Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Нова тарифа за таксите и комисионите за клиенти юридически лица

  02.09.2012
   

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви, че считано от 17.09.2012 г. влиза в сила нова Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти юридически лица, с която можете да се запознаете във всеки офис на Райфайзенбанк (България) ЕАД, както и на интернет страницата на банката - www.rbb.bg.

  В сила от: промяна в т.3.2.1. Преводи към други банки:С вальор 2 работни дни (спот вальор)0.15%, мин. 15 евро, макс. 200 евро (чрез платежно нареждане получено по електронен път) - не се прилага за преводи в евро към страни от ЕО чрез платежни нареждания получени по електронен път17.09.2012

  Гл. Първа Операции в лева, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки  В сила от:
  нова т.1.1.5. Разплащателна сметка с дебитна карта 5 лв. 17.09.2012
  промяна в т.1.3. Поддържане на разплащателни сметки (ежемесечна такса) 6 лв. при попълване на "Райфайзен електронни извлечения", независимо от честотата 17.09.2012
  нова т.1.7.1. Закриване на разплащателна сметка с дебитна карта 10 лв. 17.09.2012
  Гл. Първа Операции в лева, т.2 Касови операции  В сила от:
  добавяне на текст към забележка към т. 2.1.6. На суми без предварителна заявка Комисионата по т.2.1.6. се дължи на незаявени суми в съответния офис 17.09.2012
  промяна на т.2.2.1.4

  Внасяне на банкноти, неоформени в пачки по 100 броя, по купюри еднопосочно с лицевата страна нагоре

  0,4% върху цялата сума в допълнение към комисионата по т. 2.2.1.1.

  17.09.2012
  промяна на т.2.2.2 

  На монети на стойност над 10 лева, върху цялата сума на монетите, в допълнение към таксата по т.2.2.1.1. и т. 2.2.2.1. По разплащателни и специални сметки

  1.5% върху цялата сума, мин. 5 лв 17.09.2012
  въвеждане на забележка към т.2 операции Размерът на касовите комисиони по т.2 вкл. минимум и максимум се изчислява на база общата сума на всички касови операции през деня поотделно за внасяне и теглене на суми, за всяка клиентска сметка 17.09.2012
  въвеждане на забележка към т.2 Касови операции Комисионите по т.2 се изчисляват според валутата на операцията, а не според валутата на сметката 17.09.2012
  Гл. Първа Операции в лева, т.3 Плащания  В сила от:
  промяна на т.3.4. Касов превод (вноска) от трети физически и юридически лица в полза на клиенти на РББГ физически лица 0.2% върху цялата сума мин. 2 лв., в допълнение към комисионата по т.2.2.2.1 и/или т. 2.2.1.4. 17.09.2012
  Гл. Първа Операции в лева, т.4 Директен дебит  В сила от:
  нова т. 4.6.2. По искане, инициирано от клиент на РББГ (към клиент на РББГ) наредено по електорен път 0.50 лв. 17.09.2012
  Гл. Първа Операции в лева, т.5 Документарни акредитиви  В сила от:
  промяна в т.5.1.2.1. Откриване на акредитиви с парично покритие

  0,3% за тримесечие или част от него, мин. 70 лв

  17.09.2012
  промяна в т.5.1.8 Получени нередовни документи 100 лв. 17.09.2012
  промяна на т.5.2.5 

  Обработка на документи и плащане/негоциране

  0,15% мин. 50 лв.

  17.09.2012
  промяна на т.5.2.6. Прехвърляне на акредитив

  0,2% мин. 70 лв., макс. 600 лв

  17.09.2012
  промяна на т.5.2.10. Предварителен/повторен преглед на документи

  50 лв

  17.09.2012
  Гл. Първа Операции в лева, т.6 Гаранции  В сила от:
  промяна на т.6.9. Обработка на искане за плащане

  50 лв

  17.09.2012
  Гл. Втора Операции в чуждестранна валута, т.1 Разплащателни сметки, срочни депозити и специални сметки  В сила от:
  нова т.1.1.5. Разплащателна сметка с дебитна карта

  5 евро

  17.09.2012
  промяна на т.1.4. Поддържане на сметка* за обслужване на дебитна карта Visa Electron/VISA Classic/MasterCard Standard (ежемесечна такса)

