Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ увеличава базовия си собствен капитал (преходен) до 12.5%

  18.08.2016
   
  • Нетният лихвен приход намалява с 13.4% на годишна база до 1,455 млн. евро (първо полугодие на 2015 г.: 1,681 млн. евро)
  • Оперативният приход със спад от 6.5% до 2,284 млн. евро (първо полугодие на 2015 г.: 2,444 млн. евро)
  • Нетните провизии намаляват с 33.3% до 403 млн. евро (първо полугодие на 2015 г.: 604 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци със спад от 1.1% до 450 млн. евро (първо полугодие на 2015 г.: 455 млн. евро)
  • Печалбата след данъци намалява с 14.8% до 268 млн. евро (първо полугодие на 2015 г.: 314 млн. евро)
  • Консолидираната печалба по-ниска с 23.8% и възлиза на 210 млн. евро (първо полугодие на 2015 г.: 276 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити се подобрява с 1.5 процентни пункта до 10.4% в сравнение с края на миналата година
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) се увеличава с 0.4 процентни пункта до 12.5% в сравнение с края на миналата година
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) нараства с 0.7 процентни пункта до 12.2% в сравнение с края на 2015 г.
  • Печалбата на акция намалява с 23.8% до 0.72 евро (първо полугодие на 2015 г.: 0.94 евро)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  Работихме успешно по реализацията на трансформационната ни програма и през първото полугодие на тази година. Резултатът от това може да бъде видян в капиталовите ни показатели, които от началото на годината нарастват значително. Подобряването на капиталовата ни база остава топ приоритет,” обясни Карл Севелда, главен изпълнителен директор на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ).

  През първото полугодие на 2016 г. Групата РБИ генерира печалба преди данъци от 450 млн. евро, което представлява спад от 1% на годишна база. Печалбата след данъци намалява с 15% на годишна база и възлиза на 268 млн. евро, а консолидираната печалба отчита спад от 24% до 210 млн. евро.

  “Поради продължаващата среда на ниски лихви и намалението на кредитния обем, приходната ни част е поставена под напрежение. Това, което е удовлетворително е бизнесът с индивидуални клиенти, който надхвърли очакванията ни, въпреки трудната пазарна среда,” допълни Севелда.

  Нетният лихвен доход намалява с 13%

  Оперативния приход е със 7% по нисък на годишна база или 160 млн. евро и възлиза на 2,284 млн. евро.

  През първото полугодие на 2016 г., нетният лихвен приход спадна с 13% или 226 млн. евро до 1,455 млн. евро. Това е в резултат най-вече на средата на ниски лихви в много от страните на Групата, свръхликвидността, както и поради намалението със 104 млн. евро, най-вече в Русия, на лихвения доход от деривати, поради хеджиране, дължащо се на флуктоациите на пазара. Спадът в кредитния обем на ниво Централа и в Азия също допринесе за спада на нетния лихвен доход.

  Нетните провизии със спад от 33%

  В сравнение със същия период на миналата година нетните провизии намаляват с 33% или 201 млн. евро и възлизат на 403 млн. евро, главно поради спада със 162 млн. евро в индивидуалните провизии до 432 евро.

  Изключително съм удовлетворен от развитието при разходите ни за риск, най-вече в бизнеса с индивидуални клиенти, където значително намалихме провизиите. Необслужваните кредити също отчитат значителен спад” коментира Севелда.

  Базовият собствен капитал (преходен) достигна 12.5%

  На база общ риск базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) достигна 12.5%, а общата капиталова адекватност (преходна) бе в размер на 17.8%

  Прогноза

  "Прогнозата ни остава непроменена. Бих искал да отбележа развитието на бизнеса на основните ни пазари в Централна и Югоизточна Европа, което бе особено солидно през първото полугодие – това може да бъде видяно в данните. В допълнение на това, през тази година успяхме да абсорбираме напълно проблемите в Азия. Комбинацията на тези два фактора, заедно с развитието по отношение на капитала, ме карат да гледам оптимистично към бъдещето," обобщава Севелда.

  * * * * *

  Оналйн версия на отчета.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.