Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Износът, вносът и потреблението бяха двигателите на растежа на икономиката през 2016 г.

  02.03.2017
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към февруари.

  Анализаторите на банката отчитат, че през четвъртото тримесечие на 2016 г. реалният БВП нарасна с 3.4% на годишна база и с 0.9% спрямо третото тримесечие на годината, според експресните оценки на Националния статистически институт. От компонентите на БВП експортът регистрира най-голям ръст от 9.1% на годишна база, следван от вноса с 7.8% и крайното потребление с 0.9%, докато бруто образуването на основен капитал се сви с 1.8%.

  „Растежът през 2016 г. отново бе следствие от относително по-силно външно търсене, обусловено от слабото евро и благоприятната конюнктура на международните пазари за износ на български услуги и стоки. На този фон ниските цени на петрола, който заема значителен дял от българския внос, способстваха за неговия по-бавен растеж.“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

  Индустрията увеличи производството си с 2.7% през 2016 г., след растеж от 2.9% през предходната година.

  „Нарастването през 2016 г. се дължеше главно на преработващата промишленост, която покачи производството си с 5.0% спрямо предходната година, а добивната промишленост с 2.6%, докато производството на електро, топлоенергия и газ отбеляза спад от 2.0%“, допълни Калчев.

  В края на 2016 г. публичният дълг възлезе на 26.9 млрд. лв. или 29.4% от БВП, което е 2.1 млрд. лв. повече от нивото му година назад. Въпреки това обаче, той остава на едно от най-ниските нива в ЕС. Причина за нарастването бе емитирания дълг от 2.0 млрд. евро на международните пазари през март 2016 г. Това бе втората транзакция след емисията за 3.1 млрд. евро през 2015 г. в рамките на средносрочната дългова програма за 8 млрд. евро, приета през 2015 г.

  Според паричната статистика на БНБ към декември 2016 г. кредитите към фирми и граждани нараснаха за трети пореден месец - с 1.0% на годишна база, достигайки 49.1 млрд. лв. При кредитите към нефинансови предприятия бе отчетен по-незначителен ръст от 0.3% (до 30.6 млрд. лв.), докато при кредитите към домакинствата той беше 2.0% (до 18.5 млрд. лв.).

  През декември нивото на лошите и преструктурирани кредити (без овърдрафт) отбеляза спад от 3.2 пр.п. спрямо декември 2015 г. до все още значителните 20.1% от всички кредити. Според анализа, този спад се свързва с проведения през 2016 г. преглед на качеството на активите и стрес тестовете.

  Изтеглете пълния бюлетин:

  Икономически обзор към февруари 2017 г.

  За допълнителна информация:
  Отдел “Комуникации”
  тел. 91 985 /535/512
  press.pr@raiffeisen.bg

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.