Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк: Икономическият растеж през 2014 година надмина очакванията

  26.03.2015
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към средата на март.

  Анализаторите на банката отчитат, че според предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ) през 2014 г. брутният вътрешен продукт (БВП) нарасна с 1.7% в реално изражение, подобрявайки значително резултата от 2013 г. (1.1%). „С основен принос за положителната динамика на БВП беше вътрешното търсене (2.8 пр.п.), докато външното търсене повлия по-умерено - с 1.5 пр.п.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.
  Водещ фактор от страна на вътрешното търсене беше крайното потребление, даващо 1.9 пр.п. към ръста на БВП, следвано от брутното капиталообразуване - с 0.9 пр.п., докато вносът очаквано подейства в обратна посока (с -2.6 пр.п.).

  „От страна на предлагането, за пръв път от 2009 г. насам и трите сектора на икономиката имат положителен принос за ръста на БВП. От тях най-солиден беше приносът на услугите (0.7 пр.п.), следвани от индустрията (0.5 пр.п) и селското стопанство (0.2 пр.п).“, допълни Калчев.
  В анализа на Райфайзенбанк се отбелязва, че към януари бюджетното салдо беше положително (69.1 млн. евро), за първи път от април 2014 г. насам. Причина бяха ръстът при приходите с 19.3% и спадът при разходите с 1.3% спрямо януари миналата година.

  България емитира на международните пазари дълг за рекордните 3.1 млрд. евро в рамките на новата си средносрочна дългова програма в размер на 8 млрд. лв. Трансакцията беше посрещната с интерес от широк кръг инвеститори. Бяха емитирани 3 транша с фиксирана лихва, с падежи след 7, 12 и 20 години, на рекордно ниски нива (съответно с купони 2.0%, 2.625% и 3.125%). Тези лихвени нива са близки до емитенти със съпоставими рейтинги. С това емитиране правителството използва почти изцяло заложения в държавния бюджет лимит за нов външен дълг тази година, като се очаква увеличение на отношението дълг към БВП на страната до 29.3%. В тази връзка, ново емитиране по програмата може да се очаква евентуално през следващата 2016 г.

  През януари, за трети пореден месец, кредитите към фирми и граждани се свиха с 8.5% на годишна база, достигайки 49.0 млрд. лв., като кредитирането се осъществи на фона на разнопосочна динамика на средните номинални лихви. От друга страна, обемът на депозитите отново нарасна на годишна база през януари - с 2.6% (1.4 млрд. лв.), до 53.5 млрд. лв. По компоненти, депозитите на домакинствата се увеличиха с 3.1% (1.2 млрд. лв.), достигайки 38.2 млрд. лв., а тези на нефинансовите предприятия нараснаха с 1.3% (189.2 млн. лв.), до 15.3 млрд. лв.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.