Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  ЕИФ и Райфайзенбанк договориха допълнителна подкрепа за сектор култура и творчество за преодоляване на кризата, причинена от COVID-19

  09.02.2021
   

  Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) и Райфайзенбанк (България) ЕАД подписаха допълнително гаранционно споразумение, като част от политиката на ЕС за преодоляване на икономическата криза, причинена от пандемията COVID-19. Благодарение на програмата банката ще предостави разширени условия в подкрепа на българските малки и средни предприятия, и малките публични компании в сфера култура и творчество за преодоляване на последствията от пандемията Covid-19.

  Гаранционната схема е в рамките на програмата „Творческа Европа“ на Европейската комисия, управлявана от Европейския инвестиционен фонд, подкрепена също така и от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ).

  Чрез това споразумение, българските малки и средни предприятия, и малките публични компании в сфера култура ще имат достъп до финансиране с 90% гаранция от ЕИФ на индивидуални кредити с размер до 2 милиона евро. Срокът за подаване на искания за финансиране по програмата за подкрепа е до 30 юни 2021 г.
  То е допълнение на подписаното през есента на 2020 г. споразумение между ЕИФ и Райфайзенбанк за подкрепа на секторите култура и творчество, и е фокусирано върху преодоляването на последствията от пандемията на един от най-засегнатите сектори, чрез допълнително подобряване на достъпа до финансиране.

  През 2020 и началото на 2021 г. Райфайзенбанк договори споразумения с международни и национални финансови институции за над 345 млн. евро. От тях над 300 млн. евро са предназначени специално за подкрепа на българския бизнес за по-бързо справяне с последиците от пандемията, като му предоставя широк спектър от продукти при значително облекчени условия за финансиране.

  ***

  Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка. Основната му мисия е подкрепа на европейските микро, малки и средни предприятия, като им помага на достъпа до финансиране. ЕИФ проектира и развива инструменти за рисков капитали капитал за растеж, насочени към този пазарен сегмент. В тази си роля, ЕИФ подкрепя целите на ЕС за иновации, изследвания и развитие, предприемачество, растеж и заетост.

  Райфайзенбанк (България) е основана през 1994 г. като първата чуждестранна инвестиция на „зелено“ в българския банков сектор. 100% от капитала на Райфайзенбанк са собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ). РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за свой вътрешен пазар. 13 пазара в региона са покрити от дъщерни банки. Около 46 000 служители обслужват 16.7 милиона клиенти чрез 2000 офиса, голямата част от които са в ЦИЕ.
  Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е основния стълб на Инвестиционния план за Европа. Той предоставя гаранции от първа загуба, което дава възможност на ЕИБ да инвестира в повече, често и рискови проекти. Проектите и споразуменията одобрени за финансиране по ЕФСИ се очаква да мобилизират 514 млрд, евро за инвестиции и подкрепа на повече от 1.4 милиона стартиращи фирми и малки и средни предприятия в целия Европейски съюз.

  Гаранционният механизъм за секторите култура и творчество (CCS GF) работи в полза на секторите култура и творчество, тъй като те често изпитват затруднения да осигурят финансиране на своите проекти на приемливи условия. Гаранцията на ЕИФ има за цел да промени това. Кредитите, с подкрепата на Европейския съюз по механизма, вече са достъпни за бизнеси във всички страни-членки, Исландия и Норвегия. Очаква се инициативата да генерира над 600 милиона евро нови заеми и други финансови продукти за крайните бенефициенти, благодарение на катализиращия ефект на гаранцията. Механизмът насърчава финансовите посредници да възприемат специфичен подход за кредитна оценка с МСП и организации. Те също така имат възможност да получат персонализирано обучение, за да разберат по-добре специфичните нужди на проектите в културния и творчески сектор, за да увеличат ангажираността си в тази област.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.