Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Публичното предлагане на акции на „Пи Ар Си“ АДСИЦ завърши успешно

  11.11.2016
   

  Публичното предлагане на до 328 208 обикновени безналични акции с право на глас от увеличението на капитала на „Пи Ар Си“ АДСИЦ приключи успешно на 11.11.2016 г. Общият брой на записаните и платени акции е 328 206 (триста двадесет и осем хиляди двеста и шест) акции, като сумата получена от платените акции е 3 282 060.00 (три милиона двеста и осемдесет и две хиляди и шестдесет) лева.

  Райфайзенбанк (България) ЕАД беше упълномощеният инвестиционен посредник за увеличението на капитала на „Пи Ар Си” АДСИЦ чрез публично предлагане на 328 208 обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на един глас всяка при номинална и емисионна стойност 10.00 лв.

  На 21.07.2016 г. Комисията за финансов надзор одобри проспекта за публично предлагане на акции.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.