Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Погасяване на остатъка по кредита без комисиона за предсрочно погасяване при промяна на лихвата по кредита (вследствие на увеличение на СБР)

  09.07.2010
   

  Уважаеми клиенти,

  Бихме искали да Ви уведомим, че:

  • При промяна на лихвата по Потребителски кредит, Потребителски кредит с ипотека или Жилищен кредит (вследствие увеличение на СБР), всеки кредитополучател има право да погаси остатъка от кредита без да дължи комисиона за предсрочно погасяване при следните условия:
   По потребителски и жилищни кредити в едномесечен срок, считано от датата на уведомлението за промяна на лихвата в резултат на настъпило увеличение на Стойност на банковия ресурс, но не по-късно от 3 месеца, от датата на публикуване на промяната в лихвата на официалната Интернет страница на Банката и/или обявяване в офисите на Банката, всеки Кредитополучател има право да погаси предсрочно изцяло Кредита (главница, начислена лихва, евентуална наказателна надбавка, такси, разноски и комисионни), с което да прекрати Договора за кредит на основание настъпилото изменение на лихвата, за което не се дължи комисионна за предсрочно погасяване.
  • Съгласно разпоредбите на Закона за Потребителския кредит и в интерес на кредитополучателите при Потребителски кредити обезщетението за забава (наказателна надбавка към Лихвата по кредита) не може да надвишава размера на законната лихва (чиято стойност се определя от Министерски съвет и текущо е в размер на ОЛП+10 пункта), независимо от уговореното по договора за кредит.
  • По потребителски и жилищни кредити отпада действието на следните две клаузи:

  “По смисъла на настоящия договор за случай на неизпълнение ще се счита всеки един от посочените случаи, а именно:
  Кредитополучателят/Съдлъжникът или лице, предоставило обезпечение по кредита, заведе съдебна или арбитражна процедура срещу банката, с какъвто и да е предмет.”

  “По смисъла на настоящия договор за случай на неизпълнение ще се счита всеки един от посочените случаи, а именно: ..............
  При сериозно влошаване на финансовото положение на Кредитополучателя/Съдлъжника по преценка на банката.”

  * Гореспоменатите промени са отразени в стандартните договори за кредит от 2008г., но обръщаме внимание, че се прилагат и спрямо кредитни договори, сключени преди 2008г.

  С уважение,

  Райфайзенбанк

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.