Tools
Затвори
Затвори
Затвори

Запазени страници

Страници се добавят тук чрез бутона “Save” в горната част на страницата.

  Последно посещавани

  История на последно преглежданите страници

  Обява за продажба на двуетажна къща и апартамент на ул. "Ивайло", гр. София

  18.04.2012
   

  ОБЯВА

  Райфайзен сървисис” ЕАД

  продава

   

  1. МАСИВНА ДВУЕТАЖНА КЪЩА, находяща се в гр. София, ул. “Ивайло”№22, построена около 1950 г., със застроена площ от 129 кв.м и разгъната застроена площ от 258 кв.м., заедно с избено помещение с две отделения, ВЕДНО с дворното място, в което е изградена къщата, съставляващо УПИ IХ-13 от квартал 308 по плана на гр. София, местност Центъра – Зона Г-6, с площ на УПИ от 217 кв.м, с лице 10,05 м.; и

  2. АПАРТАМЕНТ – целият втори етаж от двуетажна жилищна сграда, находяща се в гр. София, ул. “Ивайло”№20, построена около 1950 г., който апартамент е със застроена площ от 92,65 кв.м. и се състои от: две стаи, хол, кухня, тоалетна и предходно антре, при съседи: ул. “Ивайло”, от две страни двор, Софжилфонд и отдолу Йорданка Спиридонова, заедно със зимнично помещение, заедно със съответните идеални части от общите части на жилищната сграда, ВЕДНО с ½ идеална част от дворното място, в което е изградена сградата, съставляващо УПИ Х-14 от квартал 308 по плана на гр. София, местност Центъра – Зона Г-6, с площ на целият УПИ от 185,40 кв.м.

  Имотите са разположени в централната част на гр. София, в близост до площад “Македония”, бул. “Христо Ботев” и Министерство на земеделието.

  Сградите са монолитни, като понастоящем не са в добро експлоатационно състояние.

  При евентуално ново строителство, параметрите на района са следните: Кинт - 3,5-5; Плътност на застрояване - 60-80%.

  Имотите се продава чрез търг, при минимална първоначална обща цена от 390 000 EUR, без включен ДДС.

  Само закупилите тръжна документация лица ще бъдат допуснати за участие в търга.

  Документация за участие в търга може да бъде закупена в срок до 16.05.2012г. от “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, на следния адрес: гр. София – п.к. 1504, район “Средец”, ул.”Гогол” 18-20.

  Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв., без включен ДДС.

  Оглед от закупилите документация за участие лица може да се извърши в срок до 16.05.2012г., в часовете от 09.00 ч. до 17.00 ч., след предоставяне на писмено заявление по образец един работен ден преди заявената дата на огледа.

  Оферти за покупка се подават лично или от упълномощен представител на кандидата в “Райфайзенбанк (България)” ЕАД от 08.30 ч. до 17.00 ч. на 17.05.2012 г. на адрес: гр. София – п.к. 1504, район “Средец”, ул.”Гогол” 18-20. Офертите следва да бъдат подадени в затворен плик с ненарушена цялост и да съдържат всички изискуеми документи и информация за кандидата съгласно условията в тръжната документация.

  Отварянето на офертите ще бъде извършено на 17.05.2012г., от 17.30ч.

  Оценката на подадените оферти ще бъде извършена от назначена от продавача комисия.

   

  За контакти: “Райфайзенбанк (България)” ЕАД

  Г-н Румен Домбашов - тел. 02/91 985 503, мобилен телефон: 0884 301514

  Г-жа Людмила Кокудева - тел. 02/91 985 680

  Добре дошли на нашия сайт.

  Моля, изберете вашия профил:

  Добре дошли на нашия сайт.