Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк: БВП през първото тримесечие с ръст над очакванията

  28.05.2015
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към средата на май.

  Анализаторите на банката отчитат, че според експресните оценки на НСИ, брутният вътрешен продукт (БВП) през първото тримесечие на 2015 г. се увеличава в реално изражение с 2.0% спрямо същото тримесечие на 2014 г. Неговият най-значителен компонент от страна на търсенето – крайното потребление (85.8% от БВП), нараства с 0.6% на годишна база. По-малкият компонент – брутното образуване на основен капитал (20.0% от БВП), се увеличава далеч по-интензивно - с 2.6%, докато третият компонент – нетният експорт остава отрицателен (-5.8% от БВП). В неговите рамки обаче, поради слабото евро и благоприятните международни цени, износът нараства почти два пъти по-бързо (9.1% на годишна база) от вноса, който се увеличава с 4.9%.

  „През следващите тримесечия очакваното по-бързо възстановяване на еврозоната, също ще подкрепи ръста на експорта. От друга страна, потреблението ще продължи плавно да нараства, докато брутното образуване на основен капитал, най-вероятно, отново ще отбележи по-високи ръстове, поради по-добро усвояване на еврофондове, по-ниски лихви по кредитите и високите публични разходи, заложени в Закона за бюджета (3.0 дефицит от БВП за 2015 г.). Като цяло усвояването на еврофондове през 2015 г. ще нараства осезаемо в сравнение с 2014 г.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

  През първото тримесечие продукцията на индустрията нарасна с 2.2% на годишна база. От компонентите й преработващата промишленост отбеляза покачване с 4.3%, добивната промишленост – ръст с 0.2%, а  производството на електро, топлоенергия и газ се понижи с 1.9%. Коефициентът на заетост също нарасна с 1.2 пр.п. на годишна база през първото тримесечие на 2015 г. и достигна 47.7%. От друга страна, коефициентът на безработица намаля с 2.4 пр.п. за периода и достигна 10.6%. Двата показателя отразяват положителната динамика на БВП през тримесечието и се очаква те да продължат да се подобряват.

  Анализът на Райфайзенбанк отчита, че към края на март 2015 г. държавният бюджет натрупа излишък от 257.1 млн. лв., за разлика от същия период на 2014 г., когато той отчете огромен дефицит от 854.0 млн. лв. Отнесен към БВП за тримесечието (17.1 млрд. лв.), излишъкът съставлява 1.5% от него. Приходите и помощите, събрани от държавата за първите три месеца на годината, възлязоха на 7.8 млрд. лв. (18.6% ръст на годишна база), а разходите (в т.ч. вноската в бюджета на ЕС) - на 7.2 млрд. лв. (1.9% ръст). „Данните показват далеч по-здравословна картина на бюджета, в сравнение със същия период на миналата година: много по-бърз ръст на приходите и много по-значителен принос на данъците към нарастването на държавните приходи. По-интензивният ръст на приходите бе резултат главно от повече събрани данъци, вследствие от мерки за подобряване на събираемостта“, обясни Калчев.

  През първото тримесечие салдото на текущата сметка премина в положително - 194.6 млн. евро с натрупване (0.5% от БВП), при дефицит от 146.9 млн. лв. за първото тримесечие на 2014 г. (-0.3% от БВП). Очаква се подобряване на салдото през следващите тримесечия.   

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.