Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Първо тримесечие на 2016 г.: РБИ с консолидирана печалба от 114 млн. евро

  11.05.2016
   
  • Нетният лихвен доход намалява с 12.5% на годишна база до 718 млн. евро (първо тримесечие на 2015 г.: 820 млн. евро)
  • Оперативните приходи със спад от 1.2% до 1,104 млн. евро (първо тримесечие на 2015 г.: 1,118 млн. евро)
  • Общите административни разходи с ръст от 3.9% до 718 млн. евро (първо тримесечие на 2015 г.: 691 млн. евро)
  • Провизиите намаляват с 59.5% до 106 млн. евро (първо тримесечие на 2015 г.: 260 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци с ръст от 22% до 229 млн. евро (първо тримесечие на 2015 г.: 188 млн. евро)
  • Печалбата след данъци се увеличава с 37.9% до 138 млн. евро (първо тримесечие на 2015 г.: 100 млн. евро)
  • Консолидираната печалба с ръст от 37.1% до 114 млн. евро (първо тримесечие на 2015 г.: 83 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити със спад от 0.5 процентни пункта до 11.4% в сравнение с края на 2015 г. 
  • Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (преходна) намалява с 0.1 процентни пункта в сравнение с края на 2015 г. и възлиза на 12%
  • Капиталовата адекватност на капитала от първи ред (пълна) остава непроменена спрямо края на миналата година - 11.5%
  • Печалбата на акция се увеличава с 36.8% до 0.39 евро (първо тримесечие на 2015 г.: 0.29 евро)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  За първото тримесечие на 2016 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) отчете печалба преди данъци от 229 млн. евро, което представлява ръст от 22% на годишна база. Печалбата след данъци се увеличи с 38% спрямо същия период на миналата година и достигна 138 млн. евро, а консолидираната печалба нарасна с 37% до 114 млн. евро.

  “Като цяло резултатите са удовлетворителни, тъй като първото тримесечие продължи да бъде белязано от средата на ниски лихви, а и на този етап не се задава промяна на лихвената политика. Намалението в разходната ни база е много важно, но за съжаление регулаторните разходи нарастват всяка година. Голяма част от тези разходи за финансовата 2016 г. бяха бюджетирани през първото тримесечие. Позитивните резултати в Унгария и Украйна са много окуражителни, като очакванията ми са, че двете страни направиха обрат и ще отчетат положителен резултат за 2016 г., коментира Карл Севелда, Главен изпълнителен директор на РБИ.

  Към 31 март 2016 г. броят на акциите на компанията бе 292.98 млн. (предходната година: 292.98 млн.), а печалбата на акция възлезе на 0.39 евро, което е ръст от 36.8% (първо тримесечие на 2015 г.: 0.29 евро).

  Нетният лихвен доход със спад от 13%

  Оперативните приходи намаляха с 1% на годишна база или 14 млн. евро и възлязоха на 1,104 млн. евро.

  През първото тримесечие на 2016 г. нетният лихвен доход отчете спад от 13% или 102 млн. евро и достигна 718 млн. евро. Това се дължеше най-вече на средата на ниски лихви и голямата ликвидност на много от пазарите на Групата. Спад на база на обемите в централата и в Азия също допринесоха за по-ниския нетен лихвен доход.

  Общите административни разходи се увеличиха с 4%

  В сравнение със същия период на миналата година, общите административни разходи нараснаха с 27 млн. евро и достигнаха 718 млн. евро. Съотношението разходи/приходи се увеличи с 3.2 процентни пункта и възлезе на 65% не на последно място и поради по-ниския нетен лихвен доход.

  Провизиите със спад от 59%

  В сравнение със същия период на миналата година нетните провизии намаляват с 59% или 155 млн. евро и възлязоха на 106 млн. евро. Причината за това бяха по-ниските индивидуални провизии, които намаляха със 102 млн. евро до общо 117 млн. евро.

  Капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (пълна) бе 11.5%

  На база общ риск капиталовата адекватност на основния капитал от първи ред (преходна) възлезе на 12%, а общата капиталова адекватност (преходна) бе 17.2%.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.