Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Промeни в Рамков договор за издаване и ползване на международна дебитна карта Maestro/Visa Electron/MasterCard Standard/Visa Classic от 20.03.2011г.

  19.03.2011
   

  Райфайзенбанк (България) ЕАД Ви информира за промeни в Рамков договор за издаване и ползване на международна дебитна карта Maestro/Visa Electron/MasterCard Standard/Visa Classic, които се състоят в следното:

  Текстовете на чл.84 и чл.86 придобиват следната редакция:

  Чл.84. (1) В случай на неразрешена транзакция Банката възстановява на Картодържателя стойността на неразрешената платежна операция и когато е необходимо, възстановява сметката на Картодържателя в състоянието, в което тя би се намирала преди изпълнението на транзакцията, в срок до 21 дни след получаване на уведомлението от Банката.

  (2) Разпоредбата на ал.1 не се прилага и Картодържателят понася загубите, свързани с неразрешените транзакции, произтичащи от използването на изгубена, открадната или незаконно присвоена карта, когато Картодържателят не е успял да запази персонализираните защитни характеристики на Картата, в размер до 300 лв.

  (3) Картодържателят понася всички загуби, независимо от размера им, свързани с неразрешени транзакции, ако ги е причинил чрез измама или с неизпълнението на едно или повече от задълженията си по чл.53 от ЗПУПС умишлено или поради груба небрежност.

  Чл.86 След уведомяване по реда на чл.53, т.2 от ЗПУПС Картодържателят не понася никакви имуществени вреди, произтичащи от използване на изгубена, открадната или незаконно присвоена платежна карта с изключение на случаите, когато Картодържателят е действал чрез измама.

  Промените в Рамковия договор влизат в сила от 20.03.2011г.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.