Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  БНБ публикува резултатите от прегледа на качеството на активите и ефектите след приложения стрес тест на Райфайзенбанк

  15.08.2016
   
  • Съотношение на базовия собствен капитал след стресиране при базисен сценарий от 25.10 % и 22.4% при утежнен сценарий в края на 2018 г.
  • Корекция на капиталовата адекватност на банката след прегледа на качеството на активите към края на 2015 г. в размер на по-малко от 0.1%

  Българската народна банка (БНБ) публикува резултатите от проведения преглед на качеството на активите на цялата банкова система, в това число и на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и ефектите от стрес тестовете, базирани на данни към 31 декември 2015 г.

  Резултатите на Райфайзенбанк потвърдиха устойчивия бизнес модел следван от банката и установиха, че тя може да поддържа достатъчно високо ниво на капиталова адекватност, дори и при наличието на хипотетично неблагоприятен шок върху местната икономика.

  „Прегледът на българските банки, осъществен от БНБ, се проведе в съответствие със стандартите, заложени от Европейската централна банка и Европейската комисия, като процесът бе добре управляван и премина гладко, коментира Оливер Рьогл, председател на УС и главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк. „След предизвикателствата в банковата ни система преди две години, подобен всеобхватен преглед бе от изключителна важност, за да получим ясна, обективна и прозрачна картина на банковия ни сектор“, допълни той.

  Райфайзенбанк успява да премине със значителен аванс поставените изисквания в стрес тестовете от страна на БНБ. Постигнатите резултати са достатъчно стабилна база за реализиране на стратегията на банката за устойчив ръст на бизнеса и клиентската база в страната. Представянето й потвърждава, че рисковата политика и съществуващите процеси по управление на рисковете са ефективно функциониращи и подходящо организирани, коментира още Рьогл.

  Резултатът от стрес теста показва, че съотношението на базовия собствен капитал от първи ред (CET 1) на Райфайзенбанк възлиза на 25.1% при базисния сценарий към 2018 г. и достига ниво от 22.40% през 2018 г. в утежнен сценарий.

  „Окончателните данни от осъществената проверка на качеството на активите ни са още едно доказателство за разумното управление на риска в банката и резултат от усилията ни за подобряване и поддържане на доброто качество на кредитните експозиции. По този начин солидните ни капиталови позиции, потвърдени и от прегледа, ще допринасят за развитието на българския банков сектор и икономиката като цяло“, допълни Рьогл.

  Детайлният процес по прегледа на качеството на активите за Райфайзенбанк води до минимална корекция на общата капиталова адекватност на банката към края на 2015 г. в размер на по-малко от 0.1%.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.