Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк: Ръстът на БВП се движи от потреблението и експорта

  05.12.2016
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към ноември.

  Според него, най-значителният компонент на БВП от страна на търсенето – крайното потребление (69.7% от БВП), нараства с 1.0% на годишна база. По-малкият компонент – брутното образуване на основен капитал (18.3% от БВП), спадна с 4.0%. Третият компонент на БВП – нетният експорт бе положителен (12.0% от БВП), като в неговите рамки износът нарасна с 8.5% на годишна база, докато вносът се увеличи, но над два пъти по-бавно – с 3.9%.

  „През третото тримесечие коефициентът на заетост спадна с 0.4 пр.п. на годишна база до 49.9%. От своя страна коефициентът на безработица намаля с 1.3 пр.п. за периода до 7.0%. Двата показателя отразяват положителната динамика на БВП през тримесечието, като се очаква те да продължат плавно да се подобряват“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

  Средната работна заплата се повиши с 67 лв., от 874 лв. през третото тримесечие на 2015 г. на 941 лв. през същото тримесечие на 2016 г., в резултат от растежа на икономиката за периода. Ръстът в публичния сектор беше 62 лв., а в частния 69 лв. Въпреки това, средната заплата в публичния сектор (973 лв.) остана по-висока от тази в частния (931 лв.).

  “Месечната инфлация за октомври отиде в положителната област на ниво 0.2%. Тя обаче не повлия на средногодишната инфлация, която остана отрицателна - на ниво от -0.8%. Натрупаната инфлация от началото на годината до октомври бе -0.4%”, допълни Калчев.

  Положителен факт бе ръстът на кредитирането с 0.3% през септември спрямо август, който при кредитите към бизнеса бе 0.1%, докато при тези към домакинствата 0.5%. На този фон за двадесет и трети пореден месец кредитите към фирми и граждани се свиха с общо 0.7% на годишна база, достигайки 48.9 млрд. лв. При кредитите към нефинансови предприятия бе отчетен по-значителен спад от 1.4% до 30.4 млрд. лв., докато при тези към домакинствата бе отчетен ръст от 0.5% до 18.4 млрд. лв.

  Преките чуждестранни инвестиции в страната за третото тримесечие на 2016 г. възлязоха на 358.4 млн. евро, което бе с 56.0 млн. евро повече от обема им за същия период на 2015 г. За деветте месеца на 2016 г. инвестициите в страната достигнаха 1.3 млрд. евро, което бе малко повече от същия период на 2015 г., когато тя бяха 1.1 млрд. евро. В рамките на географската им структура, водещ инвеститор беше Нидерландия (233.2 млн. евро), следвана от Германия (187.8 млн. евро) и Обединеното кралство (149.1 млн. евро).

  Изтеглете пълния бюлетин:

  Икономически обзор към ноември - 2016 г.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.