Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк отчита 32% ръст на печалбата след данъци до 61.6 млн. лв. за 2015 г.

  17.03.2016
   

  Финансовите данни са незаверени и неконсолидирани и са в съответствие с българското счетоводно законодателство, базирано на Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Райфайзенбанк (България) ЕАД отчита печалба след данъци за 2015 г. в размер на 61.6 млн. лв., което представлява ръст от 32% спрямо края на 2014 г. (31.12.2014 г.: 46.6 млн. лв.). Към 31 декември 2015 г. активите възлизат на 6.46 млрд. лв. в сравнение с 5.98 млрд. лв. към същия период на предходната година (ръст от 8%). Кредитният портфейл на банката бе в размер на 3.834 млрд. лв. (31.12.2014 г.: 3.913 млрд. лв.), а депозитната база достигна 4.760 млрд. лв., спрямо 4.235 млрд. лв. в края на 2014 г.

  „Отчитаме устойчив ръст на печалбата след данъци, на фона на намаляващи провизии и ниво на необслужваните кредити, което е значително под средното за банковата система у нас. Това е резултат от усилията ни през последните години да направим банката още по-ефективна и печеливша, и да изчистим лоши кредити, което направихме през 2013 и 2014 г.“, коментира Оливер Рьогл, Председател на УС на Райфайзенбанк.

  Райфайзен Рисърч: 2.1% ръст на българската икономика за 2016 г.

  На фона на 3% растеж на БВП през 2015 г., за настоящата година анализаторите на Райфайзен Рисърч очакват темпът на прираст леко да се забави до 2.1%, като през 2017 г. отново достигне ниво от 3%. Това е близо до очаквания среден ръст на икономиките в Югоизточна Европа (3.2%) и над очаквания растеж в Еврозоната (1.7%). За 2016 г. прогнозата на икономистите от Райфайзенбанк е, че бюджетният дефицит ще бъде 2.5% от БВП, докато за периода 2017-2018 г. очакванията са за около 2% от БВП.

  „Тази година ще бъде много важна за банковия сектор в България от гледна точка на течащия в момента преглед на качеството на активите“, каза Рьогл. „Секторът е относително стабилен, добре капитализиран и с висока ликвидност“, допълни той.

  Ръст в кредитирането на индивидуалните клиенти и домакинствата

  През 2015 г. Райфайзенбанк отчита 25% ръст в новия обем отпуснати кредити за гражданите и домакинствата спрямо предходната година, докато само в подсегмента ипотечно кредитиране ръстът възлиза на около 45% спрямо обема отпуснати жилищни кредити през 2014 г.

  Анализ на портфейла на Райфайзенбанк показва, че през 2015 г. средният размер на потребителските кредити, които хората са теглели възлиза на 8 600 лв., средната вноска е 200 лв., а срокът на изплащане – 5 години. Според анализа на банката, през 2015 г. средният размер на ипотечния кредит е 88 000 лв., вноската 580 лв., а срокът на изплащане – 20 години.

  Според данните на БНБ средната лихва по потребителските кредити е намаляла с 0.8 процентни пункта спрямо 2014 г., а при жилищните кредити през 2015 г. лихвеният процент е с един процентен пункт по-нисък в сравнение с година по-рано.

  По-ниски лихви и за корпоративни клиенти

  Паричната статистика на БНБ за 2015 г. отчита спад на лихвените нива и при кредитирането на бизнеса. Според нея, през 2015 г. лихвите по фирмените кредити в лева са намалели с 1.38 процентни пункта спрямо декември 2014 г. и са достигнали до нивото от 5.31% на годишна база. При корпоративните кредити в евро намалението е средно с 1.16 процентни пункта – от 5.75% през 2014 г. до 4.59% към края на 2015 г.

  Преглед на портфейла на Райфайзенбанк показва, че през 2015 г. банката е кредитирала най-често секторите „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 34.6% от новоотпуснатите кредити за 2015 г.; следван от сектора „Производство“ – 21.3%, „Земеделие, горско и рибно стопанство“ – 20.4%, „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 9.2% от портфейла.

  Медия закуска - 17.03.2016

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.