Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк: Индустрията расте на годишна база

  15.11.2016
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към октомври.

  Анализаторите на банката отчитат, че през август 2016 г. индексът на индустриалното производство се понижи до 110.6 пункта, или с 3.4% спрямо юли. От друга страна, в сравнение с август 2015 г. индексът отбеляза ръст от 5.2%. По компоненти, годишният ръст на индекса през август бе резултат от противоположна динамика: ръст в производството на преработващата промишленост със 7.7%, увеличаване продукцията на добивната промишленост с 1.6% и спад при производството на електричество, топлоенергия и газ с 1.2%.

  През август темпът на спад на строителството беше ограничен до 5.6% на годишна база (-15.9% за юли). Спадът бе следствие от свиване при гражданското и инженерното строителство със 7.0% и при сградното строителство с 4.3%. „Относително доброто представяне на гражданското и инженерното строителство, което движеше целия бранш през 2015 г., бе резултат от проактивна политика, базирана на усвояване на европейски фондове и програми. Тъй като през 2016 г. усвояването на европейски фондове в рамките на новия програмен период е слабо, цивилното и инженерно строителство бележи по-дълбоки спадове и от сградното, което от 2009 г. насам е в системна криза. Очаква се ръстът в сегмента на цивилното и инженерното строителство да се ускори от 2017 г. въз основа на подобрено усвояване на европейски фондове“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

  Брутният външен дълг спадна до 34.7 млрд. евро, което е с 695.9 млн. евро по-малко в сравнение с август 2015 г. „В неговите рамки в посока нарастване действаше държавното управление, чийто дълг се увеличи с 607.1 млн. евро на годишна база и бе компенсиран от намаление във външната задлъжнялост на останалите три институционални сектора (фирмите, банките и „другите“) с общо 1.3 млрд. евро“, допълни Калчев.

  Паричната статистика на БНБ отчита годишен спад на кредитите с 0.5% през август, движен от свиване на кредитите към нефинансови предприятия (-0.9%), докато кредитите към домакинствата отбелязаха минимален прираст (0.1%). „Спадът на кредитите към бизнеса се дължеше главно на недостатъчно проекти от страна на реалната икономика и същевременно отразява изискванията на банките към бизнеса при отпускане на заем. Положително е все пак, че темпът на годишен спад плавно намалява, а на месечна база имаше прираст близо до нулата.“, обясни Калчев.

  През август относителният дял на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) спадна с 2.6 пр.п. спрямо нивото им година назад, като достигна 21.3%, което също бе относително високо. В рамките на кредитите към нефинансови предприятия този дял беше по-значителен (25.0%), докато при кредитите към домакинствата – по-малък (16.6%). Очакваме задържане дела на лошите и преструктурирани кредити на сравними нива.

  „За разлика от кредитите, през август депозитите нараснаха с 8.0% на годишна база, като депозитите на домакинствата се увеличиха с 6.1%, а тези на нефинансовите предприятия с 12.6%.“, завърши Калчев. 

  Изтеглете пълния бюлетин:

  Икономически обзор към октомври - 2016 г.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.