Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Разширяването на ЕС @10: история на успеха за Централна Европа

  30.04.2014
   

  Разширяването от 2004 г. увеличи конкурентоспособността в Централна Европа

  През май 2004 г. Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Естония, Латвия, Литва, Кипър и Малта се присъединиха към Европейския съюз (ЕС). Десет години по-късно, анализаторите на Райфайзен Рисърч разгледаха резултатите на петте централноевропейски страни-членки (Полша, Чехия, Словакия, Унгария и Словения) в специален доклад и стигнаха до извода, че разширяването на ЕС е история на успеха – не само за региона на Централна Европа, но и за Австрия. “Въпреки че това беше най-голямото разширяване в историята на ЕС по отношение на броя на новите страни-членки и население, то добави само 4.8% към общия БВП на ЕС. Независимо от това, разширяването беше от огромно значение за икономическото развитие на петте нови Централноевропейски страни-членки”, каза Гюнтер Дойбер, Ръководител “Изследвания облигации и валута в ЦИЕ” в Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) и основен автор на специалния доклад.

  Разделението Изток-Западв ЕС вече е остаряло понятие

  Делът на петте централноевропейски държави в общия БВП на ЕС нарасна от 4.2 % през 2004 г. до 5.7 % през 2013 г. Средният БВП на глава от населението (на база паритет на покупателната способност) в централноевропейски страни-членки в сравнение със средния за ЕС, е нараснал с 12 процентни пункта от 2004 г. насам. Също така делът на региона на централноевропейски страни-членки в износа на ЕС на световния пазар се е повишил от 6.2 % през 2004 г. до 9.7 % през 2013 г. Други индикатори като ниските нива на безработицата, стабилните позиции на публичния дълг, относително стабилните рейтинги на държавите и развитието на банковия сектор също потвърждават високата степен на устойчивост през този цикъл в големите централноевропейски икономики и качеството на растежа в региона.

  “Тъй като 80 % от регионалния БВП в централна Европа идва от Полша, Чехия и Словакия, скорошните икономически и политически сътресения в Унгария и Словения имаха сравнително слабо влияние върху цялостната история на успеха в региона. Предвид стабилните резултати, не е изненадващо, че финансовите пазари оценяват повечето страни от Централна Европа доста близо до така наречените „основни” страни от Еврозоната. Предвид казаното, 10-та годишнина от разширяването на ЕС в Централна Европа трябва да доведе до изоставяне на мисленето в посока на „разделение Изток-Запад” в рамките на ЕС”, обобщава Дойбер позитивното развитие в централноевропейския регион през последното десетилетие.

  Австрия печели като водещ инвеститор в Централна Европа

  В абсолютно изражение австрийската икономика е един от най-големите инвеститори в Централна и Източна Европа (ЦИЕ) като цяло и в централноевропейския регион в частност. Австрия представлява около 13% от общите преки чуждестранни инвестиции  от западноевропейските страни в Централна Европа, докато делът на Германия възлиза на 20 %. Търговията с Австрия представлява около 4 % от търговския обмен в целия централноевропейски регион, с особено висока степен на участие на съседните й държави – Чехия, Словакия, Унгария и Словения. В банковия сектор относителната позиция на Австрия е още по-силна отколкото в реалната икономика, тъй като в региона на Централна Европа австрийските банки представляват около 20 % от общите банкови експозиции на западните банки, в сравнение с дела на германските банки – 14%.

  Актуалните прогнози за увеличение на БВП в централноевропейския регион от 2.5 % (2014 г.) и 2.8 % (2015 г.) са не само доста над средното за ЦИЕ (1.2 % през 2014 г. и 2.0 % през 2015 г.), но са и значително по-високи от прогнозите за растеж за Еврозоната (съответно 1.5 % и 2.0 %). Така че позитивното развитие в Централна Европа ще продължи да поддържа австрийската икономика, правейки Австрия един от основните печеливши от разширяването на ЕС от 2004 г.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.