Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  РБИ: Фокус върху възобновяемата енергия, постепенен отказ от термалните въглища

  18.03.2021
   
  • Приблизително една трета от австрийските корпоративни кредити в съответствие с Екологичното, социално и корпоративно управление (ESG) до 2025 г.
  • Без нови кредити за клиенти с повече от 25% продажби на термални въглища, нереализираният баланс трябва да се изплати най-късно до 2030 г.
  • Влиза в сила веднага, без нови финансови услуги за централи, използващи термални въглища или мини

  Райфайзен Банк Интернешънъл (РБИ) се ангажира да популяризира щадящи околната среда технологии и ще се фокусира още повече върху възобновяемата енергия. Целта на тази стратегическа ориентация е да се разшири кредитната експозиция предимно в областта на вятърните и слънчевите технологии, които отбелязаха значителен напредък през последните години.

  В същото време банката си е наложила строги ограничения във връзка с „излизането от въглищата“. Управителният съвет прие насока, според която портфолиото за финансиране на въглеродни емисии на Групата РБИ, тоест сумата на кредитите, свързани с термални въглища и търговия с термални въглища, ще да бъде значително намалена. Накратко, в бъдеще няма да се прави бизнес с компании, които генерират повече от 25% от приходите си от добив на термални въглища. Същото важи и за енергийните и търговските компании. Няма да се отпускат нови кредитни експозиции за настоящи клиенти, като нереализираният баланс трябва да бъде изплатен най-късно до 2030 г. Към края на 2020 г. общото непогасено кредитно портфолио на Групата РБИ за такива клиенти възлиза на приблизително 1.4 млрд. евро, което съответства на около 0,65% от общия обем на непогасените корпоративни заеми в цялата група. Освен това и с незабавен ефект, РБИ поема ангажимента да не предоставя нови финансови услуги за нови или съществуващи централи, използващи термални въглища или мини, нито да участва пряко във финансирането и рефинансирането на такива компании.

  „С това стратегическо решение предприемаме важна стъпка по пътя към постигане на целите на ЕС в областта на климата и по този начин изпълняваме нашето разбиране като отговорен корпоративен гражданин“, заяви главният изпълнителен директор на РБИ Йохан Щробл. „Излизането от свързаното с въглищата финансиране – не само на РБИ, но и на все повече банки по целия свят – ще осигури допълнителен тласък на необратимия процес на декарбонизация.“

  Стратегическото позициониране по отношение на възобновяемите енергийни източници следва решението на държавните и правителствени ръководители на ЕС от декември 2020 г., в което те се споразумяха за 55% намаление на парниковите газове до 2030 г. в сравнение с 1990 г. Въз основа на широка гама от финансови продукти, РБИ има за цел да увеличи корпоративните кредити, отпуснати от централата във Виена, за съвместими с ESG инвестиции до 2025 г., от сегашните около 10% до около една трета.

  „Финансовата индустрия може да допринесе значително за декарбонизацията на нашата икономика и на живота ни като цяло, както чрез разработване на устойчиви продукти, така и чрез консултиране на клиентите за прехода към устойчиви бизнес практики. Ще подкрепяме активно клиентите ни в осъществяването на зелени инвестиции", коментира Петер Ленкх, член на управителния съвет на РБИ с ресор корпоративно банкиране. „Ползите от устойчивото финансиране за нашите клиенти са очевидни, включително разширяването на източниците на финансиране и по-благоприятните цени в краткосрочен и средносрочен план. И не на последно място, защото това е правилното нещо – допълване на устойчив бизнес модел с устойчиво финансиране. ", каза още Ленкх.

  Инициативата за възобновяема енергия е в съответствие с ESG програмата на РБИ, която има за цел да постигне силен растеж в сегмента на зелените и социално отговорните финанси в Австрия и Централна и Източна Европа (ЦИЕ). РБИ е най-големият емитент на зелени облигации в Австрия с общ обем от 1.3 милиарда евро. Според Блумбърг банката е и вторият най-голям, като обем за клиенти, емитент на зелени или устойчиви облигации общо в Австрия и ЦИЕ към края на 2020 г. Тя е и единствената австрийска банка сред значимите международни институции. [зелените облигации са ценни книжа с фиксиран доход, като средствата от тях трябва да имат положително въздействие върху околната среда и/или климата. Устойчивите облигации трябва допълнително да имат и положителен социален ефект]. С подписването на глобалните принципи на ООН за отговорно банкиране като първата австрийска банкова група през януари 2021 г., РБИ демонстрира своята новаторска роля, най-вече в Австрия.

  Контакти

  Отдел Комуникации

  Е-мейл: press.pr@raiffeisen.bg

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.