Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Възстановяването на икономиката разбърква тестето с карти

  26.09.2013
   
  • Корекция на прогнозите за БВП за 2013 г. и 2014 г. – разликите в растежите в рамките на Eврозоната намаляват
  • Кривата на доходността обръща посоката в САЩ и Eврозоната
  • Облигации в развиващите се пазари: възстановяване след разпродажбите
  • Благоприятна среда за инвестиции в акции
  • Разпределение на активите: по-високо тегло за сегмента на акциите

  “Като цяло нашите предвиждания за последните месеци се потвърдиха. Глобалната свръхликвидност губи своето значение, докато капиталовите пазари се концентрират върху инерцията на растежа. Сигналите на водещите индикатори се оказаха правилни и подобряването на инвеститорските нагласи от второто тримесечие насам доведоха до по-добри данни за растеж. Предвид това, ние коригирахме прогнозите си за БВП в положителна посока за Еврозоната за 2013 и 2014 г.» С тези думи Валентин Хофщетер, Директор облигационни пазари и валутни анализи в Raiffeisen Bank International AG (RBI), започва прегледа си в последната публикация за четвъртото тримесечие «Стратегии за глобалните пазари». Хофщетер очаква през следващите четири до шест тримесечия различията в растежа на основните страни в Еврозоната около Германия, както и в периферните държави, да намалеят. Дори проблемни държави като Испания, Португалия и Италия, както и Франция, следва да поемат отново по пътя на умерения икономически растеж.

  "След период на застой през третото тримесечие в резултат на еднократните ефекти от пролетта, нашият основен сценарий предвижда скромно ускоряване на растежа до края на 2014 г. Тази прогноза се базира на все още стимулиращия ефект от исторически ниските лихвени нива, структурните мерки, които са въведени, затихващия натиск на проблемите, възниквали от фискалната политика и глобалното подобряване в световната търговия. Очакваме този икономически подем да достигне своя пик в началото на 2015 г. като прогнозите за БВП за тази година следва да бъдат по-високи от средните дългосрочни прогнози", продължава Хофщетер.

  Обръщане на тренда на доходността в САЩ и Еврозоната

  Въпреки изненадващото изявление на Федералния резерв за отлагане на намаляването на програмата за изкупуване на облигации, само въпрос на време е тази промяна да бъде реализирана. Понастоящем анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват намаляването за м. декември и смятат, че ще има увеличение на основните лихвени проценти още в края на 2014 г., в резултат на по-добри данни за нивата на безработица и растежа на БВП. Хофщетер приема, че Европейската централна банка засега ще се въздържа от увеличение на лихвените проценти, но вероятно ще реагира на наблюдаващото се нормализиране в държавите в криза и ще започне постепенно да увеличава лихвения си процент за рефинансиране до 2015 г.

  Според Хофщетер относително малката разлика между доходността в САЩ и Германия ще продължи да бъде компас за тенденциите за нивото на EUR/USD през следващите тримесечия. "Понастоящем изглежда, че доларът е твърде евтин и очакваме курсът да се успокои около 1.30 до есента на 2014 г. Спадът на напрежението в Еврозоната предполага маргинално отслабване на CHF до нива между 1.23 и 1.28."

  Хофщетер очаква рязкото покачване на доходността от облигации в САЩ и Германия, наблюдавано през последните няколко месеца, само временно да бъде в застой. По-силният икономически растеж и перспективата за увеличение на основните лихвени проценти ще доведе до нов ръст в доходността в Европа и САЩ през следващата година. Затова дългосрочни периоди следва да се избягват поради предвиждания (допълнителен) спад в цените. Това е валидно и за дългосрочните корпоративни облигации. Поради и без това доста ниските рискови надбавки, кратките и средносрочни периоди са за предпочитане. Хофщетер все още вижда известно свободно пространство в лихвените диференциали в държавите от периферията.

