Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ с консолидирана печалба от 226 млн. евро за първото тримесечие на 2019 г.

  15.05.2019
   
  • Консолидирана печалба в размер на 226 млн. евро, основно повлияна от промяна в разходите за риск с 92 млн. евро след реализации на провизии през първото тримесечие на миналата година, негативни хедж оценки и продажба на основния банков бизнес в Полша
  • Стабилен нетен лихвен доход на годишна база от 825 милиона евро. Изключвайки Полша, нетният лихвен доход се увеличава с приблизително 8% на годишна база
  • Кредитирането на клиенти расте с 6%
  • Нетният лихвен марж се понижи с 10 базисни пункта спрямо предходното тримесечие до 2.43%, поради стесняване в Русия и по-висок дял на бизнеси с краткосрочни по-ниски маржове в централния офис
  • Разходите за риск остават много ниски – 9 млн. евро (коефициентът на обезпечаване е 4 базисни пункта), но по-ниска реализация от миналата година
  • Показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) се подобрява до 2.5%
  • Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) се подобрява до 13.6%, включително резултатите към отчетния период.

  Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) постигна консолидирана печалба от 226 млн. евро за първото тримесечие на 2019 г., а оперативният резултат възлезе на 465 млн. евро.

  „Ръстът в кредитирането и нетния приход се развиват позитивно. Поради редица еднократни ефекти, резултатите за първото тримесечие на 2019 г. могат да се сравняват в много малка степен със същия период миналата година. Очаквам РБИ да постигне добър бизнес резултат и през 2019 г. Имаме солидна капиталова база, която ни позволява да растем и в бъдеще“, казва главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл.

  Въпреки продажбата на основните банкови операции в Полша, като цяло нетния лихвен приход спада съвсем малко с 4 млн. евро до 825 млн. евро на годишна база. Ако изключим тази продажба, нетния лихвен приход би се увеличил с приблизително 8%. Нетният лихвен марж намалява със 7 базисни пункта до 2.43%, което се дължи главно на по-висок дял на бизнеси с краткосрочни по-ниски маржове в централата и негативно развитие на маржовете в Русия и Беларус.

  Общите административни разходи намаляват с 16 млн. евро на годишна база до 724 млн. евро. Съотношението между разходи и приходи се повишава с 3.6 процентни пункта до 60.9%, главно поради хедж оценки.

  Умерено провизиране

  Заделянето на провизии през отчетения период е умерено – 9 милиона евро, в сравнение с реинтеграция на 83 милиона евро през същия период на предходната година, главно поради приходи и реализации.

  Показателят необслужвани експозиции (NPE ratio) остава сравнително стабилен, като намалява с 0.1 процентни пункта до 2.5% от началото на годината. Коефициентът на покритие на необслужвани експозиции също остава почти непроменен – 58.4%.

  Общият капиталов показател (според пълните изисквания на регламента) възлезе на 18%

  Базовият собствен капитал от първи ред (според пълните изисквания на регламента) бе 13.4%, капиталът от първи ред (според пълните изисквания на регламента) бе 14.9%, а общият капиталов показател (според пълните изисквания на регламента) бе 18%. Всички тези показатели остават без съществена промяна спрямо края на 2018 г. Ако включим печалбата от първото тримесечие тези капиталови показатели биха били около 18 базисни пункта по-високи от представените.

  * * * * *

  Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ), за свой вътрешен пазар. 13 пазара в региона са покрити от дъщерни банки, а в допълнение на това Групата се състои от многобройни други доставчици на финансови услуги като лизинг, управление на активи, сливания и придобивания.

  Общо близо 47 000 служители обслужват 16.3 милиона клиенти чрез повече от 2 100 офиса, като голяма част от тях са в Централна и Източна Европа. Акциите на РБИ се търгуват на Виенската фондова борса. Регионалните банки Райфайзен притежават около 58.8% от акциите, а останалата част се търгува свободно. В рамките на Групата Райфайзен, РБИ е централната институция на регионалните банки Райфайзен и др. кредитни институции, като предоставя важни услуги в тази си функция.

  Главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.