Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Безплатна услуга SMS/E-mail известяване за картодържатели на MasterCard Business

  06.10.2011
   

  Уважаеми клиенти,

  Райфайзенбанк (България) ЕАД има удоволствието да Ви уведоми, че считано от 10.10.2011г. клиенти и картодържатели на MasterCard Business имат възможност да се възползват БЕЗПЛАТНО от предимствата на услугата "SMS/E-mail известяване" по кредитната карта.
  Заповядайте в обслужващия Ви офис да се регистрирате за услугата, чрез която можете да получавате SMS и/или e-mail до няколко минути след обработка на операцията с картата:

  • за всяка извършена транзакция / оn-line авторизация на ATM/ПОС
  • за внесени/преведени средства от клиента
  • за дължима сума от клиента, минимална погасителна вноска и срок за плащане.

  Ползата за Вас от услугата е, че по всяко време имате информация:

  • С какви пари разполагате по картата
  • Къде и колко харчи всяка карта, каква наличност остава след това
  • Кога внесената сума е достъпна за ползване през картата
  • Какви транзакции се правят с картата, което дава възможност за реакция при съмнения за неправомерна употреба

  Райфайзенбанк (България) ЕАД Ви информира за промени в Рамковия Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта MasterCard Business, с които можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  Промените в Рамковия Договор влизат в сила от 10.10.2011г. и се състоят в следното:

  • Раздел 16 Тарифа
  • Месечна такса за първа карта/ всяка следваща- 5.80/ 3.80 лева се променя на 6.30/ 4.30 лева
  • Промяна на ПИН код – Без разноски

  Чл. 30 придобива следната редакция:

  При изцяло или частично неплащане на МПВ в посочения в чл.28 срок, Банката начислява надбавка за просрочие съгласно Тарифата на Банката върху използваната сума от кредитния лимит към края на отчетния период за периода от края на отчения период до края на следващия отчетен период или до пълното му погашение Неполучено извлечение не е основание Клиентът да не внесе в срок дължимата МПВ.

  Най-любезно Ви каним в удобно за Вас време в обслужващия Ви офис да преподпишете Рамковия Договор за издаване и ползване на международна кредитна карта MasterCard Business или писмено да ни уведомите за желанието си да прекратите Договора, ако считате промените за неприемливи. В случай че до 10.10.2011 не преподпишете Договора или не ни уведомите за прекратяването му, промените ще се считат за влезли в сила спрямо Вас.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.