Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ отчита консолидирана печалба от 378 млн. евро за деветмесечието на 2015 г.

  12.11.2015
   
  • Нетният лихвен приход със спад от 13.8% до 2,495 млн. евро на годишна база (деветмесечието на 2014 г.: 2,894 млн. евро)
  • Оперативните приходи намаляват с 11.5% до 3,660 млн. евро (деветмесечието на 2014 г.: 4,137 млн. евро) 
  • Общите административни разходи намаляват с 8.5% и възлязоха на 2,101 млн. евро (деветмесечието на 2014 г.: 2,295 млн. евро)
  • Нетните провизии със спад от 27.7% до 783 млн. евро (деветмесечието на 2014 г.: 1,083 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци нараства с 24.3% до 624 млн. евро (деветмесечието на 2014 г.: 502 млн. евро)
  • Печалбата след данъци с ръст от 66.6% до 432 млн. евро (деветмесечието на 2014 г.: 259 млн. евро)
  • Консолидираната печалба се увеличава с 67.6% и достига 378 млн. евро (деветмесечието на 2014 г.: 225 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити нараства с 0.8 процентни пункта в сравнение с края на 2014 г. и възлиза на 12.1% 
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (преходна) се увеличи с 0.5 процентни пункта до 11.4%
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (пълна) с ръст от 0.8 процентни пункта до 10.8%
  • Печалбата на акция се увеличи с 62% до 1.29 евро (деветмесечието  на 2014 г.: 0.80 евро)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  За деветте месеца на 2015 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчита печалба преди данъци от 624 млн. евро, което представлява ръст от 24% или 122 млн. евро. Оперативният резултат намаля с 15% в сравнение с миналата година поради по-ниският нетен лихвен приход, но спадът от 28% при нетните провизии  и по-малките еднократни ефекти в сравнение с предходната година (като разходите в Унгария) доведоха до подобрение при печалбата преди данъци.  Печалбата след данъци отчете ръст от 67% на годишна база и възлезе на 432 млн. евро. Консолидираната печалба за отчетния период достигна 378 млн. евро, което представлява увеличение от 68% или 152 млн. евро.

  Средният брой на акциите в обръщение през отчетния период бе 292.4 млн. (предходната година: 282.7 млн.), което доведе до печалба на акция от 1.29 евро.

  “Бизнес развитието през деветте месеца на тази година бе по-добро от очакваното, въпреки значителните негативни еднократни ефекти през третото тримесечие. Разходите за преструктуриране за настоящата година ще бъдат по-ниски от предварителните очаквания и поради тази причина променяме прогнозата си за годината, като предвиждаме малка консолидирана печалба за 2015 г. Особено съм удовлетворен от добрите резултати в Централна Европа и от дъщерната ни банка в Русия, която отново постигна стабилен резултат, въпреки трудната икономическа среда. През последните месеци в Украйна отчитаме стабилизация. Въпреки тези, като цяло, добри развития, продължаваме интензивната си работа по осъществяването на стратегическата ни програма,” коментира Карл Севелда, главен изпълнителен директор на РБИ.

  Нетният лихвен приход със спад от 14%

  Оперативните приходи намаляха с 12% на годишна база или 477 млн. евро и възлязоха на 3,660 млн. евро, като това се дължеше на силните валутни обезценки (предимно на руската рубла и украинската гривна).

  През деветте месеца на 2015 г., нетният лихвен приход отчете спад от 14% на годишна база или 399 млн. евро до 2,495 млн. евро. Най-вече заради валутните движения, нетният лихвен доход намалява със 133 млн. евро в Русия и 81 млн. евро в Украйна. Проблемни кредити в Азия оказаха негативно влияние върху нетния лихвен доход с 49 млн. евро. Показателят отчете спад и в Полша от 49 млн. евро поради продължаващата среда на ниски лихви. В централата на групата нетният лихвен доход намалява с 45 млн. евро заради по-ниските лихвени приходи от деривати.

  Общите административни разходи със спад от 9%

  В сравнение със същия период на миналата година, общите административни разходи намаляват със 194 млн. евро до 2,101 млн. евро. Въпреки това съотношението разходи/приходи отчете увеличение от 1.9 процентни пункта до 57.4% заради по-ниският нетен лихвен приход.

  Нетните провизии намаляват с 28%

  Спрямо същия период на миналата година нетните провизии намаляват с 28% или 300 млн. евро и възлязоха на 783 млн. евро, поради спада в размер на 243 млн. евро при индивидуалните провизии, които достигнаха  811 млн. евро.

  Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (пълна) възлезе на 10.8%

  С изключение на преходните провизии дефинирани в Регулацията за капиталови изисквания капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (пълна) възлезе на 10.8% (с включени резултати от полугодието).

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.