  5 евро за първа сметка при ползване на ”Райфайзен електронни извлечения”,независимо от честотата или хартиено извлечение с честота 1 месец, 3 месеца и по-рядко. 1 евро за всяка следваща сметка при ползване на ”Райфайзен електронни извлечения”,независимо от честотата или хартиено извлечение с честота 1 месец, 3 месеца и по-рядко

  17.09.2012
  нова т.1.6.1. Закриване на разплащателна сметка с дебитна карта

  5 евро

  17.09.2012
  Гл. Втора Операции в чуждестранна валута, т.2 Касови операции  В сила от:
  добавяне на текст към забележка към т.2.1.6 Комисионата по т.2.1.6. се дължи на незаявени суми в съответния офис 17.09.2012
  промяна на т.2.2.4. 

  Внасяне на банкноти, неоформени в пачки по 100 броя, по купюри еднопосочно с лицевата страна нагоре

  0,6% върху цялата сума в допълнение към комисионата по т.2.2.1

  17.09.2012
  въвеждане на забележка към т.2. Касови операции Размерът на касовите комисиони по т.2 вкл. минимум и максимум се изчислява на база общата сума на всички касови операции през деня поотделно за внасяне и теглене на суми, за всяка клиентска сметка 17.09.2012
  въвеждане на забележка към т.2. Касови операции Комисионите по т.2.1.6. се изчисляват според валутата на операцията, а не според валутата на сметката 17.09.2012
  Гл. Втора Операции в чуждестранна валута, т.3 Плащания  В сила от:
  промяна на т.3.5. Касов превод (вноска) от трети физически и юридически лица в полза на клиенти на РББГ юридически лица 0.35% мин. ърху цалата сума 2 eвро в допълнение към комисионата по т.2.2.4. 17.09.2012
  промяна във формулировката на т.3.7. Запитване свързано с нареден/получен превод 17.09.2012
  Гл. Втора Операции в чуждестранна валута, т.6 Обмяна на валута  В сила от:
  промяна на т.6.9. Обработка на искане за плащане 60 евро 17.09.2012
  Гл. Втора Операции в чуждестранна валута, т.7 Инкаса  В сила от:
  промяна на т.7.2.5. Авалиране на трати и записи на заповед   17.09.2012
  нова т.7.2.5.1. С парично покритие 0,3% за тримесечен или част от него, мин. 60 евро 17.09.2012
  нова т.7.2.5.2. С друго покритие По договаряне 17.09.2012
  Гл. Втора Операции в чуждестранна валута, т.9 Обмяна на валута  В сила от:
  промяна на формулировката По официално обявения курс на банката 17.09.2012
  Гл. Пета Други  В сила от:
  нова т.11.1 Задаване на специфични права за Райфайзен ОНЛАЙН 20 лв. 17.09.2012
  нова т.11.2 Преиздаване на PIN плик 5 лв. 17.09.2012
  въвеждане на уточнителен текст Комисионата по т.10 се дължи само на съществуващи абонаменти към 01.01.2010 17.09.2012
  Гл. Шеста Общи разпоредби  В сила от:
  отпадане на текст към т.6.1.1. за плащания по сметки на бюджетни институции в РББГ - до 16:00 ч. 17.09.2012
  Удължаване на крайния срок за обработка на входящи валутни преводи в Банката в. т.7.1. Нареждания от други банки за плащане т.7.1.1. във валута, получени до 17:00 ч.. 17.09.2012


  Новата Тарифа за таксите и комисионите на Райфайзенбанк (България) ЕАД за клиенти юридически лица, на хартиен носител, е на разположение на клиентите в офисите на Банката.

  Новата тарифа влиза в сила считано от 17.09.2012 г. за всички нови и настоящи клиенти на банката.

  За повече информация относно промените можете да посетите сайта на банката www.rbb.bg, или да се обърнете към служителите в офисите на РББГ и на телефоните на Райфайзен Директ:
  - 0700 10 000 (Виваком) на цената на градски разговор
  - 17 21 (М-тел и Глобул) без увеличение на тарифата.

  С уважение,
  Райфайзенбанк (България) ЕАД

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.