Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промени в Рамковия договор за издаване и ползване на национална кредитна карта РайКАРТ/РайКАРТ+Dir.bg от 04.10.2010г.

  04.10.2010
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД Ви информира за промени в Рамковия договор за издаване и ползване на национална кредитна карта РайКАРТ/РайКАРТ+Dir.bg, които се състоят в следното:

  Добавя се нов чл.31 в Рамковия договор:
  31. В едномесечен срок, считано от датата на уведомлението по предходния член, но не по-късно от 3 месеца, от датата на публикуване на промяната в лихвата на интернет страницата на Банката и/или от датата на обявяване в офисите на Банката, Картодържателят има право да погаси предсрочно изцяло всички свои задължения към Банката, произтичащи от Договора (главница, начислена лихва, такси, разноски и комисионни), с което да прекрати Договора на основание настъпилото изменение на лихвата.

  Промените в Рамковия договор влизат в сила от 04.10.2010г.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.