Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в рамковите договори за кредитни карти Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Billa-Visa Classic, UNIQA MasterCard и AVON MasterCard от септември 2010 г.

  17.09.2010
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД Ви информира за промени в Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Billa-Visa Classic, Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта UNIQA MasterCard и Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта AVON MasterCard, които се състоят в следното:

  Размерът на обезщетението за забава в раздел XIV. Тарифа от Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта се намалява от 13% на 10% на годишна база. Обезщетение за забава се начислява от банката върху забавената дължима сума при изцяло или частично неплащане на месечната погасителна вноска (МПВ).
  Добавя се нов чл. 36 в Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Billa-Visa Classic (чл. 35 в Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта UNIQA MasterCard, чл. 33 в Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта AVON MasterCard) със следния текст:
  “В едномесечен срок, считано от датата на уведомлението по предходния член, но не по-късно от 3 месеца от датата на публикуване на промяната в лихвата на интернет страницата на Банката и/или от датата на обявяване в офисите на Банката, Картодържателят има право да погаси предсрочно изцяло всички свои задължения към Банката, произтичащи от Договора (главница, начислена лихва, евентуално обезщетение за забава, такси, разноски и комисиони), с което да прекрати Договора на основание настъпилото изменение на лихвата.”
  Промените в Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта Visa Classic, MasterCard Standard, Visa Gold, MasterCard Gold, Billa-Visa Classic влизат в сила от 17.09.2010.

  Промените в Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта UNIQA MasterCard и Рамковия договор за издаване и ползване на международна кредитна карта AVON MasterCard влизат в сила от 21.09.2010.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.