Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Райфайзенбанк с изгоден кредит за студентите

  03.10.2017
   
  • Пакет за банково обслужване без такса до март 2018 г.
  • 6.5% лихва за студентски кредит
  • Райфайзенбанк е кредитирала студенти с над 46 млн. лв.

  Райфайзенбанк стартира предлагането на сметка, създадена специално за студенти, която съчетава основни банкови услуги. С нея, студентите получават безконтактна дебитна карта Виза Електрон без такса за откриване и за обслужване, с която могат да теглят безплатно от банкоматите на Райфайзенбанк. В допълнение на това, преводите в лева чрез интернет банкирането на банката също са безплатни. Сметка За студенти е без такса за обслужване до 30 март 2018 г., като след изтичане на този период обслужването й може да остане безплатно ако клиентът прави минимум две транзакции месечното с дебитната карта.

  Райфайзенбанк е и една от първите банки, които се включиха в програмата на Министерството на образованието и науката за студентско кредитиране.

  Кредитите, които банката отпуска са в лева и с фиксирана годишна лихва от 6.5%. Студентите и докторантите могат да се възползват от гратисен период за целия срок на обучението, по време на който не дължат плащания по главницата и лихвите. Изплащането на кредита започва до една година от датата на провеждане на държавния изпит или защитата на дипломната работа, като се погасява на равни месечни вноски в срок до 10 години. Кредитополучателите не дължат такси и комисиони за управление на кредита; не се изисква поръчител или съдлъжник, както и доказване на доходи. За студентски кредит може да се кандидатства онлайн на сайта на банката. 

  От старта на програмата през 2010 г. до учебната 2015/2016 г., Райфайзенбанк е отпуснала 6656 кредита за 46.4 млн. лв., като по-голямата част - 98% от кредитите са за плащане на такса, а минимален дял е за издръжка. Общата сума, която българските банки, участващи в програмата, са отпуснали на студенти и докторанти възлиза на 124.9 млн. лв., показва статистиката на Министерството на образованието и науката за периода 2010-2016 г.

  Най-често кредитополучателите по програмата за студентско кредитиране се обучават в Нов български университет, следван от Варненския свободен университет, СУ „св. Климент Охридски“ и Пловдивския университет. Според статистиката на министерството, за периода 2010 - 2016 г. най-голям брой кредити са отпуснати в направление „Икономика“ (16.2%), следвано от „Администрация и управление“ (8.5%), „Медицина (5.8%)“ и „Архитектура, строителство и геодезия“ (4.8%).

  За да се възползват от програмата за студентско кредитиране, студентите и докторантите трябва да се обучават в редовна форма за придобиване на образователна степен бакалавър, магистър или доктор в някое от акредитираните висши училища в България. Трябва да са до 35 годишни, да нямат придобита същата образователна степен и да не са прекъснали обучението си. 

  Студентско банкиране

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.