Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  ЕИФ и Райфайзенбанк подписаха гаранционно споразумение за 10 млн. евро в подкрепа на секторите култура и творчество в България

  06.10.2020
   
  • Благодарение на гаранционната схема на ЕИФ българските малки и средни предприятия ще могат да се възползват от по-добри условия за кредитиране.
  • Гаранциите ще спомогнат за запазването на работни места в сферата на културата и творчеството.
  • Програмата е подкрепена от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

  Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД подписаха гаранционно споразумение за 10 млн. евро, благодарение на което банката ще може да увеличи кредитирането за българските малки и средни предприятия, и малките публични компании в сфера култура и творчество.

  Гаранционната схема е в рамките на програмата „Творческа Европа“ на Европейската комисия, управлявана от Европейския инвестиционен фонд, подкрепена също така и от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

  Вицепрезидентът на Европейската инвестиционна банка Лиляна Павлова коментира: “Кризата COVID-19 оказа силно влияние върху всяка част от обществото. Когато възстановяваме икономиките си, сферите култура и творчество имат особена нужда от подкрепа. Настоящето споразумение с Райфайзенбанк е важен сигнал за това, че Групата на Европейската инвестиционна банка помага на всички сектори на икономиката и доразвива дългосрочната подкрепа за бизнеса в България. През 2019 г. помогнахме на 3 800 компании и подкрепихме близо 80 000 работни места. Готови сме да продължим да помагаме на българската икономика и в пост COVID-19 възстановяването.”

  Главният изпълнителен директор на ЕИФ Ален Годар допълни: “Повечето банки в Европа имат ограничен опит с бизнеси от сферата на културата и творчеството, тъй като те често се смятат за високорискови и имат ограничени възможности за обезпечение. С подкрепата на Европейския съюз, днес обявяваме първата по рода си операция в България, която ще отключи 10 млн. евро за ново финансиране на малки фирми и публични предприятия в сферите на културата и творчеството. Щастливи сме, че можем да се възползваме от дългогодишното ни сътрудничество с Райфайзенбанк, за да помагаме на българския бизнес да запазва работни места по време на икономическото възстановяване от пандемията COVID-19.”

  Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Европейската комисия, заяви: „Хората, работещи в МСП в областта на културата и творчеството, бяха особено засегнати от мерките по време на карантината поради пандемията от COVID-19. Радвам се, че това споразумение за финансиране с Райфайзенбанк (България), подкрепено от ЕФСИ, ще предостави допълнителни ресурси за запазване на работните места в сектора на културата и изкуствата, което е от изключително значение за запазването на културното многообразие и качеството на живот в Европа.“

  Оливер Рьогл, главен изпълнителен директор на Райфайзенбанк (България) допълни: “Благодарение на отличното ни партньорство с Европейския инвестиционен фонд сме оказали подкрепа на 4 000 проекта на български малки и средни фирми с повече от 450 млн. евро. Сега разширяваме тази подкрепа и към малките и средни предприятия от секторите на културата и изкуствата, които бяха силно засегнати от пандемията и последствията от нея, но в същото време са от голямо значение за обществото като цяло, особено в толкова предизвикателни времена.”

  Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Основната му мисия е подкрепа на европейските микро, малки и средни предприятия, като им помага на достъпа до финансиране. ЕИФ проектира и развива инструменти за рисков капитали капитал за растеж, насочени  към този пазарен сегмент. В тази си роля, ЕИФ подкрепя целите на ЕС за иновации, изследвания и развитие, предприемачество, растеж и заетост.

  Райфайзенбанк (България) е основана през 1994 г. като първата чуждестранна инвестиция на „зелено“ в българския банков сектор. 100% от капитала на Райфайзенбанк са собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ). РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за свой вътрешен пазар. 13 пазара в региона са покрити от дъщерни банки. Около 46 000 служители обслужват 16.7 милиона клиенти чрез 2000 офиса, голямата част от които са в ЦИЕ.

  Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основния стълб на Инвестиционния план за Европа. Той предоставя гаранции от първа загуба, което дава възможност на ЕИБ да инвестира в повече, често и рискови проекти. Проектите и споразуменията одобрени за финансиране по ЕФСИ се очаква да мобилизират 514 млрд, евро за инвестиции и подкрепа на повече от 1.4 милиона стартиращи фирми и малки и средни предприятия в целия Европейски съюз.

  Гаранционният механизъм за секторите култура и творчество (CCS GF) работи в полза на секторите култура и творчество, тъй като те често изпитват затруднения да осигурят финансиране на своите проекти на приемливи условия. Гаранцията на ЕИФ има за цел да промени това. Кредитите, с подкрепата на Европейския съюз по механизма, вече са достъпни за бизнеси във всички страни-членки, Исландия и Норвегия. Очаква се инициативата да генерира над 600 милиона евро нови заеми и други финансови продукти за крайните бенефициенти, благодарение на катализиращия ефект на гаранцията. Механизмът насърчава финансовите посредници да възприемат специфичен подход за кредитна оценка с МСП и организации. Те също така имат възможност да получат персонализирано обучение, за да разберат по-добре специфичните нужди на проектите в културния и творчески сектор, за да увеличат ангажираността си в тази област.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.