Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк: ръстът на БВП през второто тримесечие изпревари ръста от първото

  02.09.2015
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към средата на август.

  Анализаторите на банката отчитат, че според експресните оценки на НСИ през второто тримесечие на 2015 г. БВП в реално изражение се увеличи с 2.2% на годишна база, при ръст от 2.0% през първото тримесечие на годината. Kрайното потребление нарасна с 2.1% на годишна база, докато брутното образуване на основен капитал се увеличи по-слабо – с 1.4%. Нетният експорт беше отрицателен (-1.2% от БВП), въпреки че поради слабото евро за периода се сви в сравнение с първото тримесечие на годината, когато нетният експорт беше -5.8% от БВП.

  Коефициентът на заетост нарасна с 0.8 пр.п. на годишна база през второто тримесечие на 2015 г. и достигна 48.7%. От своя страна коефициентът на безработица намаля с 1.5 пр.п. за периода до 9.9%. „Двата показателя отразяват положителната динамика на БВП през тримесечието и се очаква те да продължат плавно да се подобряват“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

  От страна на предлагането, през второто тримесечие продукцията на индустрията нарасна с 2.7% на годишна база. За разлика от индустрията, строителството се сви с 6.7% на годишна база за периода, за второ поредно тримесечие. „Неговият спад бе резултат от намаляване на сградното строителство с 13.8%, а незначителният ръст в сегмента на гражданското и инженерно строителство от 1.7% за юни не можа да го компенсира“, допълни Калчев.

  Анализът на Райфайзенбанк отчита, че към юни 2015 г. бюджетното салдо отново беше положително (890.0 млн. лв.) -  за пети път от януари насам. „Причина за това бяха ускореният ръстът при приходите - с 15.1% на годишна база и далеч по-слабото нарастване на разходите - с 2.1% спрямо юни миналата година. Ръстът на приходите се дължеше главно на повишени приходи от ДДС – с 459.8 млн. лв. на годишна база, поради повишено потребление и подобрена събираемост, както и от акцизи – със 171.9 млн. лв.“, обясни Калчев.

  Текущата сметка на платежния баланс остана положителна и през второто тримесечие (61.1 млн. евро), за разлика от същия период на миналата година, когато тя бе отрицателна (-9.7 млн. евро).

  За полугодието преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната възлязоха на 799.6 млн. евро, което е с 49.7 млн. евро повече от обема им за същия период на 2014 г. В рамките на географската им структура, водещ инвеститор за полугодието беше Нидерландия (567.3 млн. евро), следвана от Австрия (99.7 млн. евро) и Норвегия (87.7 млн. евро).

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.