Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  ЕИФ и Райфайзенбанк продължават да подкрепят българския бизнес по време на пандемията COVID-19 с ново споразумение за 65 млн. евро

  20.04.2021
   
  • Второ споразумение с Райфайзенбанк в рамките на Европейския гаранционен фонд (ЕГФ)
  • И по това споразумение Райфайзенбанк ще отпуска кредити при облекчени условия
  • Европейският гаранционен фонд е подкрепен от България и останалите страни членки на ЕС

  Райфайзенбанк (България) ЕАД и Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) подписаха ново гаранционно споразумение за споделяне на риска за сумата от 65 млн. евро. И чрез него ще се финансират българските малки, средни и междинни предприятия (с по-малко от 500 служители), като гаранцията е подкрепена от Европейския гаранционен фонд (ЕГФ).

  Благодарение на това, българските фирми ще имат достъп до финансиране със 70% гаранция за всеки нов кредит, която е осигурена от ЕИФ. Максималната сума на кредита е 1.1 млн. евро, а срокът за кандидатстване – до 31 декември 2021 г.

  По време на пандемията COVID-19, Райфайзенбанк и ЕИФ значително засилиха сътрудничеството си и сега увеличават допълнително портфолиото за споделяне на риска с още 65 млн. евро. В резултат на това вече близо 450 млн. евро свеж капитал са на разположение на българските малки и средни предприятия за преодоляване на негативните икономически ефекти от пандемията. Благодарение на разширяването на обхвата си от продукти и услуги, Райфайзенбанк може да отговори на специфичните нужди на клиентите.

  ***

  Европейският гаранционен фонд (ЕГФ) е създаден от България и други страни членки за защита на компаниите, пострадали от кризата с COVID-19. Използвайки гаранции от близо 25 млрд. евро, ЕГФ дава възможност на ЕИБ и ЕИФ бързо да предоставят заеми, гаранции, обезпечени с активи ценни книжа, капитал и други финансови инструменти, достъпни предимно за малки и средни предприятия. ЕГФ е част от пакета за възстановяване на Европейския съюз, чиято цел е да осигури общо 540 млрд. евро за стимулиране на сектора на здравеопазването и другите части на икономиката на ЕС, които са най-силно засегнати.

  Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) е част от Групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). Основната му мисия е подкрепа на европейските микро, малки и средни предприятия, като им помага на достъпа до финансиране. ЕИФ проектира и развива инструменти за рискови капитали, капитал за растеж, насочени към този пазарен сегмент. В тази си роля, ЕИФ подкрепя целите на ЕС за иновации, изследвания и развитие, предприемачество, растеж и заетост.

  Райфайзенбанк (България) е основана през 1994 г. като първата чуждестранна инвестиция на „зелено“ в българския банков сектор. 100% от капитала на Райфайзенбанк са собственост на Райфайзен Банк Интернешънъл АГ (РБИ). РБИ приема както Австрия, където е водеща корпоративна и инвестиционна банка, така и Централна и Източна Европа (ЦИЕ) за свой вътрешен пазар. 13 пазара в региона са покрити от дъщерни банки. Около 45 000 служители обслужват 17.2 милиона клиенти чрез близо 1900 офиса, голямата част от които са в ЦИЕ. 

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@kbcbank.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.