Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк получи одобрение от български и международен регулатор да прилага вътрешен рейтингов подход за кредитен риск

  11.11.2014
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД получи одобрение за прилагане на вътрешнорейтингов подход за кредитен риск при кредити за домакинства, предприятия и институции, като става първата банка у нас, получила подобно одобрение за толкова широк обхват на покритие.

  Същността на вътрешнорейтинговия подход е в използването на собствени оценки (рейтинги) за калкулирането и управлението на кредитния риск за цялата банка, който е по-точен метод, отколкото използвания до момента стандартизиран подход.

  Одобрението за прилагането на подхода е издадено съвместно, както от местния регулатор БНБ, така и от австрийския банков регулатор (Financial Markets Authority, FMA) и е в резултат на изключително комплексна регулаторна проверка, съгласно изискванията на най-съвременните  банкови регулации като Регламент 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета, по-известен като Базел III.

  Възможността Райфайзенбанк да прилага по-усъвършенствани подходи за изчисляването на капиталовите изисквания на база вътрешнорейтингов подход е в резултат на целенасочени усилия за изграждане, поддържане и последователно развитие на системата и процесите, свързани с управлението на риска, прилагайки най-съвременните методи и най-добрите международнопризнати практики в областта.

  Наред с това, одобрението на прилагането на вътрешнорейтингов подход за управление на кредитен риск само по себе си е поредното доказетелство за способността на банката да управлява и адекватно да оценява своите вътрешноприсъщи рискове, осигурявайки необходимото капиталово покритие, в съответствие с реалното качеството на активите в своя баланс.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.