Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Централна Европа на бързата писта

  17.12.2014
   
  • Централна Европа показва устойчивост срещу много слабия растеж в Русия и Еврозоната
  • България: Растежът през 2015 г. ще бъде забавен от колапса на КТБ

  Картината в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) продължава да е различна в отделните региони, като  Централна Европа изпреварва останалите. За 2015 г. очакванията са за ръст на БВП в Полша от 3.5%, в Словакия - 2.5%, Чехия - 2.4%, Унгария - 2.3% и дори Словения с 2%. В Югоизточна Европа определяща е Румъния с прогнозен ръст от 2.7%, докато повечето от страните в региона като Сърбия и Хърватия, продължават да са в стагнация.

  “Централна Европа е на бързата писта – развитие, което наблюдаваме през последните няколко тримесечия. Растежът в региона се дължи основно на вътрешното търсене, което предпазва тези страни от настоящата ситуация в Еврозоната и Русия“, коментира Петер Брециншек, главен анализатор на Райфайзен Рисърч, част от Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ), по време на представянето на Стратегията за Централна и Източна Европа за първото тримесечие на 2015 г.

  България: Растежът през 2015 г. ще бъде забавен от колапса на КТБ

  Новoто проевропейско и проатлантическо правителство наследи огромен бюджетен дефицит от 3.7% от БВП, който ще бъде покрит с допълнителен публичен дълг за 2.3 млрд. евро. Въпреки, че то е подкрепено от много широка коалиция партии, вероятно ще остане на власт поне година, тъй като и хората, и партиите не са убедени в ползите от нови избори и не вярват, че те нещо биха променили. Ако правителството демонстрира сериозен ангажимент за отворено управление и решаване на реални икономически и социални проблеми в страната, то би могло да управлява до края на мандата.

  През третото тримесечие реалният БВП нарасна с 0.4% спрямо предходното тримесечие и с 1.5% спрямо същото тримесечие на 2013 г., като крайното потребление отчете забавяне до 0.8% годишен ръст, който бе компенсиран от устойчив растеж при формирането на основен капитал. Растеж от 1.4% на годишна база изглежда все още постижим за 2014 г., въз основа на вътрешното търсене и формирането на основен капитал. „Акумулираните финансови дисбаланси от колапса на КТБ, която беше четвъртата по големина банка в страната, ще забавят растежа през 2015 г., който се очаква да достигне 1.2%.“, коментира анализаторът на Райфайзенбанк (България) Емил Калчев.

  Положително е все пак, че проблемите в банковата система, възникнали около ситуацията с КТБ и Първа инвестиционна банка, остават изолирани случаи и не оказаха влияние върху стабилността на банковия сектор като цяло, нито на валутния борд. Той остава стабилен, тъй като покритието на паричната база с валутни резерви възлезе на 175.5% (към октомври) при изисквани 100%. От друга страна, кредитирането отчита ръст на годишна база в месеците от началото на 2014 г., който се очаква да продължи не само през първото тримесечие на 2015 г., но и след това, поради прогнозиран плавен спад на лихвите и голямата ликвидност в сектора.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.