Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Условия, свързани със задължителната пререгистрация на търговците, клоновете на чуждестранните лица и кооперациите

  01.12.2011
   

  Уважаеми клиенти,

  На 31 декември 2011г. изтича установеният с § 4, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър краен срок за пререгистрация на търговците, клоновете на чуждестранните лица и кооперациите при Агенцията по вписванията.

  Във връзка с горното, напомняме на непререгистрираните клиенти на банката с посочения статут за необходимостта да предприемат предвидените в закона действия за пререгистрацията си.

  Считано от 1 януари 2012г., в приложение на разпоредбите на §5 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, банката няма да приема и изпълнява нареждания от клиенти - еднолични търговци и клонове на чуждестранни лица, непререгистрирани в Агенция по вписванията. Банката няма да приема и изпълнява и нареждания от клиенти - търговски дружества и кооперации, непререгистрирани в Агенция по вписванията, освен за изплащане на дължими суми на работници и служители, както и за погасяване на дължими публични задължения.

  С оглед стриктното изпълнение на приложимите нормативни разпоредби, изпълнение на допустимите съгласно Закона за търговския регистър плащания, банката ще приема и изпълнява нареждания от непререгистрираните търговци, депозирани само на хартиен носител.

  С уважение,
  Райфайезенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.