Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Полугодието на 2017 г.: РБИ с консолидирана печалба от 587 млн. евро

  10.08.2017
   
  • Нетният лихвен доход нараства с 1.3% на годишна база до 1,588 млн. евро (полугодието на 2016 г.про форма: 1,567 млн. евро)
  • Оперативният доход с ръст от 5.2% до 2,597 млн. евро (полугодието на 2016 г.про форма: 2,469 млн. евро)
  • Общите административни разходи се увеличават с 2.1% до 1,573 млн. евро (полугодието на 2016 г.про форма: 1,541 млн. евро)
  • Нетните провизии намаляват с 81.1% до 76 млн. евро (полугодието на 2016 г.про форма: 403 млн. евро)
  • Печалбата преди данъци с ръст от 79.1% до 849 млн. евро (полугодието на 2016 г.про форма: 474 млн. евро)
  • Печалбата след данъци се увеличава със 121.1% до 656 млн. евро (полугодието на 2016 г.про форма: 297 млн. евро)
  • Консолидираната печалба расте със 149.1% до 587 млн. евро (полугодието на 2016 г.про форма:236 млн. евро)
  • Показателят необслужвани кредити намалява с 1.3 пр.п. до 7.3% в сравнение с края на 2016 г. (про форма)
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) отчита ръст от 0.3 пр.п. в сравнение с края на миналата година (про форма) и възлиза на 12.9%
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) се увеличава с 0.4 пр. п. до 12.8% в сравнение с края на 2016г. (про форма)
  • Печалбата на акция достигна 1.79 евро (полугодието на 2016 г.про форма: 0.72 евро)

  Всички данни са според Международните стандарти за финансови отчети (IFRS).

  От 1 януари 2017 г. се консолидира бизнесът на РЦБ. Настоящите данни на РБИ се отнасят до обединената банка. Ако не е отбелязано специално, историческите про форма данни се базират на обединената банка (взима се предвид сливането).

  През първото полугодие на 2017 г. Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ) генерира консолидирана печалба в размер на 587 млн. евро.

  “Изключително сме удовлетворени от резултата ни за полугодието. Вече берем плодовете на трансформационната ни програма. Не се обръщаме назад, а работим интензивно, за да бъдем готови за дигиталната ера,“ коментира Йохан Щробл, главен изпълнителен директор на РБИ.

  През първите шест месеца на 2017 г., нетният лихвен доход нарасна с 1% или 21 млн. евро в сравнение с първото полугодие на 2016 г. и достигна 1,588 млн. евро.

  В сравнение със същия период на миналата година общите административни разходи се увеличават с 32 млн. евро и достигат 1,573 млн. евро, основно поради валутни ефекти. Съотношението разходи/приходи се подобри с 1.8 пр.п. до 60.6% поради по-високия оперативен приход.

  “Представяме се добре във всички сегменти, но съм особено удовлетворен от солидния принос на Унгария и Украйна. Вече виждаме и първите резултати от програмата ни за оптимизацията в Полша“, допълни Щробл.

  На база общ риск, базовият собствен капитал от първи ред (според преходните разпоредби) възлезе на 12.9% към 30 юни 2017 г., а общата капиталова адекватност (според преходните разпоредби) достигна 17.5%.

  Нетните провизии намаляват с 81% на годишна база или 327 млн. евро до 76 млн. евро.

  “Устойчивото и силно икономическо развитие в Централна и Източна Европа доведе до спад на разходите ни за риск, който бе значително по-добър от очаквания. В допълнение, стратегията ни селективно да продаваме необслужвани кредити се отплаща,” каза Щробл.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.