Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Разнопосочно развитие на икономическите и парични политики от двете страни на Атлантическия океан

  25.09.2014
   
  • Еврозона: икономическият растеж страда от липса на реформи и геополитически конфликти
  • Централни банки: Федералният резерв повишава лихвените нива през 2015, ЕЦБ остава експанзивна
  • EUR/USD: доларът остава в подем
  • Световните капиталови пазари (все още) не са в период на надценяване
  • Разпределение на активите: акциите остават по-атрактивната форма за инвестиции

  "Поради влошените водещи индикатори и продължаващият конфликт между Русия и Украйна, се наложи значително да намалим прогнозата си от юни за общия икономически растеж в Еврозоната от 1.2% на 0.8% за 2014 г. и от 2.0% на 1.6% за 2015 г.
  За САЩ, напротив, през следващите две години очакванията за ръст над средния изглеждат повече или по-малко реалистични. Поради това и развитието на темповете на инфлация е съвсем различно. Докато за САЩ се очаква инфлацията да се увеличи от настоящите около 2% до към 2.5%, темпът на увеличение на цените в Еврозоната ще бъде под 1% за по-голямата част от следващата година. При този сценарий, могат да се наблюдават значителни отклонения при отделни страни, като например Германия или Австрия", започва представянето на "Стратегия на глобалните пазари" за четвъртото тримесечие Валентин Хофщетер, Ръководител Проучвания на пазарите на облигации и на валутните пазари в Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

  Докато геополитическото напрежение се увеличава от началото на лятото, то е само един от факторите за разочароващото развитие на икономическите данни в Европа. Първо и преди всичко, най-сериозният фактор е липсата на желание за реформи в няколко страни, най-вече Франция и Италия, както и несигурността и по-предпазливите очаквания на компаниите, което води основно до изоставане на инвестициите в машини и оборудване. "В този контекст трябва да се отбележи, че най-важните дестинации за износ на Еврозоната, особено САЩ, показват подобрения в динамиката на растежа. Следователно, текущият спад на износа за Русия поради икономическите санкции е управляем. Въпреки това, по-нататъшно ескалиране на военния конфликт и/или пълно търговско ембарго може да доведе до рецесия в Еврозоната", коментари Хофщетер конфликта между Русия и Украйна.

  Централни банки: Федералният резерв започва повишаване на лихвените проценти през 2015, ЕЦБ остава експанзивна

  Експертите от Райфайзен Рисърч все още очакват Федералния резерв на САЩ да продължи да отстоява казаното относно времето и степента на предстоящото увеличение на основния лихвен процент. Понастоящем, те не очакват Федералния резерв да увеличи основните лихвени проценти преди средата на 2015 г., което вече е отразено в цените на облигациите. В комбинация с подобряването на икономиката, това ще доведе до значително увеличение на доходността (и респективно до спад на цените) за държавните облигации на САЩ. Този спад на цените на американските държавни облигации е временен аргумент за привлекателността на акциите. В по-дългосрочна перспектива, обаче, държавните облигации ще предлагат по-висока доходност от чистата доходност от дивиденти от американски акции.

  "Въпреки, че в началото на годината се очакваше по-силен растеж за еврозоната, Европейската централна банка (ЕЦБ), успя с изявленията си, а и по-късно с решенията си за по-облекчени мерки да даде важни импулси. Очакваме ЕЦБ да продължи да подкрепя ликвидността, което е в полза на фондовите пазари. В САЩ, данните за положителен икономически ръст ще доведат до различно развитие. До 2016 г. не очакваме ЕЦБ да ограничи лесния достъп до ликвидност, нито да увеличи основните лихвени проценти" анализира Хофщетер. Поради това цената за краткосрочните еврооблигации продължава да бъде подкрепяна, докато дългосрочните еврооблигации ще понесат отрицателното въздействие от падащите цени на американските пазари на облигации през 2015 г.

  EUR/USD: доларът продължава да бъдем в подем

  Разликата в доходността между германските и американските 2-годишни държавни облигации - отражение на различните перспективи на основните лихвени проценти - продължава да бъде основен определящ фактор за развитието на курса EUR/USD. От средата на годината, разликата в доходността е в полза на щатския долар.

  "За следващите няколко тримесечия, очакваме сегашните различия в паричната политика на Федералния резерв и на ЕЦБ да продължат, а дори да се засилят. С увеличаване на основните лихвени проценти в САЩ, доходността на 2-годишните държавни облигации също ще продължи да нараства. Благодарение на последните мерки на ЕЦБ, краткосрочните лихви в Еврозоната практически нямат никакъв положителен потенциал.  Следователно, логично следствие би било по-нататъшно поевтиняване на еврото спрямо щатския долар през следващите месеци. За края на 2014 г. очакваме курс EUR/USD от 1.26. За 2015 г. очакванията ни са за курс EUR/USD от или под 1.20", заяви Хофщетер.

