Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк повишава прогнозата си за ръст на българската икономика на 3.7% за 2017 г.

  05.07.2017
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, нaлични към юни.

  Според данните на НСИ, през първото тримесечие на 2017 г. реалният икономически растеж достигна 3.9% на годишна база. Икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев коментира данните: „От страна на търсенето, влиянието на външното търсене върху растежа отслабна, за разлика от 2016 г. Така нетният експорт, спадайки на годишна база с 1.7%, допринесе с отрицателна стойност от 3.0 пр.п. за динамиката на БВП. От друга страна, в рамките на вътрешното търсене положителен принос реализираха както крайното потребление (5.7 пр.п.), така и брутните инвестиции (0.9 пр.п.).“

  От страна на предлагането, през първото тримесечие най-високи стойности и най-солиден принос за растежа на БВП имаше отново секторът на услугите (3.2 пр.п.), следван от индустрията (0.7 пр.п.), докато селското стопанство очаквано за сезона беше неутрално към растежа (0.0 пр.п.).

  „За цялата 2017 г. очакваме реален растеж на БВП от 3.7% при предишна прогноза за ръст от 3.3%. Той ще бъде движен преди всичко от потреблението и в по-малка степен от инвестициите, които очакваме да останат на ниски нива поради слабо усвояване на еврофондове през годината и по-малко публични инвестиции, вследствие на изборната ситуация, завършила с встъпване на новото правителство през май. Потреблението ще нараства благодарение на увеличаване на възнагражденията, спада на лихвените равнища и зараждащата се инфлация“, обясни Емил Калчев.

  Към април паричната статистика на БНБ отчете ръст на кредитите към фирми и домакинства с общо 4.0% на годишна база – ръст за седми пореден месец. В рамките на тази тенденция годишният прираст при кредитите към фирмите беше 3.3%, докато кредитите към домакинствата повишиха равнището си от април миналата година с 5.2%.

  Лошите и преструктурирани кредити в банковата система (без овърдрафт) останаха на високо ново от 19.5% за април, което обаче бе с 3.1 пр.п. по-ниско от април миналата година. При домакинствата тези кредити бяха 14.1% (-3.1% на годишна база), докато при нефинансовите предприятия те заемаха по-значителен относителен дял от 23.9% (-3.0%). 

  През април депозитите отново бележат годишен ръст от 6.3%. За депозитите на домакинствата ръстът беше 5.6%, а за тези на нефинансовите предприятия 6.9%. „Липсата на достатъчно инвестиционни възможности в икономиката кара фирмите да държат повече средства на депозити в банковата система. Това се вижда и в слабия ръст на инвестициите в рамките на БВП“, допълни икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.