Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк: Ръстът на БВП се движи от вътрешното търсене

  12.10.2016
   
  • Прогнозата за ръст на БВП се повишава на 3.0%

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към края на септември.

  Анализаторите на банката отчитат, че ръстът през второто тримесечие на 2016 г. бе 2.9% в реално изражение, движен основно от вътрешното търсене. То допринесе с 2.5 пр.п. за динамиката на БВП през второто тримесечие, а външното - с 0.4 пр.п. От страна на вътрешното търсене положителен принос реализираха както брутното капиталообразуване (с 1.4 пр.п.), така и крайното потребление (1.1 пр.п.).
  По компоненти на БВП, бруто капиталообразуването се увеличи с 6.6%, а крайното потребление с 1.3%. От своя страна, износът нарасна с 5.1% в реално изражение, а вносът - с 4.5%, което бе под нивата на прираст и на експорта, и на импорта от второто тримесечие на 2015 г.

  „През следващите тримесечия потреблението ще продължи да нараства, движено от ниските лихви по депозитите и кредитите. Брутното образуване на основен капитал най-вероятно също ще отбележи ръст, подкрепено от ниските лихви, макар и под потенциала си, поради слабо усвояване на еврофондове“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

  От страна на предлагането и през второто тримесечие най-солиден принос за растежа на БВП имаше секторът на услугите (2.3 пр.п.), докато индустрията и селското стопанство бяха неутрални (0.0 пр.п.).

  „Очаквано в сектора на услугите водещ принос имаха търговията и ремонтът на автомобили, хотелиерството и ресторантьорството, както и операциите с недвижими имоти, което отразява случилото се в този сектор през второто тримесечие – по-активни покупки на автомобили и недвижими имоти, поради ниските лихви по депозитите, ипотечните и потребителските кредити, на фона на нарастващо заплащане“, допълни Калчев.

  За цялата 2016 г. Райфайзенбанк (България) ЕАД ревизира прогнозата си за реалния растеж на БВП нагоре – от 2.5% на 3.0%, като за него ще допринесат не само потреблението на домакинствата, но и брутното образуване на основен капитал, стимулирани от по-ниските лихви по депозити и кредити.

  След инфлация от 1.0% през юли, през август се наблюдаваше нулева инфлация, като очакванията са и през идните месеци тя да бъде ниска.

  Към юли 2016 г. държавният бюджет натрупа рекорден излишък от 3.3 млрд. лв., като за същия период на 2015 г. той беше 789.4 млн. лв. Приходите и помощите, събрани от държавата за първите седем месеца на годината, възлязоха на 20.5 млрд. лв. (8.0% ръст на годишна база), а общите разходи (в т.ч. вноската в бюджета на ЕС) - на 17.3 млрд. лв. ( 5.3% спад).

  Преките чуждестранни инвестиции в страната бяха в размер на 74.5 млн. евро за юли 2016 г., като намаляха със 130.7 млн. евро на годишна база. За периода януари-юли те достигнаха 987.3 млн. евро., а пряк инвеститор номер едно в България бе Нидерландия с 199.1 млн. евро, следвана от Люксембург - със 145.1 млн. евро и Великобритания - със 128.1 млн. евро.

  Изтеглете пълния бюлетин:

  Икономически обзор към септември - 2016 г.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.