  Световните капиталови пазари (все още) не са в период на надценяване

  Излишъкът от ликвидност през последните години, в резултат на ниските основни лихвени проценти и количествените облекчения от страна на централните банки, е основна движеща сила в "търсенето на доходност", която днес кара някои пазарни коментатори да предупреждават за спукване на балона. В действителност, пазарът на европейските държавни и корпоративни облигации изглежда вече скъп, като се има предвид изключително ниската доходност. Все пак, не трябва да се забравя, че тази крайност е отражение на сегашната макроикономическа среда, която очаква слаб растеж и ниска инфлация за по-дълъг период от време.

  Ситуацията е различна при акциите. Тук аргументът за надценяване е подкрепен от факта, че NYSE, измерена спрямо номиналния БВП, вече участва в подобен размер в ралито на фондовия пазар с дългов капитал подобно на участието й през 1999 и 2007. Също така емисионната активност на фондовите пазари се е увеличила значително. В този контекст, мега първичното публично предлагане (ППП) на китайския онлайн търговец Алибаба (Alibaba) може да се разглежда като предупредителен сигнал. В световен мащаб, може да се очаква силна година за ППП, въпреки че настоящите нива са все още далеч от предишни рекордни години. Глобалният обем сливания и придобивания забележимо нарасна, в резултат на благоприятни условия за финансиране и данъчни вратички, но също така е значително под обемите на силните години.

  "Аргумент срещу надценяването все още е умерената оценка на пазарите на акции. Глобалният показател MSCI World е само малко над историческата средна стойност, а оттам и значително по-евтин, отколкото в предишните пикове от цикъла. Трябва да се подчертае атрактивната оценка на европейския капиталов пазар, в сравнение с американския. Доходността от дивиденти на големите европейски борсови индекси от 3% до 3.5% все още е по-висока от доходността на корпоративните облигации в този инвестиционен клас. Също така и други пазари като японския, или повечето развиващи се пазари не са прекалено скъпи", заявява в становището си върху развитието на световните капиталови пазари Вероника Ламер, ръководител на Количествени изследвания и развиващи се пазари в Райфайзен Рисърч.

  Печалбите на европейските фирми се благоприятстват от отслабването на еврото и спада на цената на петрола. В комбинация с експанзивната парична политика на ЕЦБ това трябва да доведе до по-добро представяне. Също така и инвестициите на капиталовите пазари в САЩ остават интересни поради динамичното развитие на вътрешния растеж и предвижданите  печалби от очакваното засилване на долара.

  "В обобщение, смятаме, че все още не може да се говори за общо надценяване на капиталовите пазари. Но изглежда вероятно, тъй като възходящата тенденция вече е достигнала зряла фаза, временно да се появят периоди на големи корекции", продължава Ламер.

  Смесена картина на развиващите се капиталови пазари

  "Развиващите се пазари показват смесена картина. Докато индийският SENSEX имаше най-добро представяне сред всички развиващи се страни с ръст от 36% (в местна валута) от началото на годината, китайският фондов пазар страда от слабата икономика на страната. В Китай хоризонтът за ръст е ограничен, въпреки че погледнато исторически оценката все още изглежда благоприятна с PER от 7.5% и очакван ръст от 5.1% за 2014 г.," започва Ламер прегледа си на развиващите се капиталови пазари.

  В Бразилия, през четвъртото тримесечие ще се проведат президентски избори, които могат да проправят път на крайно необходимите структурни реформи. Настоящите маржове на BOVESPA от 7% и на PER от 17.8% се разглеждат като малко атрактивни в исторически аспект, както и в сравнение с други развиващи се пазари. През следващите няколко тримесечия, инвеститорите също трябва да вземат под внимание по-високата валутна волатилност, поради очакваните увеличения на основните лихвени проценти в САЩ,  В случай, че президентските избори в Бразилия не доведат до значително подобряване на текущия инвестиционен климат, BOVESPA е много вероятно да реагира бързо с ценови загуби.

  Разпределение на активите: акциите  остават по-атрактивната форма за инвестиции

  "Портфейлът ни за четвъртото тримесечие на 2014 г. остава непроменен, с 53% в сегмент акции, 42% в сегмента облигации и 5% в недвижими имоти", обяснява Ламер. Причините за по-големия дял на акциите, са все още умерените цени на капиталовите пазари, по-нататъшната благоприятна парична политика в Еврозоната, както и очакваното продължаващо подобряване на икономиката в САЩ и Европа.

  "В сегмента акции фокусът ни продължава да бъде върху Европа и САЩ, но също така Япония и избрани развиващи се пазари. В сегмента на облигациите, намалихме дела на европейските държавни облигации в полза на американските, които заедно представляват повече от половината от целия портфейл. В допълнение, предлагаме микс от държавни облигации от Централна и Източна Европа, еврооблигации и корпоративни облигации в евро", завършва Ламер.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.