесечие. По същия начин, възприемаме положителна нагласа към облигациите в местна валута за следващите три до шест месеца. Подобряването в икономическата активност обаче, би следвало да стане ясно видимо през първата половина на 2014 г., като това ще доведе до допълнително повишаване на индексите на фондовите борси», така Брециншек завършва прогнозата си за следващите няколко тримесечия.

  Що се отнася до пазарите на акции в ЦИЕ, анализаторите на Райфайзен Рисърч са оптимисти за позитивно приключване на годината, благодарение на изключително атрактивните оценки, както и на факта, че цените на този вид активи досега изоставаха. Подобряването в икономическата активност обаче, ще стане ясно видимо през първата половина на 2014 г. и това ще доведе до допълнително повишаване на индексите на фондовите борси. Румъния е фаворит на анализаторите поради напредъка в провежданите реформи и текущата приватизация. Потенциалът на индексите в страните от ЦИЕ до средата на годината е между 10% и 19%.

  Доброто представяне на индекса ATX продължава

  През третото тримесечие австрийският капиталов пазар частично компенсира слабите резултати от първата половина на годината. Циклични компании като Zumtobel и Wienerberger, които през изминалата година изоставаха, отбелязаха значителен скок в цените си. «Тежката артилерия» в индекса като voestalpine, Erste Group и OMV допринесоха за силните резултати на ATX. Главният анализатор на Райфайзен Центробанк (RCB), Щефан Максиан, обяснява: «Въз основа на положителната среда за развитие на капиталовите пазари в Западна Европа и с помощта на все по-динамичния икономически растеж в Австрия и страните от ЦИЕ, предвиждаме тази пазарна тенденция да продължи и през четвъртото тримесечие. Вярваме, че това ще продължи и през първата половина на 2014 г. През този период индексът ATX би трябвало да реализира още по-стабилно възстановяване и да достигне 2,800 пункта”. Индексът ATX е с показател цена/печалба (P/E) от 11.7 (при едногодишен хоризонт), което все още е малко под средната стойност в дългосрочна перспектива. С оглед на текущите условия на ниски лихвени проценти, коефициентите могат да продължат да варират с напредването на годината.

  Предпочитания за австрийските акции: OMV и Oesterreichische Post, RHI

  Райфайзен Центробанк смята OMV, Oesterreichische Post и RHI за свои фаворити на австрийския капиталов пазар. Що се отнася до OMV, препоръката за покупка на акциите е обоснована от обявените инвестиции във високия сегмент, които се смятат за разумни от стратегическа гледна точка и доходност. По отношение на Oesterreichische Post, по-благоприятните тенденции при разходите, положителният ефект от парламентарните избори в Австрия върху обема кореспонденция, както и първичното публично предлагане на English Royal Mail би следвало да имат положителен ефект върху цените на акциите. Оценката на RHI все още се основава на разрастването на местата за производство на пазарите в растеж (BRIC (Бразилия, Русия, Индия, Китай), САЩ) и положителния ефект от нарастващата обратна интеграция.

  Фаворити от ЦИЕ: KGHM, Krka, Egis, PhosAgro

  В страните от ЦИЕ анализаторският екип на Райфайзен Центробанк смята, че полският производител на мед и сребро KGHM е силен избор, благодарение на включването на канадски проект, който добавя значителна стойност. Освен това, словенската фармацевтична компания Krka е сред избраните фаворити поради значителното си участие на бързо разрастващия се руски фармацевтичен пазар и възможната промяна на рейтинга във връзка с предложение за изкупуване, обявено неотдавна, за унгарския играч на фармацевтичната арена - PhosAgro, производител на фосфорни торове.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.