Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Добро развитие при строителството

  07.03.2018
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД публикува редовния си месечен икономически обзор с коментар на данните, налични към края на февруари, с фокус върху реалния сектор.

  Анализаторите на банката отчитат, че според предварителните оценки на НСИ, през четвъртото тримесечие на 2017 г. реалният БВП нарасна с 3.6% на годишна база, според данните от експресните оценки. От компонентите на БВП, крайното потребление, както се очакваше, регистрира най-голямо увеличение с 4.7% на годишна база, следвано от бруто образуването на основен капитал с 3.2%.

  „Ръстът през 2017 г. е резултат от по-силно вътрешно търсене, подкрепено от умерена инфлация и ниски лихви. Ефектът от слабото евро и евтиния петрол, който доведе до значителен принос на нетния износ към растежа през 2016 г., отслабва през 2017 г. За 2018 г. се предвижда малко по-ускорен ръст от 4.2%, дължащ се на силно потребление и инвестиции, подкрепени и от очаквано по-добро усвояване на европейските средства през годината“, коментира икономическият анализатор на Райфайзенбанк Емил Калчев.

  Индустрията увеличи производството си с 1.8% на годишна база през четвъртото тримесечие на 2017 г. Нарастването се дължеше на преработващата промишленост, която покачи производството си с 4.6%, докато добивната промишленост и производството на електро, топлоенергия и газ отбелязаха спад от, съответно, 3.1% и 5.7%. За цялата 2017 г. индустрията регистрира ръст от 3.5% (спрямо 2016 г.).

  „Строителството също отбеляза ръст на годишна база през четвъртото тримесечие (3.9%), като за цялата 2017 г. той достигна 4.5%. Този ръст бе следствие от експанзия на сградното строителство с 10.6%, която преодоля спада на гражданско строителство с 2.3% през годината. “, допълни Калчев.

  Икономически обзор към март 2018г.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.