  Облигации от развиващите се пазари: възстановяване след разпродажби

  Редица развиващи се пазари (РП), които неотдавна бяха подложени на силен натиск за девалвация на валутите си, демонстрират по-смесени данни за икономически растеж. «Въпреки че дори не се доближаваме до кризата от 90-те години, все още има страни като Индия или Бразилия, които трябва да въведат устойчиви структурни реформи, за да запазят потенциала си за растеж», започва своя анализ на развиващите се пазари Вероника Ламер, Директор Количествени анализи и Развиващи се пазари в Райфайзен Рисърч. “Китай отново изпъква, тъй като успя да стабилизира износа и растежа си с целенасочени стимулиращи мерки. Освен това въведе и структурни промени като намаляване на излишния капацитет.”

  Облигации от развиващите се пазари от страни с проблемни текущи сметки и високо търсене на краткосрочно рефинансиране, например Турция, Южна Африка и Индия, и през 2014 г. ще продължат да бъдат уязвими от волатилността на валутните пазари. След силната девалвация през последните седмици, повечето от тези валути показват потенциал за възстановяване. «Най-общо казано, оставаме с препоръка за задържане за фондовете в местни валути за развиващите се пазари, тъй като по-високата доходност и ревизираното ниво на лихвени проценти с тенденция към увеличаване на лихвите, показват по-добри перспективи, отколкото облигациите в твърди валути», продължава анализа си Ламер.

  Благоприятна среда за инвестиции в акции

  “В момента ситуацията е добра за инвестиции в акции. Всички големи икономики са във фаза на растеж и все още имат подкрепата на лихвените нива. Европейските акции най-вече показват потенциал в развитието на доходността и цените», така Ламер започва анализа си на капиталовите пазари. В тази среда анализаторите на Райфайзен Рисърч оценяват цикличните сектори – индустрия, ИТ и цикличните потребителски стоки като фаворити.

  Извън Европа анализаторите на Райфайзен Рисърч преопоръчват капиталовите пазари в Китай, Индия и Бразилия за купуване. «Индексът HSCE на Китай успя да преодолее ниското ниво от м. юни и нарастна с около 20%. С коефициент цена/печалба от 8.4 и очакван растеж на доходността от 12.1% за 2013 г., продължаваме да го смятаме за атрактивен,» така Ламер характеризира капиталовия пазар в КНР. «Индийските и бразилските компании следва да се възползват от ниските валутни курсове в средносрочна перспектива, тъй като те имат позитивен ефект върху тяхната конкурентноспособността на тези страни на глобалните пазари,» продължава Ламер.

  Разпределение на активите: по-високо тегло за сегмента на акциите

  Ламер смята, че перспективата за облигациите по отношение на доходността от 10-годишни държавни ценни книжа е доста мрачна. В дългосрочна перспектива волатилността във високодоходните сегменти също се очаква да се повиши и това да доведе до по-нисък коефициент доходност към риск за облигациите.

  "Поради това увеличаваме теглото на сегмента на акциите в портфейла със 5 процентни пункта. Освен това запазваме микса от 5 проценти пункта за алтернативни инвестиции (недвижимо имущество)", така Ламер завършва обяснението си на инвестиционната стратегия.

  * * * * *

  Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) приема както Австрия, където е водеща търговска и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. В ЦИЕ, РБИ управлява широка мрежа от дъщерни банки, лизингови компании и многобройни доставчици на специализирани финансови услуги на 17 пазара.

  РБИ е единствената австрийска банка с присъствие както в световните финансови центрове, така и в Азия, която е другият географски фокус на групата.

  Повече от 59 000 служители обслужват близо 14.2 милиона клиенти чрез повече от 3000 офиса, като мнозинството от тях са в Централна и Източна Европа.

  РБИ е собственост на Райфайзен Централбанк Австрия АГ (РЦБ), която индиректно притежава около 78.5% от капитала на банката. Останалата част се търгува свободно на Виенската фондова борса. РЦБ е централната институция на Австрийската банкова група Райфайзен – най-голямата банкова група в страната, която оперира като главен офис за цялата Група РЦБ, включваща и РБИ.

  За допълнителна информацияt:
  Ingrid Krenn-Ditz (+43-1-71 707-6055, ingrid.krenn-ditz@rbinternational.com) или
  Anja Knass (+43-1-71 707- 5905, anja.knass@rbinternational.com)
  http://www.rbinternational.com, http://www.rzb.at 

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.