Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ отчита консолидирана печалба от 288 млн. евро за първото полугодие на 2015 г.

  19.08.2015
   
  • Нетният лихвен доход със спад от 13.9% на годишна база до 1,682 млн. евро (първо полугодие на 2014 г.: 1.954 млн. евро)
  • Оперативните приходи намаляват с 11.0% до 2,444 млн. евро (първо полугодие на 2014 г.: 2,747 млн. евро)
  • Общите административни разходи спадат с 8.6%до 1,388 млн. евро (първо полугодие на 2014 г.: 1.519 млн. евро)
  • Нетните провизии се увеличават с 4.3%до 592 млн. евро (първо полугодие на 2014 г.: 568 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци със спад от 9.8% до 467 млн. евро (първо полугодие на 2014 г.: 518 млн. евро)
  • Печалбата след данъци намалява с 12.2% до 326 млн. евро (първо полугодие на 2014 г.: 371 млн. евро)
  • Консолидираната печалба спада с 16.4% до 288 млн. евро (първо полугодие на 2014 г.: 344 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити с ръст от 0.6 пр.п.до 11.9%в сравнение с края на 2014 г.
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (преходен) се увеличава с 0.5 пр. п.до 11.4%
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (пълна) с ръст от 0.7 пр. п. до 10.7%
  • Печалбата на акция със спад от 20.4% до 0.98 евро (първо полугодие на 2014 г.: 1.24 евро)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  През първото полугодие на 2015 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчете печалба преди данъци от 467 млн. евро, което е с 10% или 51 млн. евро по-малко от същия период на миналата година. Докато оперативният резултат намалява с 14% в сравнение с предходната година поради намаляващия нетен лихвен доход, то по-високите резултати от преоценки, както и по-малките еднократни ефекти в сравнение с миналата година (провизии в Унгария), доведоха до подобрение на печалбата преди данъци. Печалбата след данъци отчете спад от 12% на годишна база и достигна 326 млн. евро. Консолидираната печалба за полугодието възлезе на 288 млн. евро, което представлява спад от 16% или 57 млн. евро.

  „Първото полугодие на 2015 г. се характеризираше с 4 фактора: голямата волатилност на валутните пазари, продължаващата среда на ниски лихви, рецесията в Русия и Украйна, както и икономическото възстановяване в Централна Европа. Като цяло, не бих могъл да бъда напълно разочарован от резултата ни за полугодието, а значителното подобрение на капиталовите ни показатели е особено удовлетворително”, коментира Карл Севелда, главен изпълнителен директор на РБИ.

  Средният брой на акциите през отчетния период бе 292.4 млн. (2014 г.: 278.5 млн.) и в резултат на това печалбата на акция възлезе на 0.98 евро.

  Нетният лихвен доход намаля с 14%

  Оперативните приходи отчетоха спад от 11% на годишна база или 303 млн. евро и възлязоха на 2,444 млн. евро, основно поради силните валутни флуктоации (най-вече при руската рубла и украинската гривна). През първото полугодие на 2015 г., нетният лихвен доход намаля с 14% на годишна база или 272 млн. евро и възлезе на 1,682 млн. евро. Това се дължеше както на намалелия нетен лихвен марж, така и на спадове при нетния лихвен доход, свързани с валутни движения в Украйна (спад от 65 млн. евро) и Русия (спад от 50 млн. евро), а също така и на отписани кредити в Азия (спад от 29 млн. евро). В допълнение на това, в Полша бе отчетено намаление на нетния лихвен доход от 34 млн. евро, поради продължаващата пазарна среда на ниски лихви.

  Общите административни разходи намаляват с 9%

  В сравнение със същия период на миналата година, общите административни разходи отчетоха спад от 131 млн. евро до 1,388 млн. евро. Въпреки това показателят разходи/приходи отчете увеличение с 1.5 пр. п. до 56.8%, най-вече поради намалелия нетен лихвен доход.

  Нетните провизии с ръст от 4%

  В сравнение със същия период на миналата година, нетните провизии се увеличават с 4% или 24 млн. евро, и достигнаха 592 млн. евро. Това бе най-вече поради ръста от 28 млн. евро в индивидуалните провизии, които възлязоха на 583 млн. евро, докато портфейлните провизии отчетоха спад с 3 млн. евро и достигнаха 12 млн. евро.

  Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (пълна) възлезе на 10.7%

  Като се изключат преходните провизии, определени от CRR, общата капиталова адекватност на основния капитал от първи ред (пълна) възлезе на 10.7% (с включени резултати за полугодието).

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.