Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  ЕБВР и ЕС предоставят 40 млн. евро гаранция на Райфайзенбанк (България) за инвестиции във водния сектор

  30.07.2020
   
  • 40 млн. евро гаранционна линия за Райфайзенбанк (България) за кредитиране на ВиК сектора
  • Линията е съфинансирана от ЕБВР и европейските структурни и инвестиционни фондове чрез Фонда на фондовете
  • По-добри услуги във ВиК сектора за постигане на съответствие с директивите на ЕС и повишаване на хигиенните стандарти

  Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и Европейският съюз (ЕС) засилват подкрепата си за сектора на водоснабдяването в България, като предоставят на Райфайзенбанк (България) гаранции в размер до 40 милиона евро в подкрепа на кредитирането на ВиК операторите в България.

  Механизмът включва до 20 милиона евро от ЕБВР и 20 милиона евро от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) на ЕС, предоставени чрез Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете – ФнФ).

  С кредитите, гарантирани от ЕБВР и ФнФ, които Райфайзенбанк (България) ще отпуска, ще се финансира реконструкцията на съществуваща инфраструктура, изграждането на нови водоснабдителни и канализационни мрежи, както и модернизирането на инфраструктура за питейна вода и пречиствателни съоръжения в цялата страна.

  Гаранционното споразумение ще помогне за смекчаване на последиците от пандемията COVID-19 в България, където доставчиците на жизненоважни услуги са изправени пред сериозни финансови ограничения. Подкрепата за доставчици на услуги, свързани с инфраструктурни проекти, е централен стълб в отговора на ЕБВР за справяне с кризата.

  Чрез кредитите, отпускани от Райфайзенбанк (България), доставчиците на водоснабдителни услуги ще могат да преодолеят съществуващата пропаст във финансирането във водния сектор и отпадните води, да инвестират в по-добри услуги и да спазват директивите на ЕС за градските отпадни и питейни води.

  Луцина Станчак-Вучинска, директор „Банки от ЕС“ в ЕБВР, каза: „Много съм доволна, че днес подписваме споразумението за споделяне на риска с Райфайзенбанк (България). Райфайзен е наш дългосрочен стратегически партньор в България, с когото заедно сме подкрепили множество устойчиви инвестиции в страната. С новия инструмент за споделяне на риска съвместно ще улесним ЕСИФ и други пазарни фондове да достигнат до водния сектор и да финансират основни инвестиции в инфраструктура в България.“

  Добромир Добрев, заместник-председател на УС на Райфайзенбанк (България), коментира: „Благодарение на дългосрочното ни партньорство с европейските финансови институции сме подкрепили стотици проекти на българския бизнес и институции. Настоящата гаранционна линия от ЕБВР е още един инструмент, чрез който ще финансираме икономиката в страната, особено в настоящия момент, когато тя още повече се нуждае от подкрепа.“

  Гаранциите за Райфайзенбанк допълват директното кредитиране на ЕБВР за водоснабдяване и ѝ позволяват да стигне до по-голям брой дружества в сектора. През 2020 г. ЕБВР отпусна заеми на дружествата за водоснабдяване и канализация в градовете Русе и Смолян, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове чрез ФнФ.

  Фондът на фондовете избра ЕБВР да управлява до 115 милиона евро от ЕСИФ и националния бюджет, отпуснати по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. за развитие на водния сектор. ЕБВР ще предостави тези пари под формата на директни кредити и гаранции. В допълнение към тази сума ЕБВР ще отдели собствени финансови ресурси и ще мобилизира финансиране от Райфайзенбанк за общо около 200 милиона евро за водни оператори.

  ЕБВР е основен инвеститор в България. Одобрената неотдавна петгодишна стратегия определя като един от приоритетите на банката подкрепата за устойчиво развитие на инфраструктурата чрез регионална свързаност, зелени общински решения, намаляване на въглеродните емисии и ефективност на ресурсите. Към днешна дата ЕБВР е инвестирала почти 4 милиарда евро в българската икономика чрез 261 проекта.

  Фондът на фондовете структурира и управлява финансови инструменти, съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове през програмния период 2014-2020 г. Дружеството управлява публичен ресурс в размер на над 660 милиона евро и предлага на пазара широк диапазон от продукти за финансовия сектор, включително гаранции, фондове за дялово инвестиране и редица други.

  Райфайзенбанк (България) е основана през 1994 г. и е първата инвестиция „на зелено“ в българския банков сектор. Райфайзенбанк (България) е дъщерно дружество на Райфайзенбанк Интернешънъл (РБИ).

  Като отговорна финансова институция групата на РБИ подпомага пренасочването на капиталовите потоци към по-устойчива икономика. Устойчивото финансиране е ключов въпрос през 2020 г. и ще бъде такъв през идващите години. Това е причината, поради която групата на РБИ се фокусира върху подготовката за тези предстоящи регулаторни, политически и пазарни промени.

  От 2002 г. Райфайзенбанк (България) участва в 8 кредитни линии на ЕБВР за българския бизнес и домакинствата, включващи малкия и среден бизнес, както и програми за устойчива енергия, за обща сума от 99 млн. евро. Новата гаранционна линия между ЕБВР и Райфайзенбанк допълнително затвърждава дългогодишното партньорство между двете институции.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.